68 episodes

Interessert i hvordan norske kommuner kan redusere utslipp av klimagasser og forberede seg på klimaendringene som kommer? Hva kommunene kan gjøre for å sette klimaarbeidet i system og skape engasjement? Da er dette en podcast for deg.

I episodene får du høre erfaringene til kommuner, fagfolk og folkevalgte. Lær og bli inspirert av dem som har skapt endring og resultater rundt omkring i hele landet.

Podcasten er laget av Miljødirektoratet.

Finn oss på www.klimapodcast.no

Musikken i episodene er laget og spilt inn av Einar Flaa for Miljødirektoratet.

Klimapodcast fra Miljødirektoratet Miljødirektoratet

  • Government

Interessert i hvordan norske kommuner kan redusere utslipp av klimagasser og forberede seg på klimaendringene som kommer? Hva kommunene kan gjøre for å sette klimaarbeidet i system og skape engasjement? Da er dette en podcast for deg.

I episodene får du høre erfaringene til kommuner, fagfolk og folkevalgte. Lær og bli inspirert av dem som har skapt endring og resultater rundt omkring i hele landet.

Podcasten er laget av Miljødirektoratet.

Finn oss på www.klimapodcast.no

Musikken i episodene er laget og spilt inn av Einar Flaa for Miljødirektoratet.

  Andreas Bjelland Eriksen

  Andreas Bjelland Eriksen

  Hva mener vår nye klima- og miljøminister om kommunenes rolle i arbeidet med klimatilpasning og utslippskutt?
  Denne høsten fikk Norge en ny statsråd for klima- og miljøsaker. Vi har møtt Andreas Bjelland Eriksen for å høre hva han og regjeringen tenker om kommunenes roller og ansvar i klimaarbeidet framover. Vi har blant annet spurt ham om:
  Hva har han med seg av kunnskap, erfaringer og engasjement som vil være nyttig i jobben som klima- og miljøminister? Er det mulig å nå målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030 uten nye virkemidler for kommunesektoren? Hva slags virkemidler er aktuelle for å få kommunene til å bidra i større grad til utslippsreduksjoner? Hvordan påvirker klimaendringene norske kommuner og lokalsamfunn? Hvordan bør kommunene forholde seg til klimaendringene i samfunns- og arealplanleggingen? Hva vil regjeringen gjøre for å møte utfordringene og hjelpe kommunene i tilpasningsarbeidet? Hva er regjeringens planer for å styrke kommunesektorens kompetanse og kapasitet i klimaarbeidet? Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 44 min
  Klimabyråkrat hos psykologen

  Klimabyråkrat hos psykologen

  Føles det noen ganger litt tungt å jobbe med klimautfordringene? Bli med til psykologen for noen råd om motivasjon til arbeidshverdagen.
  Denne episoden er for deg som jobber hver dag med å bidra til å løse klimautfordringene, og noen ganger synes det kan være litt vel vanskelig å få de resultatene du ønsker.
  Klimautfordringen er stor. Kanskje den største utfordringen verden står overfor, vil flere si. Og da kan det bidraget som hver enkelt av oss kan gi, føles litt lite. Dessuten er det slettes ikke alle som ønsker engasjementet og innsatsen din hjertelig velkommen.
  Hva kan vi da gjøre for å finne motivasjon de dagene du kanskje vurderer å finne deg en helt annen jobb? Og hva kan du gjøre for å motivere andre rundt deg? Vi inviterte psykolog Ole Jacob Madsen til å hjelpe oss med noen svar på dette. Ole Jacob Madsen er professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere titalls vitenskapelige artikler i norske og internasjonale tidsskrifter og flere bøker, inkludert "Generasjon prestasjon" (2018).
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 34 min
  Løvblåser på deling

  Løvblåser på deling

  Kan kommuner spare både penger og klimagassutslipp på at vaktmestrene deler på løvblåsere, snøfresere og annet teknisk utstyr?
  Det skal Oslo kommune finne ut av. Denne høsten starter de et pilotprosjekt med rundt 20 skoler. De skal teste hva slags utstyr som kan og bør deles, og hva slags logistikk som trengs for at vaktmestrene skal få gjort jobben minst like bra som i dag.
  Det kommer til å kreve at vaktmestrene jobber litt annerledes. Når hver skole ikke skal ha alt utstyr i eget hus, så må de planlegge ukene og året på en annen måte. Rutiner og systemer må sikre at utstyret kommer fram til skolen i tide og klart til bruk.
  I denne episoden får du høre hva kommunen har gjort så langt. De har blant annet samarbeidet tett med vaktmestertjenesten fra første dag, og de har invitere unge gründere til konkurranse om å levere en app og en logistikkløsning. På sikt ser prosjektlederne for seg at konseptet kan tas i bruk utenfor skolesektoren og omfatte mange av kommunens andre arbeidsområder.
  Utover høsten skal de teste konseptet i praksis og høste erfaringer, før prosjektet skaleres opp. Men allerede nå har kommunen interessante tanker og planer som vi tenker er verdt å dele i denne episoden. Prosjektet fikk Klimasats-støtte og var med i DFØs StartOff-ordning i 2022.

  I episoden snakker vi med Jimmy Lundell, driftsleder Brynseng skole, Guro Herje Haga, prosjektleder forvaltning, drift og vedlikehold og Tom-Aril Skabelund-Johansen, fagkoordinator for Osloskolens vaktmestertjeneste, på Brynseng skole i Oslo.
  Dette hører du om i denne episoden:
  Klimasats-prosjekt Deleløsning for maskiner og utstyr
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2022/delelosning-for-maskiner-og-utstyr/
  Vinner av StartOff-konkurransen "Deling av kommunalt utstyr"
   https://anskaffelser.no/nyhetsarkiv/vinner-av-startoff-konkurransen-deling-av-kommunalt-utstyr
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 24 min
  Ombruk av byggevarer

  Ombruk av byggevarer

  Vinduer, dører, isolasjon, skap, servanter, lamper, toaletter, fugemasse og vinkeljern er bare noe av det du finner i nettbutikken Ombygg.
  I et stort, hvitt telt på Økern i Oslo sprenges gamle rammer for etablert praksis i byggebransjen. Her har offentlige og private aktører, blant annet Oslo kommune, gått sammen for å finne praktiske løsninger på ombruk av byggevarer.
  En del av varene i teltet er overskudd fra byggeprosjekter. Kanskje entreprenøren bestilte for mange dører. Det er ikke uvanlig at slikt blir kastet. Nå kan dørene bli brukt i et annet prosjekt. Andre varer kommer fra rivningsprosjekter. Det er også en del varer som ikke er til salgs – de mellomlagres av entreprenører slik at de kan bli brukt i framtidige prosjekter.
  Ombygg er derfor både en nettbutikk og et mellomlagringstilbud. Med 4500 kvadratmeter plass inne i teltet og 2500 kvadratmeter utendørs, er Ombygg sannsynligvis Europas største sentral for mottak og salg av brukte byggematerialer.
  Vi dro til Økern og fikk en omvisning av Emil Rygh, daglig leder for Sirkulær ressurssentral, som har stått for utviklingen av prosjektet. Han forteller om bakgrunnen for prosjektet, hvordan de har organisert arbeidet, praktisk bruk av markedsplassen og hva han håper kan komme ut av prosjektet i årene som kommer.
  Dette hører du om i denne episoden: Sirkulær ressurssentral https://www.ressurssentral.no/
  Nettbutikken Ombygg https://www.ombygg.no/om-ombygg 
  Regionalt marked i Trøndelag for gjenbruk av byggematerialer (Klimasats-støttet prosjekt) https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2020/regionalt-marked-for-gjenbruk-av-byggematerialer/ 
  Skur 38 – gjenbruk av byggematerialer (Klimasats-støttet prosjekt) https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2021/skur-38---gjenbruk-av-byggematerialer/
  Webinar om gjenbruk av bygg, byggematerialer og inventar https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2022/mai/gjenbruk-av-bygg-byggematerialer-og-inventar/ 
   
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 29 min
  Solceller, hydrogen og såpebobler

  Solceller, hydrogen og såpebobler

  Bli med til Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg, et kommunalt bygg stappfullt av klima- og energivennlig teknologi.
  Det mest klimavennlige bygget er nok det som ikke bygges. Men når nye bygg må reises, er det mye som kan gjøres for å redusere klimafotavtrykket. Vestsiden ungdomsskole er et bygg som vil produsere mer energi enn det bruker gjennom livsløpet, takket være høye ambisjoner, god planlegging og smarte løsninger.
  Skolen og gymsalen er bygget i massivtre og lavkarbonbetong, det er solceller på taket og en batteribank i kjelleren, energibrønner i bakken og vanntanker på 8000 liter som energilager. Skolen skal også produsere hydrogen når det er overskudd av strøm fra solcellene, energi som kan lagres i lang tid og brukes ved behov. De har også firelags vinduer og glassfasader som isolerer nesten like godt som vegger, med filter som slipper gjennom varme når sola står lavt men isolerer når sola står høyt. I tillegg har de bikuber og et drivhus isolert med såpebobler som brukes i undervisningen, elevene dyrker mat og lager kompost som selges og gir inntekter.
  I denne episoden tar kommunens energiingeniør, Hallvard Benum, oss med på tur og viser oss alle løsningene. Med på turen er også Tor Håkon Jackson Inderberg fra Fridtjof Nansens institutt, som har forsket på prosjektet. De har forsøkt å identifisere faktorene som gjør at en kommune kan klare å få gjennomført et så ambisiøst prosjekt.
  Dette er den andre av tre episoder om bygg i denne sesongen av Klimapodcast fra Miljødirektoratet. I episode 63 fikk vi et overblikk over muligheter for klimavennlig byggeri, og i den neste episoden skal vi lære om mer ombruk av byggematerialer.
  Dette hører du om i denne episoden: Klimasats-prosjektet Vestsiden ungdomsskole https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2017/vestsiden-ungdomsskole/
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 39 min
  Forbilledlige bygg

  Forbilledlige bygg

  Sju kommuner har gått sammen om en felles "motor" for å gjøre offentlige og private byggeprosjekter mer bærekraftige. Denne motoren er FutureBuilt, en utviklingsarena som nå står bak rundt 70 prosjekter i eierkommunene. Arbeidene spenner fra sykkelhotell i Groruddalen til Munchmuseet, men veldig mange er kommunale bygg som skoler, barnehager og sykehjem. Alle er forbildeprosjekter som er med å bane vei for resten av byggebransjen.
  Med så mange prosjekter bak seg, har daglig leder i FutureBuilt, Birgit Rusten, god oversikt over hva som er mulig å få til av klimavennlige og bærekraftige løsninger når noe skal bygges eller rehabiliteres. I denne episoden gir hun eksempler på hva som er gjort i kommunale byggeprosjekter og deler erfaringer som alle kommuner kan dra nytte av.
  FutureBuilts partnere er kommunene Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Nordre Follo, Lillestrøm og Bergen. I tillegg har de sju samarbeidspartnere: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, Norske arkitekters landsforbund og DOGA.
  Dette er den første av tre episoder om bygg i denne sesongen av Klimapodcast fra Miljødirektoratet. I de to neste episodene skal vi dykke ned i teknologiske muligheter og lære om mer ombruk av byggematerialer.
  Dette hører du om i denne episoden: Om FutureBuilt https://www.futurebuilt.no/Om-oss
  Kvalitetskriterier fra FutureBuilt: https://www.futurebuilt.no/FutureBuilt-kvalitetskriterier
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 31 min

Top Podcasts In Government

Crooked Media
Heritage Podcast Network
Prologue Projects
The Lawfare Institute
BBC Radio
NHPR

You Might Also Like

Aftenposten
Aftenposten
NRK
E24
NRK
Storm Communications