41 episodes

De droom van Gelukkig Kind is om ouders en kinderen dichterbij elkaar te brengen en elkaar beter te laten begrijpen. Vanuit ervaring weten Birgit en Edith hoe het tij te keren, zodat opvoeders in rust, liefde en vanuit wederzijds vertrouwen in verbinding staan met het kind. Het kind
kan zich hierdoor blijvend ontwikkelen en leren van de positieve en negatieve kanten van het leven. Om vervolgens als volwassene het reflectief mens zijn door te geven aan hun kinderen.
Doe je mee? Laat je inspireren en leer hoe jij thuis het verschil kan maken in de opvoeding!

Gelukkig Kind over Opvoeden Birgit en Edith Steijns

  • Kids & Family

De droom van Gelukkig Kind is om ouders en kinderen dichterbij elkaar te brengen en elkaar beter te laten begrijpen. Vanuit ervaring weten Birgit en Edith hoe het tij te keren, zodat opvoeders in rust, liefde en vanuit wederzijds vertrouwen in verbinding staan met het kind. Het kind
kan zich hierdoor blijvend ontwikkelen en leren van de positieve en negatieve kanten van het leven. Om vervolgens als volwassene het reflectief mens zijn door te geven aan hun kinderen.
Doe je mee? Laat je inspireren en leer hoe jij thuis het verschil kan maken in de opvoeding!

  Problemen in het gezin, valkuilen en kansen -Opvoeden EP39-

  Problemen in het gezin, valkuilen en kansen -Opvoeden EP39-

  Als moeder of als vader ben je belangrijk voor je kind, dat weten we allemaal. Wat als je er even voor je kinderen niet kan zijn? Je omgeving of je eigen leven vraagt even veel aandacht. In ieder gezin komt dit voor. Er kunnen problemen in je omgeving zijn waar je door opgeslokt wordt. Je hebt je een eigen rugzak vanuit je verleden die soms even opengaat en aandacht vraagt.

  Wat als je er een behoorlijke tijd niet kan zijn voor je kinderen. Dat overkwam onze gast van vandaag, Monique. Door een trauma uit haar verleden werd ze 10 jaar geleden opgeslokt en vluchtte uit huis. Ze had nog jonge kinderen en een lieve man die zich machteloos voelde en radeloos waren. Zo kwam Edith in contact met dit gezin.

  Een verhaal waar iedereen zich in meerdere of mindere mate in herkent. We hebben allemaal diepe en minder diepe dalen in ons leven. De dalen van Monique waren heftig en ook uit die diepe dalen kan je komen als ouder. Hoe neem je je kinderen mee in zo’n proces? Wat heb je als ouder nodig in deze situatie?  Hoe zorg je dat het de ontwikkeling van je kind niet schaadt? Ontdek dat het zelfs een enorme groei kan betekenen voor je kinderen en je gezin?

  • 32 min
  Het belang van creativiteit in de opvoeding EP38-

  Het belang van creativiteit in de opvoeding EP38-

  Creativiteit heeft niet zozeer te maken met wat je doet, maar meer hoe je iets doet. Met iets komen wat anders is dan, buiten je comfortzone ligt, verrassend is, jezelf uitdaagt, zodat je in ontwikkeling gaat.

  Kleine kinderen zijn van nature creatief. Alles wat ze proberen is nieuw. Ze hebben nog geen gewoonte van gemaakt. Het kind heeft de meest geniale ideeën. Soms lachen we, als we iets onverwachts zien. Soms staan we met open mond te kijken, als het kind met een oplossing komt die ons verbaast. Kinderen zijn meester in het uitproberen.

  Creativiteit in het oplossen van disbalans. Kan dat? Hoe kan ik als ouder hier gebruik van maken tijdens de opvoeding? Onze gast Floor is expert in creativiteit. Kinderen en ouders in de durf-modus zetten om te komen tot verandering.

  Een podcast met onze collega Floor van Loon van Praktijk Floor. Volg haar zeker via instagram om nog meer inspiratie over creativiteit te krijgen. https://www.instagram.com/praktijk_floor.nl/ 

  • 29 min
  Loslaten of Ruimte geven binnen de Opvoeding -Opvoeden EP37-

  Loslaten of Ruimte geven binnen de Opvoeding -Opvoeden EP37-

  Wat is het tegenovergestelde van grenzen geven aan je kind: loslaten of ruimte geven? Wanneer een kind ouder wordt geven we een kind steeds meer ruimte, die passend is bij de leeftijd. Tijdens het ouder worden van je kind en vooral in de puberteit horen we ouders vaak zeggen ik moet mijn kind meer loslaten of ik ga mijn kind meer loslaten.

  Denk er eens over na, wat doe je als je je kind loslaat? Hoe lang laat je je kind los? In welke situaties? Hoe doe je dat dan?

  Loslaten en ruimte geven lijken hetzelfde en toch zijn ze totaal anders. In de podcast nemen we je o.a. mee in het verschil tussen deze twee.

  Begrenzen en ruimte geven staan niet los van elkaar. Wanneer je een kind meer ruimte geeft betekent het dat je automatisch de grenzen iets meer laat vieren of dat je grenzen niet meer passend vindt bij de leeftijd van je kind.

  Begrenzen is vaak duidelijker dan ruimte geven/loslaten. Je wilt iets niet en dan begrens je. Je vindt iets te gevaarlijk voor je kind en dan begrens je. Je kunt het zelf nog niet aan dat je kind deze stap nu zelf neemt en dan begrens je.

  Hoe bepalen we als ouders grenzen? Wat is het tegenovergestelde van grenzen aangeven? Wanneer doen we dat? En laten we dan los of geven we dan meestal ruimte?

  • 21 min
  Ruzie tussen broertjes en zusjes -Opvoeden EP36-

  Ruzie tussen broertjes en zusjes -Opvoeden EP36-

  Kinderen kunnen vaak leuk spelen, maar de scheidslijn tussen leuk samenspelen en ruzie is klein. Kinderen die opgroeien met broertjes en zusjes kunnen eindeloos oefenen hoe je ruzies op een gezonde manier oplost. Uiteindelijk wil je je kind leren om op een veilige manier conflicten tot een goed eind te brengen. Om als mens uiteindelijk conflicten te leren oplossen heb je een veel vaardigheden nodig. Deze vaardigheden variëren van emotieregulatie, communicatievaardigheden, het conflict leren bekijken vanuit het perspectief van de ander, fouten durven maken en mogelijk toegeven, lef, moed, enz. Het is een ingewikkelde klus die we soms al van jonge kinderen vragen.

  Wanneer mag je van een kind verwachten dat het zelf ruzies kan oplossen? Wat heeft een kind nodig van ouders om ruzies leren op te lossen? Hoe kan je als ouder je kinderen het best begeleiden? Wat levert het op als kinderen zelf conflicten kunnen oplossen?

  Antwoorden op deze vragen en meer. Je hoort het in deze podcast aflevering.

  • 22 min
  Ieder kind is anders -Opvoeden EP35-

  Ieder kind is anders -Opvoeden EP35-

  Met regelmaat vertellen ouders in de praktijk: “Wat werkt voor mijn oudste, werkt niet voor mijn jongste”. Of “Ik snap niets van mijn kind. Hoe kan het dat hij zich altijd terugtrekt als we naar een feestje gaan? Wij zijn dol op drukte en feestjes.” Of “Met mijn jongste kan ik lezen en schrijven, met mijn oudste bots ik.”

  Ieder mens en dus ook ieder kind is uniek. Iedereen wordt met een eigen temperament geboren. Binnen het gezin krijg je het wereldbeeld en de normen en waarden mee die daar gelden. Samen met alle ervaringen die je opdoet, zorgt dit voor een uniek karakter.

  De opvoeding die je als ouders geeft vloeit voort uit je eigen opvoeding. Dit is het voorbeeld dat jij hebt gehad. Als je ontevreden bent contraspiegel je je eigen genoten opvoeding of ga ga je op zoek om het anders te doen en luister je o.a. deze podcast ;-). Zo geeft iedereen zijn eigen unieke opvoeding.

  Jouw unieke kind, jouw unieke opvoeding en jij als unieke ouder kunnen matchen met elkaar, maar kunnen ook botsen. Hetzelfde geldt voor de karakters van broertjes en zusjes. Dit is heel normaal. De uitdaging is om in de momenten dat jullie botsen niet gelijk te reageren, waardoor het unieke karakter van je kind er mag zijn.

  Wil je leren hoe jij het karakter van jouw unieke kind kan omarmen? Wil je zien welke karaktereigenschap van je kind jou het meest raakt? Wil je leren wat jouw unieke kind(eren) van jou en eventueel van elkaar nodig hebben?

  • 24 min
  Wat je wellicht nog niet weet, maar wel belangrijk is -Opvoeden EP34-

  Wat je wellicht nog niet weet, maar wel belangrijk is -Opvoeden EP34-

  Een kind is een kind omdat het nog geen volwassene is. Een waarheid die niemand kan ontkennen. En dan, hoor ik je denken? Wat moet ik dan anders doen, dan ik nu met alle zorg en liefde doe? Hoe ontdek ik wat een kind nodig heeft om optimaal te ontwikkelen? Ik gun mijn kind het beste en ben daar nieuwgierig naar. 


  We nemen je in deze podcast mee naar de ontwikkeling van jouw unieke kind. Wat je nodig hebt om anders te kijken en handelen.
  We zijn allemaal kind geweest en herinneren ons veel, maar weet jij nog hoe je persoonlijke ontwikkelingsproces precies ging? Waar je ontwikkeling als vanzelf ging en waar je vast liep? Ja, bepaalde specifieke ervaringen heb je in beeld. Het is onmogelijk om alle grote en kleine ontwikkelingstappen te herinneren. En zeker niet hoe je dat als kind hebt ervaren. 


  We hebben nu een volwassenbrein, wat heel anders werkt dan het brein van een kind. Hierdoor ligt authentiek inleven in de kinderwereld van: denken, voelen en doen niet zomaar voor de hand. Laat je meenemen in deze podcast en leren over de ontwikkeling van jouw kind.

  https://GelukkigKind.com

  • 31 min

You Might Also Like