95 episodes

این روزها به یاد تو، یادی است از قربانیان دگر اندیشی و زندانیان ایرانزمین، مردان و زنان و کودکانی که برای احقاق حقوق شهروندی و احترام به کرامت انسانی خود و همۀ انسانها تلاش و فداکاری میکنند. این روزها به یاد تو، هر دو هفته یکبار، روزهای دوشنبه از صدای رادیو پیام دوست پخش میشود و نوشین آگاهی نویسنده و مجری این برنامه است.

In Roozha Be Yade To | پادکست این روزها به یاد ت‪و‬ PersianBMS

  • Society & Culture
  • 5.0 • 2 Ratings

این روزها به یاد تو، یادی است از قربانیان دگر اندیشی و زندانیان ایرانزمین، مردان و زنان و کودکانی که برای احقاق حقوق شهروندی و احترام به کرامت انسانی خود و همۀ انسانها تلاش و فداکاری میکنند. این روزها به یاد تو، هر دو هفته یکبار، روزهای دوشنبه از صدای رادیو پیام دوست پخش میشود و نوشین آگاهی نویسنده و مجری این برنامه است.

  این روزها به یاد تو - به یاد قربانیان حقوق بشر در ایران

  این روزها به یاد تو - به یاد قربانیان حقوق بشر در ایران

  مروری بر بیانیه جامعه جهانی بهائی در شورای حقوق بشر سازمان ملل

  • 7 min
  این روزها به یاد تو - به یاد هم‌وطنان عزیز

  این روزها به یاد تو - به یاد هم‌وطنان عزیز

  در این روزهای پر درد و پر اضطراب یادی می‌کنیم از شهروندان عزیز ایران زمین

  • 4 min
  این روزها به یاد تو - به یاد رهروان راه آزادی و یگانگی

  این روزها به یاد تو - به یاد رهروان راه آزادی و یگانگی

  نه گمان كن كه دَمی خاموشم، پا به پایت، هم‌چو اقیانوسی، جریان دارم ودرجوش وخروشم

  • 7 min
  این روزها به یاد تو - به یاد مردم عزیز ایران

  این روزها به یاد تو - به یاد مردم عزیز ایران

  تاملی در بیان بیت العدل اعظم در مورد تحولات جهان - پیام ۲۶ نوامبر ۲۰۰۳

  • 8 min
  این روزها به یاد تو - به یاد هم‌وطنان عزیزمان که پرپر شدند و پرکشیدند

  این روزها به یاد تو - به یاد هم‌وطنان عزیزمان که پرپر شدند و پرکشیدند

  با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از هم‌وطنان عزیز از دست رفته و هم‌وطنان عزیز سوگوار

  • 4 min
  این روزها به یاد تو - به یاد شهروندان ایران

  این روزها به یاد تو - به یاد شهروندان ایران

  «ای داور حقیقی مادران جگرخون را تسلی ده، ای رحمن رحیم بر چشم گریان و دل سوزان پدران رحم نما»

  • 3 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Society & Culture

Shawn Johnson + Andrew East
American Public Media
CNN
iHeartPodcasts
Glennon Doyle & Cadence13
This American Life

You Might Also Like