100 episodes

Element - srozumitelná církev, která rozumí lidem. Každou neděli přinášíme na svých setkáních relevantní a praktickou přednášku na téma křesťanské víry, většinou tematicky spojenou v sérii několika dalších přednášek.

Element Podcast Element - Hradec Králové

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 1 Rating

Element - srozumitelná církev, která rozumí lidem. Každou neděli přinášíme na svých setkáních relevantní a praktickou přednášku na téma křesťanské víry, většinou tematicky spojenou v sérii několika dalších přednášek.

  Audio // Martin Vojáček

  Audio // Martin Vojáček

  Nalaď se | Naslouchání Bohu 1. - Bůh mluví nejenom s velikány víry jako byli Petr nebo Pavel ale i s námi tady a teď. Chce s námi mluvit, protože mu na nás záleží. Jak ale zní jeho hlas? Co myslíme jako křesťané tím, když řekneme, že jsme slyšeli Boha? A je to vůbec audio kanál, na kterém s námi Bůh mluví? V prvním díle naší série o naslouchání Bohu se podíváme nejen na tyto otázky, ale i na mnoho dalších.

  Očekávej zázrak // Lukáš Targosz

  Očekávej zázrak // Lukáš Targosz

  Ikona | Dřevo mezi světy 6. - Velikonoce jsou oslava vzkříšení Ježíše. Je to ale daleko více než jen jeho obživnutí. Je to porážka smrti. Kříž totiž zničil a otrávil samotnou smrt. Když smrt pozřela sám Život, sama smrtelně onemocněla a ztratila svou sílu. Když se odvážila spolknout lidství Krista, byla následně zevnitř zničena božstvím Krista. Smrt nikdy nemůže udržet život. Život je vždy silnější než smrt. Kříž byl popravčím nástrojem pro dokonalou mučivou smrt v temnotě a osamění, ale stal se dveřmi do života, kde všechno vzkvétá. Proto očekáváme zázrak. Kříž je krásný, protože díky němu můžeme – ba musíme – očekávat zázrak.

  Roztržená opona (Bonusová přednáška z Velkého pátku) // Lukáš Targosz

  Roztržená opona (Bonusová přednáška z Velkého pátku) // Lukáš Targosz

  Ikona | Dřevo mezi světy 5. - Evangelista Marek popisuje Ježíšův křest Janem Křtitelem se zajímavým detailem: Ježíš při něm vidí protržená nebesa. Marek slovo “roztržená” používá jen dvakrát a reaguje tak na modlitbu starozákonního proroka Izajáše, který vydechl prosbu Bohu: “Kéž bys tak roztrhl nebe a sestoupil.” Ano, Bůh protrhl nebesa a sestoupil v Ježíši. Podruhé toto slovo Marek používá u Ježíšovy smrti, kdy se roztrhla opona, fyzická zástěna oddělující zemi od nebe, Boží sféry. Ježíšův kříž totiž udělal mnohem více než odpuštění hříchů, je symbolem vysvobození z otroctví, a roztrhává oponu oddělující nás od Boha.

  Smíření světů // Lukáš Targosz

  Smíření světů // Lukáš Targosz

  Ikona | Dřevo mezi světy 4. - Kříž je místem, kde Bůh v Kristu absorbuje lidský hřích a recykluje jej do odpuštění. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově: Smiřte se s Bohem. Smíření je veliké téma. Všichni křesťané věří, že v Kristu Bůh smířil svět se sebou, ale liší se v tom, jak smíření pochopit. Zachraňuje nás snad Ježíš před kněvem svého Otce? Můžeme udělat krok ke smíření my sami? Zabil Ježíše Bůh - kvůli mě? Nebo je Otec vždy Spasitel, který svého Syna vysílá na záchranou misi, vysvobozuje a pozývá ke stolu smíření? Na kříži nás Ježíš nezachraňuje před Bohem, na kříži nám Ježíš zjevuje Boha jako Spasitele!

  Vidíme jinak // Lukáš Targosz

  Vidíme jinak // Lukáš Targosz

  Ikona | Dřevo mezi světy 3. - Díky kříži Ježíše vidíme věci jinak. V Kristu nám Bůh ukazuje svou pravou identitu: Bůh je jako Ježíš a vždy byl jako Ježíš. Skrze kříž také vidíme jinak svého skutečného nepřítele: Nejsou to jiní lidé, ale mocnosti temnoty. Modlitbou za své vrahy Ježíš ukazuje, že lidé nejsou jeho skuteční nepřátelé. Vždyť za lidi přišel umřít. Byl ukřižován i za své vrahy, nejen za své učedníky. Díky kříži si tak uvědomujeme jinak realitu duchovního světa. Kříž narušil a jednou provždy přepsal duchovní svět.

  Oboustranné zrcadlo // Lukáš Targosz

  Oboustranné zrcadlo // Lukáš Targosz

  Ikona | Dřevo mezi světy 2. - Řada čtenářů Bible k ní přistupuje, jako by to byla kuchařka. Jenže není kuchařka, není to návod na život, není to příručka Stvořitele. Spíše to je kvalitní detektivka nebo filmy s překvapujícím koncem, které v poslední minutě dají všemu úplně jiný smysl, než se celou dobu zdálo. Tento zvrat nás nutí přehodnotit vše, co víme, protože v jeho světle vidíme vše jinak, a vše dává najednou smysl – ale až zpětně. To je přesně Ježíšův kříž, který dává smysl zpětně celé Bibli, všem obrazům Boha, různým proroctvím a očekáváním. Kříž se tak stává dalekohledem a mikroskopem zároveň. Kříž osvětluje realitu, protože díky němu vše dává smysl.

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Religion & Spirituality

The Bible in a Year (with Fr. Mike Schmitz)
Ascension
The Bible Recap
Tara-Leigh Cobble
Girls Gone Bible
Girls Gone Bible
BibleProject
BibleProject Podcast
followHIM: A Come, Follow Me Podcast
Hank Smith & John Bytheway
WHOA That's Good Podcast
Sadie Robertson Huff

You Might Also Like

CityHouse Brno
CityHouse Brno
Vinohradská 12
Český rozhlas
středo/věk
Petr Mára, Martin Vymětal, Jan Dobrovský
Studio N
Deník N
Rozbité prasátko
Rozbité prasátko
Dobrovský & Šídlo
Paměť národa