500 episodes

Podcast by KC Český Těšín

KC Český Těšín KC Český Těšín

  • Religion & Spirituality

Podcast by KC Český Těšín

  Bůh je pokoj - Honza Měrka (14.7.2024)

  Bůh je pokoj - Honza Měrka (14.7.2024)

  Pastor Honza Měrka pokračuje v sérii "Bůh je" a na příběhu Gedeona z knihy Soudců 6 přibližuje Boha jako pokoj. Bůh se Gedeonovi zjevuje uprostřed Gedeonova strachu a slabosti. Gedeon poznává Boha jako toho, kdo přináší pokoj. Vidíme, že Bůh je nejen Bohem pokoje, ale prostřednictvím listu Filipským 4,5b-7 Pavel jasně říká, že Bůh chce být zdrojem pokoje pro náš život. Jsme vyzváni, abychom se pro pokoj utíkali k Bohu namísto falešných slibů pokoje, které nabízí svět.

  • 39 min
  Bůh nic nepotřebuje - Honza Měrka (7.7.2024)

  Bůh nic nepotřebuje - Honza Měrka (7.7.2024)

  Pastor Honza Měrka pokračuje v sérii "Bůh je" pohledem do Skutků 17, kde Pavel mluví o skutečnosti jediného pravého Boha. Zjišťujeme, že Bůh je zcela soběstačný, nic mu nechybí a stvořil lidi, aby našli život a smysl v jeho poznávání a uctívání. Jsme vyzváni, že ačkoli Bůh nic nepotřebuje, chce nás a touží po tom, abychom ho poznali. Jsme povzbuzeni, abychom svůj život přeorientovali na uctívání Boha, a ne na věci, které nás neuspokojují. Jsme vyzváni, abychom zakusili život v hojnosti, který vychází ze správného uctívání velkorysého, samostatně existujícího Boha, který od nás nic nepotřebuje, ale přesto nás milostivě zve do vztahu s ním.

  • 46 min
  Bůh je pomalý k hněvu - Honza Měrka (30.6.2024)

  Bůh je pomalý k hněvu - Honza Měrka (30.6.2024)

  Pastor Honza Měrka pokračuje v naší sérii "Bůh je" a zkoumá zjevení Božího charakteru v Exodu 34. Bůh o sobě prohlašuje, že je soucitný, milosrdný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti, ale zároveň je nekompromisní ve své spravedlnosti vůči hříchu. Jsme svědky zvláštního napětí mezi Boží láskou a hněvem, které se dokonale projevuje v Ježíši Kristu, který na kříži nesl trest za naše hříchy, abychom my mohli zažít odpuštění a obnovu. Jsme vyzváni, abychom pokorně přijímali Boží milost skrze pokání a víru v Krista a zároveň se snažili odrážet jeho soucitné srdce ve svých myšlenkách, slovech a skutcích.

  • 43 min
  Bůh je neomezený - Honza Měrka (23.6.2024) Podcast

  Bůh je neomezený - Honza Měrka (23.6.2024) Podcast

  Pastor Honza Měrka začíná sérii kázání „Bůh je“ zkoumáním neomezené Boží povahy. Dozvídáme se o Božím věčném a transcendentním charakteru, který přesahuje lidské chápání, a zároveň jsme svědky jeho soucitného zapojení do stvoření, když poslal Ježíše, aby zachránil lidstvo. Jsme vyzváni, abychom se podřídili Boží svrchovanosti a nehledali neomezenou moc. Jsme vyzýváni, abychom odráželi Kristovo srdce služebníka tím, že budeme pokorně sloužit druhým. Objevujeme, jak složité je přijmout Boží neomezenost a zároveň si uvědomit, že Bůh je blízko a touží skrze nás rozšířit svou lásku k druhým.

  • 42 min
  Re-Think It - Paul Bartlett (9.6.2024)

  Re-Think It - Paul Bartlett (9.6.2024)

  Re-Think It - Paul Bartlett (9.6.2024) by KC Český Těšín

  • 55 min
  Lid naděje - Jindřich Novák (2.6.2024) Podcast

  Lid naděje - Jindřich Novák (2.6.2024) Podcast

  Lid naděje - Jindřich Novák (2.6.2024) Podcast by KC Český Těšín

  • 40 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

The Bible in a Year (with Fr. Mike Schmitz)
Ascension
The Bible Recap
Tara-Leigh Cobble
followHIM: A Come, Follow Me Podcast
Hank Smith & John Bytheway
Unashamed with the Robertson Family
Blaze Podcast Network
Girls Gone Bible
Girls Gone Bible
Joel Osteen Podcast
Joel Osteen, SiriusXM