144 episodes

Lärorika och underhållande rundabordssamtal mellan forskare från olika ämnen och discipliner. En podcast från Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

HT-samtal Lunds universitet

  • Society & Culture

Lärorika och underhållande rundabordssamtal mellan forskare från olika ämnen och discipliner. En podcast från Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

  Bokmässan 2022: Johan Östling

  Bokmässan 2022: Johan Östling

  En levande offentlighet förutsätter en ständig tillförsel av kvalificerat vetande. Under efter­krigstiden spelade humanister en central roll för att sätta kunskap i rörelse. Johan Östling för oss tillbaka till efterkrigs­tiden och de personer som förde ut humaniora och bildning i offentligheten.

  Johan Östling är professor och före­ståndare för Centrum för kunskaps­historia.

  Moderator: Lovisa Brännstedt

  Lunds universitet var på plats på Bokmässan i Göteborg i slutet av september 2022. I vår monter bjöd vi på ett späckat program bestående av samtal med forskare och författare knutna till universitetet.

  • 14 min
  Bokmässan 2022: Sanne Krogh Groth & James Mansell

  Bokmässan 2022: Sanne Krogh Groth & James Mansell

  To whom is something noisy and why is it so? James Mansell and Sanne Krogh Groth, consider noise from interdisciplinary and global perspectives, dealing with neighbor noise, noise music, noise as/in urban design and noise in relation to health.

  Sanne Krogh Groth is an Associate Professor of Musicology and the Director of the Sound Environment Centre at Lund University. James G. Mansell is an Associate Profes­sor in Cultural Studies at the University of Nottingham.

  Moderator: Martin Degrell

  Lund University was present at the Book Fair in Gothenburg at the end of September 2022. At our booth, we offered a packed program consisting of talks with researchers and authors connected to the university.

  • 17 min
  Bokmässan 2022: Olof Sundin

  Bokmässan 2022: Olof Sundin

  Hur hanterar vi att informationsflödet idag ofta är fragmenterat, individualiserat och emotiona­liserat? Är källkritik lösningen? Olof Sundin diskuterar tillit, trovärdighet och den digitala infrastrukturen.

  Olof Sundin är professor i biblio­teks- och informationsvetenskap.

  Moderator: Lovisa Brännstedt

  Lunds universitet var på plats på Bokmässan i Göteborg i slutet av september 2022. I vår monter bjöd vi på ett späckat program bestående av samtal med forskare och författare knutna till universitetet.

  • 16 min
  Bokmässan 2022: Sara Tanderup Linkis

  Bokmässan 2022: Sara Tanderup Linkis

  Följetongen är en gammal litterär genre, sam­tidigt som serieformatet idag är populärt som aldrig förr. Sara Tanderup Linkis diskuterar hur serieformatet utvecklas i tv-seriernas och streamingtjänsternas tid.

  Sara Tanderup Linkis är forskare i förlags- och bokmarknadskunskap.

  Moderator: Lovisa Brännstedt

  Lunds universitet var på plats på Bokmässan i Göteborg i slutet av september 2022. I vår monter bjöd vi på ett späckat program bestående av samtal med forskare och författare knutna till universitetet.

  • 14 min
  Bokmässan 2022: Frida Mannerfelt

  Bokmässan 2022: Frida Mannerfelt

  1958 tog Svenska kyrkan ett principbeslut att öppna prästämbetet för kvinnor. Men hur var det i praktiken för de första kvinnorna som prästvigdes? Vilka glädjeämnen och svårig­heter mötte dessa pionjärer? Frida Mannerfelt om kallelse och erkännande.

  Frida Mannerfelt är doktorand i praktisk teologi.

  Moderator: Anna Clara Törnqvist

  Lunds universitet var på plats på Bokmässan i Göteborg i slutet av september 2022. I vår monter bjöd vi på ett späckat program bestående av samtal med forskare och författare knutna till universitetet.

  • 17 min
  Bokmässan 2022: Peter Gärdenfors

  Bokmässan 2022: Peter Gärdenfors

  Vi samtalar dagligen med andra och är oftast överens om ordens betydelser. Men hur vet vi att vi menar samma sak? När det gäller ord som kyckling, stol och gran är det inget större problem. Det blir svårare för abstrakta begrepp som demokrati, rättvisa och förälskelse. Peter Gärdenfors om hur ordens betydelser uppstår genom en osynlig för­handling som ständigt pågår.

  Peter Gärdenfors är seniorprofessor i kognitionsvetenskap.

  Moderator: Martin Degrell

  Lunds universitet var på plats på Bokmässan i Göteborg i slutet av september 2022. I vår monter bjöd vi på ett späckat program bestående av samtal med forskare och författare knutna till universitetet.

  • 16 min

Top Podcasts In Society & Culture

Jennifer Welch and Angie “Pumps” Sullivan
Kelly Ripa
Michelle Obama
iHeartPodcasts
The Free Press
Glennon Doyle & Cadence13