100 episodes

Element - srozumitelná církev, která rozumí lidem. Každou neděli přinášíme na svých setkáních relevantní a praktickou přednášku na téma křesťanské víry, většinou tematicky spojenou v sérii několika dalších přednášek.

Element Podcast Element - Hradec Králové

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 1 Rating

Element - srozumitelná církev, která rozumí lidem. Každou neděli přinášíme na svých setkáních relevantní a praktickou přednášku na téma křesťanské víry, většinou tematicky spojenou v sérii několika dalších přednášek.

  Historické dědictví // Lukáš Targosz

  Historické dědictví // Lukáš Targosz

  Eliáš | Člověk jako my 6. - Bibličtí autoři vidí paralely mezi Mojžíšem a Eliášem. Mojžíš poslán se Zákonem. Eliáš poslán se srdečním úkolem. Židé Ježíšovy doby považovali Mojžíše za základ a Eliáše za klíč k budoucnosti. Očekávali, že Eliáš se vrátí ve fyzické podobě. Proto je velice paradoxní, že minuli, kdo tím Eliášem opravdu byl. Křesťanská tradice věří, že Jan Křtitel byl klíčem k budoucnosti, která již na svět přišla s Ježíšem. Eliáš měl přijít znovu, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům. Jeho hlavním posláním nebyly hromy a ohně. Hlavním posláním bylo spojit rozdělené. Služba smíření.

  Slyšet Boží hlas // Jackie White

  Slyšet Boží hlas // Jackie White

  Host v Elementu 1. - Jak se naučit naslouchat Bohu a prolomit svou duchovní hluchotu.

  Nástupnický plášť // Lukáš Targosz

  Nástupnický plášť // Lukáš Targosz

  Eliáš | Člověk jako my 6. - Uprostřed deprese vysvobodí Bůh Eliáše k novému úkolu. Mezi jinými měl najít svého nástupce. Zbytek svého života stráví jako mentor mladšího kolegy. Součástí každého příběhu velkých vedoucích je předávání další generaci. Až co zůstane po nás, definuje úspěch. Na osamělé hoře říká Bohu, že zůstal sám. Od momentu, kdy vyhledal Elíšu, už nikdy nebyl sám. Ještě o jedné věci už nikdy v Eliášově příběhu nečteme: Už nikdy netrpěl depresí.

  Útěk na osamělou horu // Lukáš Targosz

  Útěk na osamělou horu // Lukáš Targosz

  Eliáš | Člověk jako my 5. - Mnozí velmi dobře známe temnotu, která se skrývá na druhé straně úspěchu. Euforické pocity triumfu mají odvrácenou stranu osamění, vyprázdnění, obav, pochyb a strachu. Deprese obvykle přichází hned po okamžicích emočního a duchovního vrcholu. Eliášova reakce zní až extrémně, kdy žádá Boha, aby si vzal jeho život. Jak Bůh reaguje? Reaguje tím, že mu zajišťuje jídlo a spánek. Oboje je darem. Poté Bůh zve Eliáše na stejnou osamělou horu, kde se s ním dříve potkal Mojžíš. Na hoře se ho Bůh ptá, co chce. Musí to ven. Pak ho zve k tomu, aby jej poznal, jaký skutečně je. Nakonec mu z deprese pomáhá novým úkolem, novou vizí, novým směrem.

  Horská výzva // Lukáš Targosz

  Horská výzva // Lukáš Targosz

  Eliáš | Člověk jako my 4. - Když mluvíme o prorocích, máme za to, že měli vždy skvělý vztah s Bohem, a že měli hluboké poznání reality nebo budoucnosti. Eliášův příběh nás učí, že tomu tak vždy není. Má pokřivené poznání Boha i své reality. Pro nás překvapivé, ale je to opravdu tak překvapivé? Samotný fakt, že někdo Bohu slouží, ještě neznamená, že ho dobře zná. Ve skutečnosti, horlivá služba Bohu bez dobré znalosti Božího charakteru, je bránou k radikálnímu fanatismu. Emocionální mix euforie, pocitu nepřemožitelnosti, triumfu, ohrožení vede Eliáše k násilí, které se v jeho příběhu stává předělem. Teprve díky tomuto zlomu pozná později sebe a pozná Boha.

  Odvážná konfrontace // Lukáš Targosz

  Odvážná konfrontace // Lukáš Targosz

  Eliáš | Člověk jako my 3. - Kdo byli proroci? Proč jejich služba vyvolávala tak silné emoce? Když se z rodiny stal kmen, a z kmene národ, role patriarchů se změnila na vedení králů a kněžích. Mezi nimi oznikají ovšem třenice. Právě v této tenzi se objevují nezávislí duchovní vůdcové v podobě proroků. Nabádají k návratu ke kořenům, k samotnému Bohu, jsou ovšem pronásledováni jak králi, tak kněžími, protože narušují status quo a rovnováhu moci. Často je to stojí život. Tímto pohledem se musíme dívat také na příběh Eliáše, který celou svou službu začíná i končí mocnou konfrontací s vládnoucí mocí. také dnes má mít církev prorockou odvahu. Někdy však svůj prorocký úkol ztrácí, nechá se zkorumpovat – penězi, mocí a vlivem, pocitem důležitosti.

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension Catholic Faith Formation
D-Group
Hank Smith & John Bytheway
BibleProject
Joel Osteen
Sadie Robertson

You Might Also Like

CityHouse Brno
Deník N
Bohumil Pečinka, Petros Michopulos
Petr Ludwig
Seznam Zprávy
Český rozhlas