35 episodes

En podcast om ligestilling og feminisme. Vi belyser strukturer, kulturer, normer m.m. der forhindrer eller fremmer ligestilling på forskellige områder i samfundet. Episoderne består af fortællinger og samtaler om ligestilling. Se mere på https://ligestilling.nu/

Feminism - LIGESTILLING:NU Line Gessø

  • Society & Culture

En podcast om ligestilling og feminisme. Vi belyser strukturer, kulturer, normer m.m. der forhindrer eller fremmer ligestilling på forskellige områder i samfundet. Episoderne består af fortællinger og samtaler om ligestilling. Se mere på https://ligestilling.nu/

  Omprioriteringer - Livet efter Brystkræft og Stress

  Omprioriteringer - Livet efter Brystkræft og Stress

  Mange kvinder må efter de bliver ramt af stress, kræft eller anden alvorlig sygdom omprioritere deres liv. Lova fortæller her om sin rejse, hvordan det har hjulpet hende at komme ned i kroppen gennem meditation, yoga og coaching. Hun hjælper nu andre med at håndtere livet. Lova Lenora tilbyder stress-forløb, coaching, yoga og kakao-ceremonier. Læs mere på hendes hjemmeside her: https://dansmedlivet.dk/ 

  • 30 min
  Er Ligestilling det samme som Ligeværd? - med Birgitte Baadegaard, 2. samtale

  Er Ligestilling det samme som Ligeværd? - med Birgitte Baadegaard, 2. samtale

  Ifølge Birgitte Baadegaard er Ligestilling og Ligeværd ikke det samme. Vores samfund er grundlæggende skabt til mænd og på mændenes præmisser. Målet er ikke ligestilling, men ligeværd, for at få det, er vi nødt til at indrette samfundet på ny. Lyt med når jeg taler med Birgitte Baadegaard om mænd, kvinder, livet og hendes nyeste bog "Lige er ikke det samme som ens".

  Birgitte har i mere end 20 år arbejdet med ambitiøse kvinder i liv og ledelse, der oplever udmattelse og frustration, oftest uden at de selv kan forklare eller sætte ord på årsagen til deres oplevelse af meningsløshed. Mange vælger at gøre op med den traditionelle måde at leve på og finder nye veje i deres liv.

  Bogen "Lige er ikke det samme som ens", handler om ligeværd – ikke ligestilling – mellem de to traditionelle biologiske køn: mand og kvinde. Ordet ligeværd stikker nemlig mange lag dybere end ordet ligestilling, der handler om at give kvinder lige muligheder i en ramme, som mænd i århundreder har defineret og værdisat. Det udgangspunkt er snarere tilpasning end reel ligestilling og har derfor intet med ligeværd at gøre. Bogens mission er at skabe øget bevidsthed om statistiske kønsforskelle mellem mænd og kvinder. Den usunde dynamik, der udspiller sig mellem de to biologiske køn påvirker også minoritetsgrupper. Og dermed os alle. 

  • 58 min
  En blandt os – om Mod, Magt og Metoo i dansk politik - Maria Gudme og Camilla Søe

  En blandt os – om Mod, Magt og Metoo i dansk politik - Maria Gudme og Camilla Søe

  Der er strukturer som er med til at give gunstige vilkår til dem der ikke kan overholde andre folks grænser. Maria Gudme og Camilla Søe har skrevet bogen Feministisk Kampskrift om sexisme og sexistiske kommentarer i det politiske rum. Camilla og Maria samlede fortællinger fra kvinder på tværs af partierne, som alle havde oplevet grænseoverskridende adfærd og nogle deciderede overgreb. Det førte til en bevægelse #enblandtos som rakte langt ud over Christiansborg og satte en bølge i gang i dansk politik.


   Camilla Søe er debattør og konsulent og har været medlem af Venstre siden 2013. Maria Gudme er politiker fra Socialdemokratiet, regionalt og i Folketinget.


   #enblandtos #metoo #sexisme #ligestilling #politik #hverdagssexisme

  • 40 min
  Rugemødre - skal vi lempe lovgivningen? - en samtale med Amalie Lyngbo

  Rugemødre - skal vi lempe lovgivningen? - en samtale med Amalie Lyngbo

  Debatten om rugemødre har varet i mange år. Der har været mange borgerforslag om at gøre det lovligt at være rugemor eller endda at modtage penge for at være rugemor.
  I begyndelsen af 2022, fik et borgerforslag om medfaderskab, på rekordtid 50.000 medunderskrifter. På overfladen ligner forslaget et ligestillingsforslag, men det har skabt en debat om hvor børnene skal komme fra – en debat om rugemødre. Dette har medført en opblussen i debatten om rugemødre og hvorvidt man kan modtage betaling for at bære barnet.

  I dette afsnit taler jeg med jordemoder Amalie Lyngbo om rugemødre og hvilke hensyn vi må tage til barnet, rugemoderen og de der ønsker et barn.

  • 51 min
  Solidaritetsmarch for Ligeløn - en live demonstrations-podcast

  Solidaritetsmarch for Ligeløn - en live demonstrations-podcast

  Dansk Kvindesamfund arrangerede d. 8. august 2021 en tværfaglig solidaritetsmarch for ligeløn. Solidaritetsmarchen er et ønske om at gøre op med Tjenestemandsreformen fra 1969 der indplacerede kvinder på det offentlige arbejdsmarked lavere end mænd. Demonstrationen er samtidig midt i sygeplejerskernes lange strejke i kølvandet på overenskomstforhandlingerne fra foråret 2021. 
  Mere end 400 deltog i demonstrationen til fordel for ligeløn i de kvindedominerede f*g. 
  Der var deltagere fra mange forskellige faggrupper, pædagoger, socialrådgivere, jordemødre, sygeplejersker, murerne og mange flere. Flere organisationer var til stede Dansk Sygeplejeråd, Kvinderådet, BUPL, Kvinderådet m.fl.
  Pressen var ikke til stede.
  Podcasten er en live-optagelse og derfor er lydkvaliteten ikke optimal. Der er uddrag fra marchen, uddrag fra nogle af talerne og samtaler med demonstranter fra forskellige faggrupper og organisationer. 
  I løbet af podcasten hører man blandt andre:
  Harun Demirtas fra Dansk Kvindesamfund der har arrangeret demonstrationen.
  Tjenestemandsrap af Vibeke Kline Lange Frost del af gruppen omkring Tjenestemandstirsdage, #slutmed1969 og ligelønsbevægelsen.
  Talere fra Dansk Kvindesamfund, BUPL, Socialrådgiverforeningen, Dansk Sygeplejeråd fra SF og Enhedslisten. 
  Kristina Robins formand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden
  Desuden pædagoger fra BUPL og Christa Thestrup fra BUPL Nordsjælland
  Sonny Andersen murerarbejdsmand
   Der er musik afspillet under marchen af flere kunstnere undervejs, bl.a. ABBA, Aretha Franklin m.fl.
   Der er flere podcast-episoder der omhandler ligeløn og vilkårene på det offentlige arbejdsmarked, lyt med på:
  Mandeløn, kvindeløn - hvorfor har vi ikke Ligeløn? – med Astrid Elkjær Sørensen https://ligestillingnu.buzzsprout.com/1412443/6209074-mandelon-kvindelon-hvorfor-har-vi-ikke-ligelon-med-astrid-elkjaer-sorensen
  Et feministisk opgør med den kønsopdelte lønindplacering i Tjenestemandsreformen af 1969 – med Vibeke Kline Frost https://ligestillingnu.buzzsprout.com/1412443/8135699-et-feministisk-opgor-med-den-konsopdelte-lonindplacering-i-tjenestemandsreformen-af-1969-samtale-med-vibeke-frost 
  Graviditet, fødsler og fødekultur – hvordan skaber vi en god begyndelse for familierne – med Amalie Lyngbo https://ligestillingnu.buzzsprout.com/1412443/8012200-graviditet-fodsler-og-fodekultur-hvordan-skaber-vi-en-god-begyndelse-for-familierne-med-jordemoder-amalie-lyngbo-henningsen 
  Kvindefrigørelse, Kønsforskning og Lønkommissionen – samtale med Karen Sjørup https://ligestillingnu.buzzsprout.com/1412443/8591282-kvindefrigorelse-konsforskning-og-lonkommissionen-samtale-med-karen-sjorup 
   Kvindekamp og Lønkamp i Omsorgsfagene – en samtale med pædagogernes formand Elisa Rimpler https://ligestillingnu.buzzsprout.com/1412443/8726865-kvindekamp-og-lonkamp-i-omsorgsfagene-en-samtale-med-paedagogernes-formand-elisa-rimpler 
   

  • 45 min
  Kvindevold og Kvindedrab - en live talk på Folkemødet med Mette Marie Yde fra Danner

  Kvindevold og Kvindedrab - en live talk på Folkemødet med Mette Marie Yde fra Danner

  Både i Danmark og i Europa lever kvinder i voldelige forhold, det nogle gange ender med drab. Især under Covid19 lockdown har denne vold problematik været stigende. Det er af FN blevet betegnet som en pandemi i pandemien. 
  Dette er en podcast optaget live under en talk på Folkemødet 2021 i Allinge. Den er arrangeret af Danner. I panelet er Mette Marie Yde Vicedirektør fra Danner som er ekspert på området og Line Gessø som gennem sit arbejde i den Europæiske Kvindelobby kender til den europæiske situation på området. Debatten styres af Cyrillia Sabroe.
   

  • 43 min

Top Podcasts In Society & Culture

Unwell Network
PJ Vogt, Audacy, Jigsaw
On Being Studios
iHeartPodcasts
Dear Media
This American Life