26 episodes

Kako govoriti o prošlosti i suočiti se sa teškim ratnim nasleđem? Zašto je sećanje važno i šta je zapravo kultura sećanja?

Činjenice o oružanim sukobima devedesetih godina u bivšoj Jugoslaviji predmet su konstantnog i namernog iskrivljavanja u okvirima dominantne i državne politike sećanja. Kroz audio podkast, Fond za humanitarno pravo doprinosi javnom dijalogu o temama vezanim za politike i kulture sećanja i suočavanje sa prošlošću i suprostavlja se hegemonim narativima o raspadu Jugoslavije i sukobima koji su usledili. Podkast ima za cilj da dekonstruiše ove narative kroz razgovore sa ekspertima i aktivistima na polju memorijalizacije.

Podkast je na zajedničkom, odnosno BHSM jezicima, uz periodične razgovore i na engleskom jeziku.

Kulture sećanja u dijalogu Kulture sećanja

  • History

Kako govoriti o prošlosti i suočiti se sa teškim ratnim nasleđem? Zašto je sećanje važno i šta je zapravo kultura sećanja?

Činjenice o oružanim sukobima devedesetih godina u bivšoj Jugoslaviji predmet su konstantnog i namernog iskrivljavanja u okvirima dominantne i državne politike sećanja. Kroz audio podkast, Fond za humanitarno pravo doprinosi javnom dijalogu o temama vezanim za politike i kulture sećanja i suočavanje sa prošlošću i suprostavlja se hegemonim narativima o raspadu Jugoslavije i sukobima koji su usledili. Podkast ima za cilj da dekonstruiše ove narative kroz razgovore sa ekspertima i aktivistima na polju memorijalizacije.

Podkast je na zajedničkom, odnosno BHSM jezicima, uz periodične razgovore i na engleskom jeziku.

  Epizoda 26: Tihi šapat prošlosti

  Epizoda 26: Tihi šapat prošlosti

  Generacije rođene tokom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini i nakon njega izložene su dubokom i dugotrajnom uticaju rata na članove njihovih porodica i zajednica. One dele traume koje postaju jedno od obeležja njihovog grupnog identiteta i koje utiču na kolektivnu svest, vrednosti, ponašanja i međusobne odnose unutar zajednica. Kako se te traume ispoljavaju? Kakva […]

  • 31 min
  Epizoda 25: Stvaranje neprijatelja

  Epizoda 25: Stvaranje neprijatelja

  Kakva je percepcija Albanaca u javnosti Srbije danas? Kako ona utiče na prevazilaženje teškog nasleđa oružanog sukoba 1998-1999. godine? O tome razgovaramo sa Aleksandrom Pavlovićem, višim naučnim saradnikom na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu i autorom knjige Imaginarni Albanac.

  • 28 min
  Epizoda 24: Sećanje na NATO bombardovanje (in English)

  Epizoda 24: Sećanje na NATO bombardovanje (in English)

  Kako je 24. mart postao centralno mesto sećanja u Srbiji? U ovoj epizodi, razgovaramo o tome kako su ljudi u Srbiji živeli kroz 78 dana bombardovanja, da li su i kako ova lična sećanja povezana sa današnjom državnom politikom sećanja i šta dominantni narativi o NATO intervenciji izostavljaju i negiraju. Naša sagovornica je Elisa Satjukov […]

  • 29 min
  Epizoda 23: Nastava istorije i pomirenje

  Epizoda 23: Nastava istorije i pomirenje

  Nastava istorije ima veliki potencijal da doprinese procesima pomirenja u post-konfliktnim društvima. Nažalost, u post-jugoslovenskim društvima vrlo često se ovaj potencijal ne koristi, a neretko se nastava istorije zloupotrebljava kako bi se održavala negativna slika o drugim grupama. U lekcijama o raspadu Jugoslavije se zanemaruju, selektivno prikazuju, ili u potpunosti iskrivljuju određene činjenice o oružanim […]

  • 31 min
  Epizoda 22: Paravojne jedinice i raspad Jugoslavije

  Epizoda 22: Paravojne jedinice i raspad Jugoslavije

  Srpske paravojne jedinice učestovale su u oružanim sukobima tokom devedesetih i odgovorne su za brojna kršenja ljudskih prava i ratne zločine širom bivše Jugoslavije. Kako su ove jedinice nastale i funkcionisale? Koji su odnos imale sa državnim strukturama? O ovim pitanjima razgovaramo sa Ivom Vukušić sa Univerziteta u Utrehtu u Holandiji, autorkom knjige „Srpske paravojske […]

  • 25 min
  Epizoda 21: Sećanje na sukob u Makedoniji

  Epizoda 21: Sećanje na sukob u Makedoniji

  U avgustu se navršila 21 godina od Ohridskog okvirnog sporazuma kojim je okončan osmomesečni oružani sukob u Makedoniji i koji je uspostavio drugačije državno uređenje zasnovano na mehanizmu podele moći. Koji su dominantni obrasci sećanja na oružani sukob 2001. godine u današnjoj Severnoj Makedoniji? O ovom pitanju, kao i oružanom sukobu i primirju, razgovaramo sa […]

  • 27 min

Top Podcasts In History

Rachel Maddow Presents: Ultra
Rachel Maddow, MSNBC
Dan Carlin's Hardcore History
Dan Carlin
The Rest Is History
Goalhanger Podcasts
Everything Everywhere Daily
Gary Arndt | Glassbox Media
D-Day: The Tide Turns
NOISER
American Scandal
Wondery