22 min

S2EP4. М.Ванчигмаа - Эдийн бус гэм хорыг хянан шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн шүүхийн практи‪к‬ LegalTalks

    • Social Sciences

Цуврал подкастын 4 дэх дугаараар “Эдийн бус гэм хорыг хянан шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд Дотоод хэргийн их сургуулийн Эрх зүй, Нийгмийн ухааны сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн ахлах багш, Хууль зүйн доктор М.Ванчигмаатай ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна. Судалгааны тайланг www.legaldata.mn/b/1199 холбоосоор унших боломжтой.

Цуврал подкастын 4 дэх дугаараар “Эдийн бус гэм хорыг хянан шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд Дотоод хэргийн их сургуулийн Эрх зүй, Нийгмийн ухааны сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн ахлах багш, Хууль зүйн доктор М.Ванчигмаатай ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна. Судалгааны тайланг www.legaldata.mn/b/1199 холбоосоор унших боломжтой.

22 min