248 episodes

Bu gepleşikde Türkmenistan we dünýä baradaky syýasy-ykdysady, sosial-medeni täzelikleri, synlary, söhbetdeşlikleri diňläp bilersiňiz. Gepleşik hepdäniň bäş gününde, duşenbe-anna günleri aralygynda efire berilýär.

Habarlar gündeligi AÝ/AR

  • News

Bu gepleşikde Türkmenistan we dünýä baradaky syýasy-ykdysady, sosial-medeni täzelikleri, synlary, söhbetdeşlikleri diňläp bilersiňiz. Gepleşik hepdäniň bäş gününde, duşenbe-anna günleri aralygynda efire berilýär.

  Habarlar gündeligi

  Habarlar gündeligi

  Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada ýörite informasion-habarlar programma. Bu programmada soňky möhüm wakalar we meseleler barada giňişleýin maglumatlar berilýär.

  • 25 min
  HG: Nebit önümleriniň eksporty ýokarlanýan mahaly, ýurt içinde benzin gytçylygy saklanýar

  HG: Nebit önümleriniň eksporty ýokarlanýan mahaly, ýurt içinde benzin gytçylygy saklanýar

  Şu günki programmamyzda: Awazada dynç alýan raýatlar sebitden çykarylyp, emeldarlaryň gelmegine taýýarlyk görülýär; Amyderýadan balyk tutmaga girizilen 'gadaganlyk' balyk bahasyny gymmatladýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz.

  • 25 min
  HG: Aşgabatda türk wizasyny soranlaryň köpüsi wizasyz we pulsuz galdy, raýatlar protest bildirdi

  HG: Aşgabatda türk wizasyny soranlaryň köpüsi wizasyz we pulsuz galdy, raýatlar protest bildirdi

  Şu günki programmamyzda: Häkimiýetler Daşoguzda, Lebapda özbek SIM kartlaryndan peýdalanýan raýatlary nyşana alýar; Zelenski Baýdene sagbol aýdýar, Ukraina 'kyn, ýöne güýçli karara' hormat goýýar diýýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz.

  • 25 min
  HG: Türkmen intelligensiýasy Baýdeniň bäsleşikden çekilmegini ara alyp maslahatlaşýar

  HG: Türkmen intelligensiýasy Baýdeniň bäsleşikden çekilmegini ara alyp maslahatlaşýar

  Şu günki programmamyzda: Daşoguzda bolan ýol heläkçiliginde bäş adam öldi; Çörek kärhanalarynyň işgärleri çöregiň öndüriliş şertlerine alada bildirýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz.

  • 25 min
  HJ: Türkmen ÝOJ-laryndaky bilim begendirmeýär

  HJ: Türkmen ÝOJ-laryndaky bilim begendirmeýär

  Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy; Türkmenistanyň ÝOJ-laryndaky gynançly ýagdaýa bagyşlanan ýörite gepleşigimizi diňläp, öz pikirleriňizi aýtmagyňyza çagyrýarys.

  • 30 min
  Habarlar gündeligi

  Habarlar gündeligi

  Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada ýörite informasion-habarlar programma. Bu programmada soňky möhüm wakalar we meseleler barada giňişleýin maglumatlar berilýär.

  • 25 min

Top Podcasts In News

The Daily
The New York Times
Pod Save America
Crooked Media
The Tucker Carlson Show
Tucker Carlson Network
The Ben Shapiro Show
The Daily Wire
The Dan Bongino Show
Cumulus Podcast Network | Dan Bongino
Up First
NPR