11 episodes

'ಈ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ?' You always gain by giving and there's no better gift than a bundle of love. Pratidhwani's "Love Matchbox" are odes of love written by fate shared by our guests who have experienced this heartfelt gift, from happy moments, satirical situations and tragedies. So buckle up for an emotional rollercoaster ride into the lives of these lovebirds, only on Pratidhwani's Love Matchbox. A Prathidhwani original. For all the latest updates, feedbacks and brand new podcasts visit || podcast.prathidhwani.com ||

Love Match Box (Kannada‪)‬ Prathidhwani

  • Relationships

'ಈ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ?' You always gain by giving and there's no better gift than a bundle of love. Pratidhwani's "Love Matchbox" are odes of love written by fate shared by our guests who have experienced this heartfelt gift, from happy moments, satirical situations and tragedies. So buckle up for an emotional rollercoaster ride into the lives of these lovebirds, only on Pratidhwani's Love Matchbox. A Prathidhwani original. For all the latest updates, feedbacks and brand new podcasts visit || podcast.prathidhwani.com ||

  EP10: Cherry (Part 4)

  EP10: Cherry (Part 4)

  ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಹುಡುಕ್ಬೆಕ ಅಥ್ವಾ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಒಂದೇ ಸಾಕಾ? ಇಂದಿನ ಚರ್ರೀ ಅವರ 4 ಸರಣಿ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅದ್ಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗ್ತಾರೆ. Join us to explore 'Love' in this roller-coaster ride into his 'Love Story'! For all the latest updates, feedbacks and many more, reach out to || podcast.prathidhwani.com ||

  • 14 min
  EP09: Cherry (Part 3)

  EP09: Cherry (Part 3)

  ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಹುಡುಕ್ಬೆಕ ಅಥ್ವಾ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಒಂದೇ ಸಾಕಾ? ಇಂದಿನ ಚರ್ರೀ ಅವರ 4 ಸರಣಿ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅದ್ಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗ್ತಾರೆ. Join us to explore 'Love' in this roller-coaster ride into his 'Love Story'! For all the latest updates, feedbacks and many more, reach out to || podcast.prathidhwani.com ||

  • 19 min
  EP08: Cherry (Part 2)

  EP08: Cherry (Part 2)

  ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಹುಡುಕ್ಬೆಕ ಅಥ್ವಾ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಒಂದೇ ಸಾಕಾ? ಇಂದಿನ ಚರ್ರೀ ಅವರ 4 ಸರಣಿ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅದ್ಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗ್ತಾರೆ. Join us to explore 'Love' in this roller-coaster ride into his 'Love Story'! For all the latest updates, feedbacks and many more, reach out to || podcast.prathidhwani.com ||

  • 19 min
  EP07: Cherry (Part 1)

  EP07: Cherry (Part 1)

  ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಹುಡುಕ್ಬೆಕ ಅಥ್ವಾ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಒಂದೇ ಸಾಕಾ? ಇಂದಿನ ಚರ್ರೀ ಅವರ 4 ಸರಣಿ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅದ್ಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗ್ತಾರೆ. Join us to explore 'Love' in this roller-coaster ride into his 'Love Story'! For all the latest updates, feedbacks and many more, reach out to || podcast.prathidhwani.com ||

  • 15 min
  EP06: Mowgli and Sandy (Part 2)

  EP06: Mowgli and Sandy (Part 2)

  'ಲವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್' ನ, ಇಂದಿನ ಜೋಡಿ ಸಂಚಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮೋಗ್ಲಿ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಅಥ್ವಾ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿನಾ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರಾ? ಕೇಳಿ, ಮೋಗ್ಲಿಯ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಂದುವರೆದ ಅಧ್ಯಾಯ. Join us to explore 'Love' in this roller-coaster ride into his 'Love Story'! For all the latest updates, feedbacks and many more, reach out to || podcast.prathidhwani.com ||

  • 15 min
  EP05: Mowgli and Sandy (Part 1)

  EP05: Mowgli and Sandy (Part 1)

  'ಲವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್' ನಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮೋಗ್ಲಿ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ತನ್ನನ್ನ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಪರದಾಡಿದ ಆ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ. Join us to explore 'Love' in this roller-coaster ride into his 'Love Story'! For all the latest updates, feedbacks and many more, reach out to || podcast.prathidhwani.com ||

  • 15 min

Top Podcasts In Relationships