13 episodes

Podcast Maďari na Slovensku je rozšírením komunikácie o Maďaroch na Slovensku, ktorú realizuje Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku na www.madari.sk. Webová stránka Madari.sk bola založená v roku 2014. Jej cieľom je predstaviť slovenskej spoločnosti život Maďarov na Slovensku cez osobnosti z rôznych sektorov, ktoré prispeli alebo prispievajú k jej rozvoju, k spolunažívaniu Maďarov a Slovákov, alebo k rozvoju maďarskej kultúry na Slovensku.

Maďari.sk Forum Institute

  • Society & Culture

Podcast Maďari na Slovensku je rozšírením komunikácie o Maďaroch na Slovensku, ktorú realizuje Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku na www.madari.sk. Webová stránka Madari.sk bola založená v roku 2014. Jej cieľom je predstaviť slovenskej spoločnosti život Maďarov na Slovensku cez osobnosti z rôznych sektorov, ktoré prispeli alebo prispievajú k jej rozvoju, k spolunažívaniu Maďarov a Slovákov, alebo k rozvoju maďarskej kultúry na Slovensku.

  Rebecca Horváthová, študentka

  Rebecca Horváthová, študentka

  Rebi študovala na gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne. Počas tohto štúdia strávila jeden rok na gymnáziu v Štokholme. Bakalársky titul dostala v odbore molekulárna biológia a v roku 2023 začala magisterské štúdie v odbore fyziológia rastlín so zameraním na molekulárnu biológiu rastlín. 
  Od roku 2019 dobrovoľne spoluorganizuje Gombasecký Letný Tábor a od roku 2022 v ňom zastupuje funkciu booking manažérky. Okrem toho je študentkou maďarského kolégia v Bratislave, v ktorom sa podieľa na organizácii kultúrnych podujatí, ktorých cieľom je prepájanie a budovanie komunít.

  • 30 min
  Anita Halászová, didaktička slovenčiny na maďarských školách

  Anita Halászová, didaktička slovenčiny na maďarských školách

  Anita Halászová je výskumnou a vývojovou zamestnankyňou so zameraním na slovenský jazyk a slovenskú literatúru. Jej odborné pôsobenie sa datuje od apríla 1999, kedy začala pracovať na Štátnom pedagogickom ústave, kde sa venovala tvorbe pedagogických dokumentov, výskumu a konzultačnej činnosti.
  V rokoch 2013 až 2020 pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na Univerzite J. Selyeho v Komárne, kde vykonávala funkciu asistenta. Súčasťou jej práce bolo prednášanie a konzultácie s študentmi.
  Anita svoje vzdelanie si postupne zdokonaľovala. Získala kvalifikáciu kvalifikovaného učiteľa 1. stupňa ZŠ so zameraním na vyučovanie slovenského jazyka. V roku 2009 dosiahla jazykovú prípravu kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa na úroveň A2 SERR. Okrem toho absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Komárne, kde získala rigoróznu skúšku v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky.
  Je schopná pracovať s viacerými jazykmi, zahŕňajúc maďarský, slovenský, ruský, anglický a francúzsky jazyk. Vo svojej kariére spolupracovala s rôznymi vzdelávacími inštitúciami, vydavateľstvami a organizáciami.
  Anita Halászová je odborníčkou v oblasti jazykového vzdelávania a pedagogiky s bohatými skúsenosťami a aktívnym zapojením do vzdelávacieho prostredia.
  Ďalšie rozhovory a reportáže:
  https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380/1891181 (Kontakty)
  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/332915#2513 (Správy RTVS – Žiaci súťažili v poznaní slovenčiny)
   

  • 32 min
  Liliana Bolemant, bojovníčka za rovnoprávnosť

  Liliana Bolemant, bojovníčka za rovnoprávnosť

  Aj žena je človek
  Liliana Bolemant miluje knihy a bojuje za rovnoprávnosť žien v maďarskej komunite na Slovensku. Tieto veci úspešne spojila vo vydavateľstve, v ktorej vydáva knihy maďarských spisovateliek, vrátane prekladov do slovenčiny.

  • 27 min
  András Mészáros, filozof

  András Mészáros, filozof

  Život je hra
  András Mészáros, historik filozofie a literárny vedec vysvetľuje, čo robí filozof, čo je filozofia a čo je jeho tajomstvom mladosti. Hra je pre neho vec, ktorú si berie veľmi vážne, okrem hry života. Prezradí aj to, ako reaguje, keď to príde na negatívne a konfrontačné vyjadrenia ohľadne jeho národnosti. Dozvieme sa aj to, ako náboženská mapa z 19. storočia ovplyvňuje dnešné voľby.

  • 37 min
  László Öllös, intelektuál

  László Öllös, intelektuál

  Ako sa zapojili Maďari na Slovensku do Nežnej revolúcie a čo vymýšľa intelektuál?
  László Öllös je predsedom Fórum inštitútu pre výskum menšín od roku 1996, prednáša na Katedre politológie a európskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a od roku 2004 je hosťujúcim pedagógom na Univerzite J. Selyeho v Komárne. Od svojho vzniku až do roku 2011 bol členom prezídia Ústavu pamäti národa. V rokoch 1999 - 2005 bol prvým šéfredaktorom Fórum spoločenskovednej revue, neskôr predsedom redakčnej rady. Venuje sa najmä politickému vývoju postkomunistických krajín a nových stredoeurópskych demokracií a problematike ľudských a menšinových práv.

  • 31 min
  Myrtil Nagy, manažérka kultúry

  Myrtil Nagy, manažérka kultúry

  Myrtil Nagy je etnologička, umelecká vedúca tanečného súboru Csali v Šamoríne a riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne. Podľa Myrtil, človek bez svojej minulosti, človek bez koreňov sa stratí vo svete.
  Csali vo Východnej: https://youtu.be/YkvK-c7KQN4

  • 26 min

Top Podcasts In Society & Culture

The Ezra Klein Show
New York Times Opinion
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
Hot Mess with Alix Earle
Unwell
Cancelled with Tana Mongeau & Brooke Schofield
Cancelled & Audioboom Studios
This American Life
This American Life
Shawn Ryan Show
Shawn Ryan | Cumulus Podcast Network