82 episodes

Vitajte na podcaste Komunity Eben Ezer. Ponúkame vám záznam z našich otvorených stretnutí Open Eben, ktoré bývajú raz do mesiaca v Bratislave. Bližšie informácie nájdete na našej stránke.

Komunita Eben Ezer Komunita Eben Ezer

  • Christianity

Vitajte na podcaste Komunity Eben Ezer. Ponúkame vám záznam z našich otvorených stretnutí Open Eben, ktoré bývajú raz do mesiaca v Bratislave. Bližšie informácie nájdete na našej stránke.

  Pripravenosť na Božiu moc

  Pripravenosť na Božiu moc

  Si pohotový hlásať Božie slovo? Vystavujeme sa situáciám a príležitostiam v ktorých by sa zjavovala Božia moc?

  Ako na to?

  Jaro nás povzbudzuje svojim slovom a svedectvami. 

  Vydanosť vo všetkom

  Vydanosť vo všetkom

  Nielen počúvať, ale uskutočňovať. To je to do čoho nás Boh povoláva. Aby sme uskutočňovali Jeho zámer s nami a našou komunitou aj s našim mestom. Máme konkrétne služby a povolania aj vízie ktoré chceme napĺňať. K tomu potrebujeme byť vydaní v čase, aj vo financiách. 

  Nahrávka z komunitného stretnutia.

  Soaking #8 - Blahoslavení prenasledovaní

  Soaking #8 - Blahoslavení prenasledovaní

  Modlitba s Božím slovom a krátky úvod k veršom. Nahrávka vznikla počas LiveStreamu z Modlitebného domu Elaion.

  Je to úplne inak

  Je to úplne inak

    "Kto počúva moje slová a neuskutočňuje ich, podobá sa hlúpemu mužovi ktorý stavia dom na piesku..." Z domu zostalo veľké rumovisko. Toto sa môže udiať v našich životoch ak nebudeme USKUTOČŇOVAŤ slovo. Nestačí chodiť na prednášky, počúvať proroctvá, slová.. treba sa chytiť Božieho slova a začať ho žiť v skutočnom živote.

  Život s Ježišom je úplne opačný ako život tohto sveta. To čo teraz vyzerá slabé, v Božích očiach je silné. To čo je skryté to je v Božích očiach cenné. 

  Soaking #7 - Blahoslavení tí čo šíria pokoj

  Soaking #7 - Blahoslavení tí čo šíria pokoj

  Modlitba s Božím slovom a krátky úvod k veršom. Nahrávka vznikla počas LiveStreamu z Modlitebného domu Elaion.

  Soaking #6 - Blahoslavení čistého srdca

  Soaking #6 - Blahoslavení čistého srdca

  Modlitba s Božím slovom a krátky úvod k veršom. Nahrávka vznikla počas LiveStreamu z Modlitebného domu Elaion.

Top Podcasts In Christianity