1 hr 3 min

Ján Košturiak - Marketing a inovácia: Kľúčové aspekty a budúcnosť podnikania INOVATO Insights

    • Society & Culture

Ján Košturiak hovorí o dôležitosti marketingu a reklamy pri začatí inovácie a potrebe definovať zákazníka ešte pred vývojom produktu. Rozlišuje medzi dvoma typmi inovátorov - strojárskymi inovátormi a tými, ktorí podceňujú obchod a marketing.

Sledovanie zmeny zákazníkov, konkurentov a technologického trhu je kľúčom k pochopeniu vývoja. Taktiež zdôrazňuje dôležitosť šírenia lásky a harmónie namiesto nenávisti a agresie a naznačuje, že technológie by mohli pomôcť krajine uberať sa k normálnemu životu bez neustáleho urážania a závisti.

Ján Košturiak hovorí o dôležitosti marketingu a reklamy pri začatí inovácie a potrebe definovať zákazníka ešte pred vývojom produktu. Rozlišuje medzi dvoma typmi inovátorov - strojárskymi inovátormi a tými, ktorí podceňujú obchod a marketing.

Sledovanie zmeny zákazníkov, konkurentov a technologického trhu je kľúčom k pochopeniu vývoja. Taktiež zdôrazňuje dôležitosť šírenia lásky a harmónie namiesto nenávisti a agresie a naznačuje, že technológie by mohli pomôcť krajine uberať sa k normálnemu životu bez neustáleho urážania a závisti.

1 hr 3 min

Top Podcasts In Society & Culture

Where Everybody Knows Your Name with Ted Danson and Woody Harrelson (sometimes)
Team Coco & Ted Danson, Woody Harrelson
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
Shawn Ryan Show
Shawn Ryan | Cumulus Podcast Network
Magical Overthinkers
Amanda Montell & Studio71
Tactful Pettiness with Cody Rigsby and Andrew Chappelle
PodcastOne
This American Life
This American Life