41 episodes

De Leidse Noot is een podcast van de Afdeling Burgerlijk Recht van de Universiteit Leiden. Wekelijks plaatsen we een eerste noot bij de jurisprudentie van de Hoge Raad op het gebied van het burgerlijk (proces)recht.

De Leidse Noot Universiteit Leiden

  • Education

De Leidse Noot is een podcast van de Afdeling Burgerlijk Recht van de Universiteit Leiden. Wekelijks plaatsen we een eerste noot bij de jurisprudentie van de Hoge Raad op het gebied van het burgerlijk (proces)recht.

  41 - Insolventiespecial: het mobile services-arrest

  41 - Insolventiespecial: het mobile services-arrest

  Deze week vertelt Jessie Pool Thijmen Nuninga en Lotte Kremers meer over het Mobile Services arrest van de Hoge Raad. Artikel 2:248 lid 2 BW schept het onweerlegbare vermoeden dat het bestuur dat de administratie niet op orde heeft onbehoorlijk bestuurd heeft én het weerlegbare vermoeden dat dat onbehoorlijke bestuur heeft geleid tot het faillissement. In het Mobile Services-arrest brengt de Hoge Raad enige nuance aan op dit leerstuk.

  • 23 min
  40 - Doorbrekingsgronden in schuldsaneringszaken

  40 - Doorbrekingsgronden in schuldsaneringszaken

  Frank Bentvelzen praat Thijmen Nuninga bij over ECLI:NL:HR:2021:1670 en ECLI:NL:HR:2021:1676 over de werking van de doorbrekingsgronden bij het appelverbod van artikel 360 Fw in schuldsaneringszaken.

  • 26 min
  39 - Het beleggings- en geldleenverbod van de notaris

  39 - Het beleggings- en geldleenverbod van de notaris

  Julie Reynders spreekt met Rick Weijers over een beslissing van de notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer van 29 juni 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:1835) inzake het beleggings- en geldleenverbod van de notaris. Een notaris mag niet beleggen, maar hoe ver reikt dat verbod? Is het hem ook verboden in vastgoed te beleggen om in zijn pensioen te voorzien?

  • 20 min
  38 - Ja/Ja-stickers in Amsterdam en Aardbevingen in Groningen

  38 - Ja/Ja-stickers in Amsterdam en Aardbevingen in Groningen

  Deze week spreken Mijke den Os en Thijmen Nuninga met Niels Demper over ECLI:NL:HR:2021:1360 over de Ja/Ja-stickers in Amsterdam en over ECLI:NL:HR:2021:1534 over de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen.

  • 35 min
  37 - Polycausaliteit in het verzekeringsrecht

  37 - Polycausaliteit in het verzekeringsrecht

  Delphine Sirks spreekt met Thijmen Nuninga over de arresten ECLI:NLHR:2021:815 en ECLI:NLHR:2021:1523 over welke causaliteitsmaatstaf in het verzekeringsrecht moet worden aangelegd als de polis daarover geen uitsluitsel biedt.

  • 20 min
  36 - Familierechtspecial met Michelle Michels

  36 - Familierechtspecial met Michelle Michels

  Michelle Michels praat Julie Reynders bij over twee belangrijke familierechtelijke arresten van de afgelopen periode.

  • 26 min

Top Podcasts In Education

You Might Also Like