46 episodes

Diskusní pořad obsahující exkluzivní rozhovory s osobnostmi, které jsou spojeny s Armádou České republiky, Ministerstvem obrany ČR a bezpečností a obranou České republiky jako takové.

CZ DIALOGY CZ DIALOGY (CZ DEFENCE)

  • News

Diskusní pořad obsahující exkluzivní rozhovory s osobnostmi, které jsou spojeny s Armádou České republiky, Ministerstvem obrany ČR a bezpečností a obranou České republiky jako takové.

  Jana Černochová: Mrzí mě, že se armáda stává součástí politických témat

  Jana Černochová: Mrzí mě, že se armáda stává součástí politických témat

  Současná bezpečnostní situace v Evropě určuje potřeby státu pro zajištění obrany a bezpečnosti Česka. Mezi tyto priority patří více než kdy před tím modernizace armády, budování nových a udržení stávajících schopností, splnění našich aliančních závazků a další úkoly. Pro splnění těchto neodkladných úkolů se mimo jiné podařilo zákonem garantovat výdaje na obranu výši 2 % HDP. Vedle toho se však stále objevují problémy týkající se například přístupu komerčních bank k financování obranného průmyslu nebo nastavení současné české legislativy. Nejen na tyto témata reaguje v našem rozhovoru ministryně obrany Jana Černochová.

  • 30 min
  Pplk. Petr Matouš: Výsadkový pluk má být tvořen jako rychlá mobilní síla

  Pplk. Petr Matouš: Výsadkový pluk má být tvořen jako rychlá mobilní síla

  O 43. výsadkovém pluku z Chrudimi jsme již v našem pořadu CZ DIALOGY hovořili s tehdejším velitelem brigádním generálem Jiřím Líbalem, který dnes velí 4. brigádě rychlého nasazení. Současným velitelem 43. výsadkového pluku je podplukovník Petr Matouš, kterého jsme mohli nedávno vidět zápasit na charitativním galavečeru Fighters for Veterans. Tato akce na podporu našich válečných veteránů nakonec přinesla do Vojenského fondu solidarity úctyhodných 751 043 korun. Výsadkáři na sebe vždy dokázali náležitě upozornit nejen svými bojovými výsledky a schopnostmi, ale také právě různými akcemi, jako je zmíněný projekt Fighters for Veterans, o kterém jsme si mimo jiné v rámci dalšího dílu pořadu CZ DIALOGY povídali právě s podplukovníkem Petrem Matoušem.

  • 18 min
  Plk. Robert Speychal: Chystáme zásadní novelu zákona o veteránech

  Plk. Robert Speychal: Chystáme zásadní novelu zákona o veteránech

  Nedávné výročí ukončení 2. světové války připomíná osudy válečných hrdinů včetně dosud žijících válečných veteránů. Zejména v posledním období se pak ve veřejném prostoru hovoří také o novodobých válečných veteránech, kteří působili např. v zemích bývalé Jugoslávie, v Iráku či v Afghánistánu. Válečným veteránům se v rámci resortu obrany věnuje Odbor péče o válečné veterány a válečné hroby MO ČR, který od roku 2022 vede plukovník Robert Speychal. On sám má v rodině dvě generace válečných veteránů, a proto může své osobní zkušenosti dobře využít také pro svoji práci. Právě plukovníka Speychala jsme pozvali do dalšího dílu našeho pořadu CZ DIALOGY.

  • 34 min
  Blanka Cupáková: Připravovat obranné akvizice, to je běh na dlouhou trať

  Blanka Cupáková: Připravovat obranné akvizice, to je běh na dlouhou trať

  Uzákonění výdajů na obranu ve výši 2 procent HDP by mělo přinést stabilitu nejen pro potřebnou modernizaci armády, ale také pro budování další obranné infrastruktury u nás. Již mnohokrát bylo poukazováno na obrovský vnitřní dluh v podobě chybějících investic, který musí Armáda ČR dohánět, aby byla bojeschopná a aby byla funkční součástí Severoatlantické aliance, bez které dnes nemůže obrana našeho teritoria fungovat. Nejen o klíčových investicích jsme tak v rámci dalšího dílu našeho pořadu CZ DIALOGY hovořili s vrchní ředitelkou sekce ekonomické Ministerstva obrany ČR Blankou Cupákovou, která mimo jiné vedla také vyjednávací tým pro pořízení letounů 5. generace F-35.

  • 33 min
  Gen. Václav Vlček: Obrovský rozsah odborností pod Velitelstvím pro operace musí šlapat jako orchestr

  Gen. Václav Vlček: Obrovský rozsah odborností pod Velitelstvím pro operace musí šlapat jako orchestr

  Velitelství pro operace je samostatným operačním velitelstvím v přímé podřízenosti náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, které komplexně odpovídá za plánování, nasazení, řízení a zabezpečení sil a prostředků Ozbrojených sil České republiky v operacích. Vzniklo k 1. 1. 2020 jako nástupce Společného operačního centra ministerstva obrany. Jeho úkolem je velet jednotkám nasazeným v misích, zahraničních operacích a na území České republiky. Současným velitelem Velitelství pro operace je generálmajor Václav Vlček, který má bohaté zkušenosti z misí UNPROFOR v Chorvatsku, IFOR v Bosně a Hercegovině, ISAF v Afghánistánu a ve výcvikové misi EU v Mali. V rámci struktur NATO byl zástupcem náčelníka oddělení pro řízení operací NATO na Balkáně a zástupcem národního vojenského představitele ČR ve Vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě. Právě generál Vlček byl dalším hostem našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY.

  • 20 min
  Plk. Jiří Líbal: 4. brigáda měla štěstí, že byla modernizována jako první

  Plk. Jiří Líbal: 4. brigáda měla štěstí, že byla modernizována jako první

  4. brigáda rychlého nasazení „Obrany národa“ je jednou z páteřních částí Armády České republiky. V současné době má brigáda tři prapory a její ambicí je dobudování čtvrtého, aby 4. brn měla zas stejný počet praporů, jako před vyjmutím 43. výsadkového praporu v roce 2020, který se stal 43. výsadkovým plukem – třetím manévrovým prvkem Pozemních sil AČR. Z velitelské pozice zmíněného 43. výsadkového pluku přešel v říjnu minulého roku na velitelskou pozici 4. brigády rychlého nasazení plukovník Jiří Líbal, kterého jsme nejen v této souvislosti opět pozvali do našeho pořadu CZ DIALOGY.

  • 32 min

Top Podcasts In News

Candace
Candace Owens
The Daily
The New York Times
The Tucker Carlson Show
Tucker Carlson Network
Up First
NPR
Pod Save America
Crooked Media
The Ben Shapiro Show
The Daily Wire

You Might Also Like

Czech Firearms Podcast
Czech Firearms Podcast
Kamufláž
Armáda České republiky
Zbytečná Válka
Novinky.cz
Aktuálne o Ukrajine
Aktuálne o Ukrajine
Hlas na poušti Milana Mikuleckého
Novinky.cz
Romancov a spol.
romancovaspol