47 episodes

Interessert i hvordan norske kommuner kan redusere utslipp av klimagasser og forberede seg på klimaendringene som kommer? Hva kommunene kan gjøre for å sette klimaarbeidet i system og skape engasjement? Da er dette en podcast for deg.

I episodene får du høre erfaringene til kommuner, fagfolk og folkevalgte. Lær og bli inspirert av dem som har skapt endring og resultater rundt omkring i hele landet.

Podcasten er laget av Miljødirektoratet.

Finn oss på www.klimapodcast.no

Musikken i episodene er laget og spilt inn av Einar Flaa for Miljødirektoratet.

Klimapodcast fra Miljødirektoratet Miljødirektoratet

  • Government

Interessert i hvordan norske kommuner kan redusere utslipp av klimagasser og forberede seg på klimaendringene som kommer? Hva kommunene kan gjøre for å sette klimaarbeidet i system og skape engasjement? Da er dette en podcast for deg.

I episodene får du høre erfaringene til kommuner, fagfolk og folkevalgte. Lær og bli inspirert av dem som har skapt endring og resultater rundt omkring i hele landet.

Podcasten er laget av Miljødirektoratet.

Finn oss på www.klimapodcast.no

Musikken i episodene er laget og spilt inn av Einar Flaa for Miljødirektoratet.

  Rettferdig omstilling

  Rettferdig omstilling

  Hvordan kan kommunene lykkes i klimaarbeidet, uten å bli stanset av opprør og protester?
  For det første må vi lage helhetlige planer som ikke bare tar hensyn til utslippskutt. For det andre må innbyggerne involveres tidlig i prosessene – og lenge før de selv finner ut at de vil engasjere seg. Det sier Anders Tønnesen, seniorforsker ved Cicero senter for klimaforskning.
  De siste årene er rettferdig klimaomstilling blitt et begrep. Det seilte oppover på agendaen etter at vi så "de gule vestene" i Frankrike og bompengeopprøret her hjemme. Men hva mener vi egentlig med rettferdig omstilling? Kan vi måle rettferdighet, og er det noen former for rettferdighet som vi snakker mye om og andre som får lite oppmerksomhet?
  Nå forskes det på rettferdig omstilling i Norge, gjennom forskningssamarbeidet Include. Det er seks forskningsinstitusjoner og 24 partnere fra offentlig, privat og frivillig sektor som på ulike måter utforsker hvordan vi kan få til et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn.
  Anders Tønnesen er engasjert i Include-prosjektet og forsker på klimavennlig byutvikling, bilbruk, areal- og transportpolitikk og hvordan ulike tiltak kan gi fordeler og ulemper for ulike grupper i befolkningen. I denne episoden har vi spurt ham om hva han mener skal til for å lykkes med klimaarbeidet i kommunene, uten at det stopper opp på grunn av misnøye og mistillit hos innbyggerne.
  I denne episoden hører du blant annet om: Include – forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling https://www.sum.uio.no/include/
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 39 min
  Arkitektens klimaråd til kommunene

  Arkitektens klimaråd til kommunene

  Bygg kan gå fra å være en vesentlig del av klimaproblemet til å bli en stor del av løsningen, sier arkitekt og Snøhetta-grunnlegger Kjetil Trædal Thorsen.
  I 1987 kom Brundtland-kommisjonen med rapporten Vår felles framtid, og bærekraftig utvikling ble satt på agendaen verden over. Samme år flyttet Kjetil Trædal Thorsen og noen andre arkitekter og landskapsarkitekter inn på loftet over puben Dovrehallen i Oslo. Og ga seg selv navnet Snøhetta.
  To år senere meldte de seg på i konkurransen om å tegne biblioteket i Alexandria i Egypt. Den konkurransen vant de, og det som Snøhetta har gjort i årene etter, er blitt en del av norsk og internasjonal arkitekturhistorie.
  Men Snøhetta er ikke bare opptatt av å tegne flotte bygg. De jobber også for å gjøre bygg og byer mer bærekraftige. Snøhetta har vært med å etablere Powerhouse-organisasjonen, som utvikler klimavennlige og bærekraftige bygg, sammen med eiendomsselskapet Entra, entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZERO og rådgivningsselskapet Asplan Viak.
  I denne episoden forteller Kjetil Trædal Thorsen om Powerhouse-resultatene, behovet for 15-minuttersbyen, deling av arealer og det han omtaler som "lavterskeltiltakene" alle kommuner bør vurdere: Det å ta vare på grøntarealer og jobbe helhetlig med å gjøre byene og tettstedene mer attraktive. Å bygge nye signalbygg løser ikke kommunenes utfordringer – sier arkitekten som kanskje er aller mest kjent for å gjøre akkurat det. I tillegg ønsker han seg reguleringsplanfrie soner slik at arkitekter, byggherrer og entreprenører kan eksperimentere med nye løsninger.
  Dette hører du om i denne episoden: Powerhouse-samarbeidet https://www.powerhouse.no/om-oss/
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 42 min
  Her betaler kundene godt for oppgradert avfall

  Her betaler kundene godt for oppgradert avfall

  Hvis gamle ting kunne snakke, ville kanskje noen av dem sitert Mark Twain og sagt: Ryktet om min død er betydelig overdrevet.
  Kjører du avfall til gjenvinningsstasjonen på Hamar, er det umulig å unngå det store skiltet med skriften "ombruk" over den store porten til hovedbygningen. Når du har parkert bilen ved siden av containerne for sortert avfall, er det noen få skritt bort til stedet du kan levere ting du tenker at noen kanskje kan fikse og bruke på nytt.
  De fire kommunene som samarbeider om avfallshåndteringen i regionen har satt ombruk, reparasjon og redesign i system. Alt fra elektronikk til sportsutstyr og møbler blir rengjort, fiksa og oppgradert, og solgt i en av butikkene som ligger vegg i vegg med gjenvinningsanlegget.
  Kjøpesenteret Resirkula har nå fem butikker og én kafé på Gålåsholmen rett utenfor Hamar sentrum. En butikk for brukte klær i Hamar sentrum er også med i samarbeidet, og her bidrar Resirkula med utlån av symaskiner for kunder som vil sy om eller fikse på klær.
  Vi fikk være med Karen Tømte, driftsansvarlig for Resirkula, og Lise Urset, fagansvarlig for klima og miljø i Hamar kommune, på en handletur utenom det vanlige. Vi er innom to av butikkene og får være med på bakrommet og se hvordan varene kommer inn og blir oppgradert på ulike vis før de blir solgt.
  Dette hører du om i denne episoden: Resirkula – ombruksbutikker tilknyttet gjenvinningsanlegget https://www.resirkula.no/
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 31 min
  Slipp bekkene fri, det er flom!

  Slipp bekkene fri, det er flom!

  Hva slags tiltak kan gjøre minst fire ting samtidig: Beskytte mot overvannsskader, rense vann, bidra til biologisk mangfold og gjøre boligområder mer attraktive?
  I denne episoden har vi besøkt Hovinbekken i Oslo. I mange år har rundt 70 prosent av bekken ligget i rør. Som så mange andre bekker rundt omkring i landet, ble den systematisk gravd ned på grunn av forurensning og for å skaffe mer plass til bygg og infrastruktur. Men nå ser vi kanskje en trend som er i ferd med å snu.
  Oslo kommune jobber nå systematisk med å åpne bekker der muligheten byr seg. En av bekkene er Hovinbekken, som renner gjennom tidligere industri- og næringsområder. Men nå er det gamle teglverket på Hasle skiftet ut med skole, og den velkjente "bilbyen" på Ensjø er blitt boligområde. Hovinbekken er åpnet steg for steg, og fra å være rundt 70 prosent lukket, er nå anslagsvis 70 prosent åpnet og renner på overflaten.
  I denne episoden møter vi Terje Laskemoen, avdelingsdirektør for natur og forurensning i bymiljøetaten, og prosjektutvikler Tharan Fergus i vann- og avløpsetaten. De to har jobbet lenge med både Hovinbekken og andre bekkeåpningsprosjekter i kommunen.
  Vi får høre hvorfor bekkeåpningen i Hovinbekken kom i gang, hva som er gjort av tiltak langs vassdraget, hva det har å si for mennesker og dyr og hvordan tiltaket hjelper til med å bremse overvann fra kraftige regnbyger. Det er krevende og kostbart, men med mange positive effekter.
  Dette hører du om i denne episoden: Elveåpning i Oslo https://www.oslo.kommune.no/miljo-og-klima-1/slik-jobber-vi-med-miljo-og-klima/elveapning-i-oslo/
  Teglverksdammen https://no.wikipedia.org/wiki/Teglverksdammen
  Klimatilpasning https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/klimatilpasning/
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 35 min
  Den grønne næringssjefen

  Den grønne næringssjefen

  Næringssjefen i Bjørnafjorden kommune ønsker å jobbe tett med bedriftene for å gjøre dem grønnere.
  Bjørnafjorden kommune har satt som mål at de skal være et nullutslippssamfunn i 2030. For å lykkes med det, må også det lokale næringslivet gjennom en stor omstilling. Kommunen jobber nå med å hjelpe bedriftene på vei.
  Prosjektet "Grøn Bjørnafjord" skal vare i tre år. Her får de mest ivrige bedriftene hjelp til å utvikle ideer og planlegge tiltak som gjør dem med klimavennlige, bærekraftige og – forhåpentligvis også – mer konkurransedyktige.
  I 2020 kunne de første bedriftene søke om å få delta i prosjektet. Fire bedrifter fikk plass dette første året: En møbelprodusent, en byggmester, et hotell og et kunst- og kultursenter. I neste runde får åtte bedrifter delta, og så blir det 12 bedrifter i prosjektets tredje og siste år.
  Bedriftene får først profesjonell hjelp til å utvikle ideer, og deretter implementering og evaluering. Kompetansen som tilbys kommer blant annet fra Innovasjon Norge, Høgskulen på Vestlandet, NORCE, Klimapartnere, Universitetet i Bergen, FN-sambandet, Vestland fylkeskommune og Bjørnafjorden næringsråd – i tillegg til kommunen og næringssjef Elin Thorsen Kløverød.
  I denne episoden hører du næringssjefen fortelle om prosjektet og andre tiltak i kommunen som skal bidra mer klimavennlige, bærekraftige og konkurransedyktige lokale bedrifter.
  Dette hører du om i episoden:
  Prosjekt Grøn Bjørnafjord https://www.gronbjornafjord.no/prosjektet/
  Lyseparken – næringspark basert på fornybar energi og sirkulær økonomi https://www.lyseparken.no/
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 21 min
  Vil bli verdens reneste øyrike

  Vil bli verdens reneste øyrike

  Seks kommuner i Lofoten satser offensivt på grønn omstilling. De ser flere fordeler ved å være tidlig ute.
  Regioner som ikke kommer i gang med grønn omstilling vil tape både konkurransekraft og attraktivitet i årene som kommer. Det er ett av fundamentene til satsningen Lofototen – de grønne øyene 2030.
  – Ved å omstille oss, og være en grønn region og skape grønn konkurransekraft, så vil vi kunne tiltrekke oss de smarte hodene som ønsker å bo og jobbe her. Det vil også gjøre kommunene bedre på å levere god omsorg, god skole og andre tjenester. Så det å være fremst i skoen i klimaarbeidet vil sette oss bedre i stand til å løse utfordringene på de andre områdene også, sier Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy kommune og leder av Lofotrådet.
  De seks kommunene i Lofoten - Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst – har laget en plan for dette. Rett før sommeren 2021 vedtok kommunene det de kaller en grovskisse og et veikart, som består av seks satsningsområder med en rekke hovedmål og delmål. (Du kan lese dokumentet på 14 sider via lenken under – det er ganske konkret til å bli kalt en grovskisse.) Hele prosjektet, Lofoten De – grønne øyene 2030, ledes i partnerskap mellom Lofotrådet, Lofotkraft og Destination Lofoten.
  I denne episoden forteller ordfører Remi Solberg og klimarådgiver i Lofotrådet, Ingrid Slungaard Myklebust, om satsningen. Hvordan kom dette i gang? Hvordan har de involvert kommunene, næringsliv og innbyggere, og forankret arbeidet? Og hvordan skal de sørge for at planen og intensjonene ender opp i faktiske resultater?
  Dette hører du om i denne episoden: Lofoten – de grønne øyene 2030 https://degronneoyene.no/
  Veikartet for De grønne øyene, vedtatt 4. juni 2021
  https://lofotradet.no/pdf/lofoten-de-gronne-uyene-2030-grovskisse-veikart.pdf
  Klimapodcast 1: Vil ha el-revolusjon i Lofot-fisket https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimapodcast/klimapodcast-1-klimavennlige-fiskebater/
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 36 min

Top Podcasts In Government

Leah Litman Melissa Murray Kate Shaw
Sharon McMahon
The DSR Network
Prologue Projects
Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff
The Lawfare Institute

You Might Also Like

NRK
Aftenposten
Aftenposten
NRK
NRK
NRK