1 hr

Moduler, ikke-moduler og Svelte vs. React BartJS Podcast

    • Technology

Vi snakker om hvordan og om vi burde burke "moderne JavaScript" direkte i moduler eller om vi fremdeles er avhengig av transpilering, vi snakker om module/nomodule-pattern og en presentasjon av Rich Harris om hvorfor React er dårligere enn Svelte.

Shownotes: httsp://bartjs.io/tdz-12-modules-nomodules-og-svelte-vs-react/

Vi snakker om hvordan og om vi burde burke "moderne JavaScript" direkte i moduler eller om vi fremdeles er avhengig av transpilering, vi snakker om module/nomodule-pattern og en presentasjon av Rich Harris om hvorfor React er dårligere enn Svelte.

Shownotes: httsp://bartjs.io/tdz-12-modules-nomodules-og-svelte-vs-react/

1 hr

Top Podcasts In Technology