22 min

Kijan konstwi ak amenaje espas yon pi bon fason an Ayiti ka yon zak rezistans kont vyolans ak inegalite sosyal‪?‬ ALASO!

    • Society & Culture

Isabelle Jolicoeur se yon achitèk. Nan chita pale ak Gaëlle Bien-Aimé, li tap diskite nan pòdkas ALASO kijan òganizasyon espas nan peyi Dayiti ranfòse vyolans, diskrimasyon ak eksklizyon gwoup majinalize ak vilnerab yo, espesyalman fanm yo. Li poze yon kesyon fondamantal : kijan yon achitèk ka itilize angajman l, fòmasyon l ak travay li pou kontribiye nan chanje sa?

Isabelle Jolicoeur se yon achitèk. Nan chita pale ak Gaëlle Bien-Aimé, li tap diskite nan pòdkas ALASO kijan òganizasyon espas nan peyi Dayiti ranfòse vyolans, diskrimasyon ak eksklizyon gwoup majinalize ak vilnerab yo, espesyalman fanm yo. Li poze yon kesyon fondamantal : kijan yon achitèk ka itilize angajman l, fòmasyon l ak travay li pou kontribiye nan chanje sa?

22 min