46 episodes

Är CCS svaret på våra klimatmål? En podcast med fokus på möjligheter och utmaningar med CCS. Vi söker svaret på dina frågor om CCS och vad som krävs för att tekniken ska kunna förverkligas på bred front. Du möter representanter från industrin, forskarvärlden och politiken i kunskapshöjande samtal.

Programledare för CCS Panelen är Sara Davidsson, hållbarhetschef på Midroc Europe.
CCS Panelen är en podcast av Midroc i samarbete med Captimise.

CCS Panelen Granitor & Captimise

  • Science

Är CCS svaret på våra klimatmål? En podcast med fokus på möjligheter och utmaningar med CCS. Vi söker svaret på dina frågor om CCS och vad som krävs för att tekniken ska kunna förverkligas på bred front. Du möter representanter från industrin, forskarvärlden och politiken i kunskapshöjande samtal.

Programledare för CCS Panelen är Sara Davidsson, hållbarhetschef på Midroc Europe.
CCS Panelen är en podcast av Midroc i samarbete med Captimise.

  46. Godbitar från 2022

  46. Godbitar från 2022

  LiseLotte Jernberg Bate, programledare och kultur- och hållbarhetschef på Granitor, reflekterar över det nya året och bjuder på godbitar från avsnitt under 2022. Du hör Pär Larshans, hållbarhetschef och ansvarig för affärsutveckling på Ragn-Sells, Elin Bergman, vice ordförande på Cradlenet och medgrundare av Nordic Cirkular Hotspot, Josefina Sallén, fokusområdesledare och coach för cirkulär omställning på RISE, John Ahlberg, en av grundarna av Kärnfull Next och Anders Wijkman, författare och samhällsdebattör och tidigare bland annat generalsekreterare för Svenska Röda korset.

  • 35 min
  45. Kolsänkor och målkonflikter

  45. Kolsänkor och målkonflikter

  Martina Andersson, verksamhetsutvecklare och projektledare på Sysav Utveckling, (Sydskånes avfallsaktiebolag) berättar om den genomförbarhetsstudie som man nu startat med stöd från Energimyndigheten för att utreda möjligheterna till CCS vid avfallskraftvärmeverket i Malmö. Studien ska pågå till hösten 2024 och målet är att bidra till regionens utsläppsminskningar, som en kolsänka för regionen. Martina berättar också om målkonflikter, Lokal Färdplan Malmö 2030 och hopp och mod.

  • 32 min
  44. Katalysatorer sökes för klimatomställningen

  44. Katalysatorer sökes för klimatomställningen

  Anders Wijkman, författare, samhällsdebattör och tidigare bland annat generalsekreterare för Svenska Röda korset och EU-parlamentariker för Kristdemokraterna, samtalar med LiseLotte Jernberg Bate om sitt livslånga engagemang för miljön och vad det betyder för honom. De samtalar om välfärdsindikatorer, bottom-up-lösningar, progressiva företagsledare och bristen på katalysatorer för att få genomslag för alla initiativ som tas när det gäller klimatomställningen. 

  • 53 min
  43. Livslångt lärande och klimathopp

  43. Livslångt lärande och klimathopp

  Anita Aspegren, vd på IQ Samhällsbyggnad, och Pär Lundström, senior policy advisor på Installatörsföretagen, samtalar med LiseLotte Jernberg Bate om kompetensbrist, synen på livslångt lärande och vad begreppet prosument står för. De lyfter viljan och kraften i samhällsbyggnadssektorn och diskuterar byggnadens roll i energisystemet och energieffektivisering.

  • 56 min
  42. Frihet, jämlikhet och utsläppsrätter

  42. Frihet, jämlikhet och utsläppsrätter

  Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling vid KTH och del av Global Utmanings styrelse, samtalar med LiseLotte Jernberg Bate om hans senaste bok En strimma av hopp, som tar upp klimatkrisen och hur vi kan hitta en väg till det postfossila samhället. De diskuterar tipping points, kaskadeffekter, begreppet frihet och hur sambandet mellan utsläppsrätter och jämlikhet ser ut. 

  • 41 min
  41. Kompetensbrist bromsar klimatomställningen

  41. Kompetensbrist bromsar klimatomställningen

  Ulrika Wallén, policyexpert för högskolepolitik på Svenskt Näringsliv, samtalar med LiseLotte Jernberg Bate om den kompetensbrist vi står inför i många olika branscher och hur den kommer att påverka den klimatomställning som Sverige har förbundit sig att göra. Och hur ska vi få till det livslånga lärande som krävs för att vi ska vara aktuella i ett näringsliv som ställer allt högre krav på ny kompetens i befintliga näringar eller ny kompetens inom näringar som uppstår i takt med omställningen?

  • 36 min

Top Podcasts In Science

Hidden Brain, Shankar Vedantam
WNYC Studios
Mike Carruthers | OmniCast Media | Cumulus Podcast Network
Alie Ward
Sam Harris
Neil deGrasse Tyson