60 episodes

Interessert i hvordan norske kommuner kan redusere utslipp av klimagasser og forberede seg på klimaendringene som kommer? Hva kommunene kan gjøre for å sette klimaarbeidet i system og skape engasjement? Da er dette en podcast for deg.

I episodene får du høre erfaringene til kommuner, fagfolk og folkevalgte. Lær og bli inspirert av dem som har skapt endring og resultater rundt omkring i hele landet.

Podcasten er laget av Miljødirektoratet.

Finn oss på www.klimapodcast.no

Musikken i episodene er laget og spilt inn av Einar Flaa for Miljødirektoratet.

Klimapodcast fra Miljødirektoratet Miljødirektoratet

  • Government

Interessert i hvordan norske kommuner kan redusere utslipp av klimagasser og forberede seg på klimaendringene som kommer? Hva kommunene kan gjøre for å sette klimaarbeidet i system og skape engasjement? Da er dette en podcast for deg.

I episodene får du høre erfaringene til kommuner, fagfolk og folkevalgte. Lær og bli inspirert av dem som har skapt endring og resultater rundt omkring i hele landet.

Podcasten er laget av Miljødirektoratet.

Finn oss på www.klimapodcast.no

Musikken i episodene er laget og spilt inn av Einar Flaa for Miljødirektoratet.

  Barcelona vil lære av Bodø

  Barcelona vil lære av Bodø

  Bodø kommune har Nord-Norges første utslippsfrie anleggsplass. Nå er byer langt lengre sør interessert i det som skjer i Sjøgata.
  Og med "sør" snakker vi blant annet om Barcelona, som har vist stor interesse for arbeidet i Bodø.
  Oppgraderingen av Sjøgata i Bodø er den første utslippsfrie anleggsplassen i landsdelen. Her har kommunen, gjennom klimakrav i anskaffelsen, fått entreprenøren til å stille med kun elektriske gravemaskiner.

  − Vi gikk litt høyt ut og lurte på om det var det riktige å gjøre, men i Bodø gjør vi ikke ting halvveis. Da ble det at vi skulle ha Nord-Norges første utslippsfrie anleggsplass, sier Espen Kringlen, som er rådgiver for grønne anleggsplasser i kommunen. Han sier det ikke var vanskelig å få napp på anbudet.
  − Vi fikk fire tilbud, og tre av dem tilbød helt utslippsfri maskinpark, sier Espen Kringlen.
  Anleggsplassen i Sjøgata vil være viktig for å få erfaring med klimavennlige løsninger når byen skal i gang med et kjempestort byutviklingsprosjekt i årene som kommer. Flyplassen i Bodø, som ligger helt innpå bysenteret, skal flyttes lengre bort fra sentrum. Da åpner det seg et stort område som kan brukes til andre formål.
  I denne episoden får du høre hvordan arbeidet kom i gang, og om hvordan kommunen har gått fram etter at beslutningen ble tatt. Og hvordan Barcelona ble interessert i arbeidet og hvordan byene samarbeider. Espen Kringlen deler også erfaringer fra arbeidet så langt, og kommer med tips til kommuner som vil komme i gang med utslippsfrie anleggsplasser.
  Dette hører du om i denne episoden: Råd og eksempler på gjennomføring av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser (Anskaffelser.no) https://anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/utslippsfrie-bygge-og-anleggsplasser
  Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser – hva er mulig? Webinar arrangert av Miljødirektoratet, september 2022. https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2022/september/utslippsfrie-anleggsplasser-i-kommunene---hva-er-mulig/
  Bodø kommune – ny by, ny flyplass https://nybybodo.no/ny-by-ny-flyplass/
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 32 min
  Rett sti på rett plass

  Rett sti på rett plass

  På en regnværsdag i fjellet blir stien raskt en liten bekk. Men hva skjer med stien når regnværet blir ekstremt?
  Du har sikkert opplevd det. Turen begynte bra, selv om det regnet. Skoene holdt deg tørr lengre enn du forventet. Men etter noen timer langs stien, veksler stien mellom å være gjørmebad og fossefall. Og du merker at både vannet og tråkkene dine gjør mer skade enn godt er.
  Men slik må det ikke nødvendigvis være. Det er mye vi kan gjøre for å lage robuste stier og beskytte naturen.
  - Når mennesker først har tråkket seg gjennom vegetasjonen, blir bakken veldig sårbar for vann. Da graver vannet seg raskt nedover. Det beste er å legge stien i tørt terreng, gjerne på en åsrygg. Vann som likevel renner inn i stien kan ledes vekk. Og er det veldig våte partier, kan vi bruke klopp, sier Rune Holen i Statens naturoppsyn. Han har vært med på å lage Stiskolen, en veiledning for kommuner, turlag og andre som skal anlegge eller vedlikeholde stier.
  I denne episoden har vi blitt med Rune Holen, Snorre Stener i Miljødirektoratet, Solfrid Trå i Sunnfjord kommune og Marie Sørum i Indre Sunnfjord turlag ut på en sti som trenger hjelp. Flere folk og flere våte dager har satt synlige spor i terrenget. Men nå samarbeider Sunnfjord kommune og Sunnfjord turlag om å ruste opp stien.
  I episoden får du høre om hvordan klimaendringene påvirker stier, og hva kommuner kan gjøre for å ruste opp stier og jobbe systematisk med stier, turveier og andre ferdselsårer.
  Dette hører du om i denne episoden: Stiskolen https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/stiskulen/
  Veileder: Plan for friluftslivets ferdselsårer https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/myndigheter/ivareta-og-utvikle-ferdselsarer-for-friluftsliv/
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 25 min
  Matsvinn og matvinn i Aurskog

  Matsvinn og matvinn i Aurskog

  På sykehjem og institusjoner i Aurskog-Høland kommune gikk 22 tonn spiselig mat rett i avfallet, hvert år. Det skal kommunen ha slutt på.
  Matsvinn er mat som kunne blitt spist. Det er altså ikke det samme som matavfall, som er deler av matvarene som ikke kan spises.
  I 2021 fikk Aurskog-Høland kommune Klimasats-støtte for å kartlegge matsvinnet på sykehjem og andre institusjoner i helsesektoren. Kommunen har ett sentralkjøkken og små kjøkken på hver institusjon som klargjør og serverer maten. Målet var å redusere matsvinnet i sykehjemstjenesten med 25 prosent i prosjektperioden på noen få måneder. De klarte å kutte med 27 prosent – rundt 6 tonn mat – og innen 2030 skal de ha nådd 50 prosent mindre matsvinn.
  Kommunens ernæringsfysiolog, Thea Amalie Bergvatn, har vært prosjektleder.
  − Dette er jo ikke bare klimaarbeid, det er viktig for å gi de eldre en god alderdom. Når vi får mer mat ut til sykehjemmene som pasientene liker og koser seg med, så spiser de bedre, får mer matglede, og vi får mindre matsvinn. Da blir dette vinn-vinn, eller matvinn, som vi sier, sier Thea Amalie Bergvatn.
  Kommunen har lagt mye vekt på at prosjektet ikke skulle forbli et prosjekt, men sikre at arbeidet blir systematisert og videreført i vanlig drift. En viktig ting har vært å sette lederne for de involverte enhetene i førersete for prosjektet.
  − Enhetsleder for sykehjemstjenesten har vært prosjekteier, og alle virksomhetslederne ved de ulike institusjonene har vært styringsgruppe. Det er de som har tatt alle beslutningene, og sammen har vi snakket mye om utfordringer vi har møtt underveis og hvordan vi skal møte dem, også etter at prosjektperioden er over. Prosjektet har egentlig bare vært et tiltak for å komme i gang, sier Thea Amalie Bergvatn.
  Dette hører du om i denne episoden Systemendring for matvinn i Aurskog-Høland kommune https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2021/systemendring-for-matvinn-i-aurskog-holand-kommune/
  Veileder for mat og matsvinn: Tiltak i kommunens egen drift (Miljødirektoratet)
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energitiltak/mat-og-matsvinn/tiltak-i-kommunens-egen-drift/
  Veileder for reduksjon av matsvinn i omsorgssektoren (Norsus)
  https://norsus.no/publikasjon/veileder-for-reduksjon-av-matsvinn-i-omsorgssektoren/
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 28 min
  Slutt på gratis parkering

  Slutt på gratis parkering

  Asker kommuner gjør det slutt med gratis parkering for egne ansatte. Samtidig belønner de ansatte som lar bilen stå hjemme.
  Rundt 70 prosent av ansatte i Asker kommune bruker bil til jobb flere dager i uka. Det er ikke unikt. Reisevaneundersøkelser viser at rundt to av tre reiser på landsbasis skjer med bil.
  − Asker er ganske bilbasert fortsatt, men vi ser tegn til at det går i riktig retning, sier miljørådgiver Bjørn Nordby. Vi møtte ham og kommunens sykkelkoordinator, Cato Steinsvåg, en litt regnfull høstdag ved rådhuset i Asker sentrum.
  Slutt på gratis parkering Kommunen tester nå ut ulike virkemidler for å få egne ansatte til å reise mer klimavennlig. Fra januar 2023 blir det ikke lengre gratis for ansatte å parkere på jobben. Det vil koste 40 kroner dagen eller 400 i måneden, med halv pris for utslippsfrie biler. Ikke skrekkelig dyrt, vil mange si, men uansett et signal til ansatte de håper vil bidra til endring.
  Grønne reiseavtaler Kommunen vil samtidig belønne klimavennlige valg, og har innført såkalte grønne reiseavtaler. Ved å skrive under på avtalen, vil ansatte som lar være å kjøre bil få utbetalt 200-900 kroner i måneden. Summen avhenger av årstid og hvor lang reiseveien er. Lang reisevei med klimavennlig transport i vinterhalvåret gir den største utbetalingen.
  Lokker med elsykkel Kommunen frister også ansatte med mulighet for å lease elsykkel gjennom månedlig lønnstrekk, og at sykkelen kan kjøpes ut etter tre år. De har også etablert parkeringshus for sykkel ved rådhuset, og vil løpende oppgradere sykkelparkering ved andre kommunale bygg.
  Dette hører du om i denne episoden: Reisepolicy for Asker kommune https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/reisepolicy-for-asker-kommune/
  Grønne reiseavtaler for Asker-ansatte https://www.futurebuilt.no/Nyheter#!/Nyheter/Snakkis-Groenne-reiseavtaler-for-Asker-ansatte
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 26 min
  Klimaarbeidets tre dimensjoner

  Klimaarbeidets tre dimensjoner

  - Kommunene må se de personlige, politiske og praktiske dimensjonene av klimaarbeidet i sammenheng.
  Det sier forskningsrådgiver Dina Hestad. Hun jobber for cChange, et selskap som leverer kunnskap og rådgiving om klimaomstilling. Hun har en doktorgrad om bærekraftig systemendring fra Universitetet i Oxford, og hun har vært med på å skrive en rapport om hva som skal til for å løse klima- og naturkrisen på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  Dina Hestad sier at samfunnet ikke vil lykkes med en bærekraftig omstilling hvis vi kun snakker om de praktiske utfordringene og tekniske løsninger. Det er ofte denne dimensjonen som får mest oppmerksomhet når en utfordring skal løses. Men det er helt nødvendig å legge mer vekt på menneskers verdier og holdninger, og hvordan politikk og systemer fungerer eller ikke fungerer, sier hun. Her ser hun en viktig rolle for kommunene i å koble de praktiske, politiske og personlige dimensjonene i klimaarbeidet.
  - Jo mer lokalt forankret du er, jo mer spesifikke prosjektene er, jo lettere er det å jobbe på tvers av de tre dimensjonene, sier Dina Hestad.
  Dette hører du om denne episoden:
  Rapporten "Responding to biodiversity loss in a changing climate: An integradet approach to transformative change": https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2022/juni/responding-to-biodiversity-loss-in-a-changing-climate-an-integrative-approach-to-transformative-change/ Mer om cChange https://cchange.no/about/ Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no
   

  • 35 min
  Møbel-alkymi i kommunal regi

  Møbel-alkymi i kommunal regi

  Om ikke Asker kommune har klart å lage gull av gamle møbler, så har de iallfall kommet ganske nær.
  Du har kanskje hørt ryktene: Da Røyken, Hurum og Asker skulle slå seg sammen til nye Asker kommune i 2019, så bestemte de seg for å innrede nye lokaler med gamle møbler, så langt det lot seg gjøre. Sammenlignet med å kjøpe nytt, sparte kommunen 16 millioner kroner, 90 tonn avfall og 234 tonn CO2-utslipp.
  I denne episoden har vi besøkt kommunen for å få svar på hvordan de gjorde dette. Hvem måtte involveres? Hva trengte de av logistikk og verktøy? Hva gjorde de med møblene, og hvem vasket, trakk om og redesignet? Hvis du har lyst til at din kommune skal gjøre det samme, så får du oppskriften her.
  Dette hører du om i denne episoden: Klimasats-prosjektet i nye Asker kommune: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2019/ombruk-og-redesign--kommunesammenslaing-nye-asker/ Mer om ombruksarbeidet i Asker kommune https://www.asker.kommune.no/klima-og-miljo/ombruk/ Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 26 min

Top Podcasts In Government

Prologue Projects
Crooked Media
The DSR Network
CBS News Radio
The Lawfare Institute
NPR

You Might Also Like

NRK
Teknisk Ukeblad
NRK
Aftenposten
NRK
NRK