3 min

Chú thích dữ liệu là gì‪?‬ Trí Tuệ Nhân Tạo

    • Technology

Đối với một mô hình đưa ra quyết định và thực hiện hành động, nó phải được đào tạo để hiểu thông tin cụ thể. Chú thích dữ liệu là phân loại và gắn nhãn dữ liệu cho các ứng dụng AI.Chợ dữ liệu: https://www.facebook.com/groups/datamarket.trituenhantao.io

Đối với một mô hình đưa ra quyết định và thực hiện hành động, nó phải được đào tạo để hiểu thông tin cụ thể. Chú thích dữ liệu là phân loại và gắn nhãn dữ liệu cho các ứng dụng AI.Chợ dữ liệu: https://www.facebook.com/groups/datamarket.trituenhantao.io

3 min

Top Podcasts In Technology

Lex Fridman
Jason Calacanis
NPR
The New York Times
Jack Rhysider
Reid Hoffman