18 episodes

In deze podcast delen de Herbergiers Herwin Horst en dominicanenbroeder Stefan Ansinger hun passie en liefde voor de waarheid en schoonheid van het katholieke geloof. Door een vriendschappelijk gesprek over de fundamenten van ons geloof hopen zij dat u net als hen kunt groeien in kennis en liefde voor Christus.

De Herbergiers De Herbergiers

  • Religion & Spirituality

In deze podcast delen de Herbergiers Herwin Horst en dominicanenbroeder Stefan Ansinger hun passie en liefde voor de waarheid en schoonheid van het katholieke geloof. Door een vriendschappelijk gesprek over de fundamenten van ons geloof hopen zij dat u net als hen kunt groeien in kennis en liefde voor Christus.

  XVIII Credo | Schepper van hemel en aarde

  XVIII Credo | Schepper van hemel en aarde

  God heeft alles wat bestaat, het onzichtbare en het zichtbare, geschapen, maar wat betekent dit? We behandelen het verschil tussen scheppen uit het niets en het maken van dingen door de mens. Daarnaast onderzoeken we met Thomas nog twee andere fouten rondom de schepping: het idee dat al het stoffelijke materiële slecht zou zijn en dat de wereld geen einde kent.

  • 52 min
  XVII Credo | De énige en almachtige God

  XVII Credo | De énige en almachtige God

  In deze aflevering staat het eerste artikel van het geloof centraal : Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van Hemel en Aarde. Is alles toeval? Thomas denkt van niet. Er is immers een ordening in de schepping te zien en deze ordening moet door iemand in de schepping gelegd zijn (God!). Ook spreken we over voorzienigheid en waarom we niet geloven in meerdere Goden maar in één God!

  • 51 min
  XVI Credo | Waarom zou ik geloven?

  XVI Credo | Waarom zou ik geloven?

  In deze aflevering gaat het over: Waarom zouden we eigenlijk geloven? Wat voor positiefs brengt het geloof ons? Maar ook: hoe kan je geloven in dingen die je niet ziet? Is geloof tegenovergesteld aan wetenschap? Dit en meer in deze aflevering waarbij wij bij Thomas van Aquino en onszelf te rade gaan om antwoorden te geven op deze belangrijke vragen.

  mailadres: info@deherbergiers.nl

  • 51 min
  XV Credo | Introductie

  XV Credo | Introductie

  Het nieuwe thema dat we in onze podcast bespreken is de geloofsbelijdenis. In deze eerste aflevering introduceren we dat thema. Over twee weken volgt de eerste inhoudelijke aflevering aan de hand van het Thomascommentaar op het Credo. 

  • 46 min
  XIV Ave Maria | De Heer is met u, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot

  XIV Ave Maria | De Heer is met u, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot

  In de derde aflevering van onze serie over het Wees Gegroet bespreken we de laatste drie onderdelen van het eerste deel van het Wees Gegroet: 

  1) De Heer is met u

  2) Gij zijt de gezegende onder de vrouwen

  3) Gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot

  We zien hoe Maria innig vertrouwd is met de H. Drie-Eenheid. Zij is dochter van God de Vader, moeder van God de Zoon en bruid van God de H. Geest. Zij is daarnaast gezegend onder de vrouwen omdat zij de gevolgen van de erfzonde niet kent. De vloeken die na de erfzonde op de mensheid liggen zijn vreemd aan haar persoon. Als laatste behandelen we Thomas' commentaar op de vrucht van Maria's schoot, Jezus Christus zelf. In deze vrucht, in tegenstelling tot de vrucht van Genesis die tot zonde en dood leidt, vinden wij ons ware geluk. 

  • 1 hr
  XIII Ave Maria | Wees gegroet Maria, vol van genade

  XIII Ave Maria | Wees gegroet Maria, vol van genade

  Sint Thomas wijst op ons het bijzondere feit dat Maria niet de engel Gabriël begroet, maar de engel Gabriël Maria. Dat is bijzonder omdat de engel normaal gesproken superieur is aan de mens vanwege zijn geestelijke natuur en zijn vertrouwdheid met God. In deze aflevering leren we hoe Maria boven die engelen staat en dat dit de reden is waarom de engel Gabriël Maria begroet: "Wees gegroet Maria, vol van genade". Heilige Maagd Maria, Koningin van de engelen, bid voor ons!

  • 50 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension
AccessMore & Candy Rock
D-Group
Ascension Catholic Faith Formation
The Basement
Joel Osteen