47 episodes

Podcast o zrównoważonym transporcie i mobilności

Na dobrym torze Na dobrym torze

  • Society & Culture

Podcast o zrównoważonym transporcie i mobilności

  46: Odblokujmy transport intermodalny! - Marta Waldmann

  46: Odblokujmy transport intermodalny! - Marta Waldmann

  Intermodalny transport towarowy był przedmiotem opublikowanego w pierwszej połowie roku sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Zgodnie z tym dokumentem w UE nadal nie zapewniono równych warunków działania dla transportu intermodalnego, a w rezultacie nadal nie może on konkurować na równych warunkach z transportem drogowym.

  Trybunał wskazał także, że Komisja Europejska nie określiła ilościowych celów dotyczących udziału intermodalnych przewozów towarowych i wyznaczyła nierealistyczne cele dla UE na lata 2030 i 2050. Cele te nie były oparte na solidnych symulacjach dotyczących tego, jak duże przesunięcie międzygałęziowe można osiągnąć.

  Trybunał ustalił również, że jednym z czynników zniechęcających operatorów logistycznych do wyboru intermodalności jest brak łatwo dostępnych informacji na temat terminali intermodalnych oraz przepustowości sieci w czasie rzeczywistym.

  Finansowanie unijne przekazane na projekty dotyczące infrastruktury intermodalnej w poprzedniej perspektywie finansowej nie było powiązane z uzyskaniem konkretnych rezultatów w zakresie przesunięcia międzygałęziowego. Monitorowanie tych projektów skupione było na produktach, a nie na rezultatach.

  Problemy widoczne z perspektywy unijnej, w dużym stopniu pokrywają się z problemami transportu intermodalnego w Polsce. Pytanie zatem jak je rozwiązać?

  Gościem tego odcinka podcastu jest Marta Waldmann, ekspertka ds. rozwoju logistyki w Poznańskim Instytucie Technologicznym – Sieci Badawczej Łukasiewicz.  Więcej informacji na stronie:

  https://www.nadobrymtorze.pl/46  Podcast możesz śledzić także na:

  Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

  Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

  Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

  • 49 min
  45: Zielone Pierścienie Miast - Mirosław Kaznowski

  45: Zielone Pierścienie Miast - Mirosław Kaznowski

  Zielone pierścienie miast to koncepcja ochrony terenów otwartych, pozbawionych zabudowy, otaczających tereny zurbanizowane. Jej głównym celem jest ograniczenie niekontrolowanej suburbanizacji. Umożliwiają one jednocześnie zachowanie obszarów zielonych istotnych dla różnorodności biologicznej, wymiany powietrza, zwiększenia retencji wód oraz zachowania powiązań przyrodniczych. Mogą one pełnić funkcję rekreacyjną, rolniczą, czy środowiskową.

  Dlaczego poruszam taki temat w podcaście dotyczącym transportu i mobilności?

  Ponieważ to właśnie chaotycznie rozprzestrzeniająca się zabudowa jest szczególnie trudna do obsługi transportem publicznym. Często uniemożliwia także budowę atrakcyjnej infrastruktury dla mobilności aktywnej.

  Jak sprawić aby wokół polskich miast mogły powstać zielone pierścienie, a w zasadzie pozostać niezabudowane? Jak w rezultacie wpłynęłyby na mobilność mieszkańców aglomeracji? I co na to samorządy?

  Gościem tego odcinka jest Mirosław Kaznowski, zielony społecznik, kandydat w ostatnich wyborach parlamentarnych, działa także w ramach Inicjatywy „Zielony Pierścień Warszawy”.  Więcej informacji na stronie:

  https://www.nadobrymtorze.pl/45  Podcast możesz śledzić także na:

  Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

  Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

  Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

  • 26 min
  44: W jaki sposób zmieniać przestrzeń publiczną? - Paweł Jaworski

  44: W jaki sposób zmieniać przestrzeń publiczną? - Paweł Jaworski

  Rozwój zrównoważonej mobilności w miastach jest w dużym stopniu powiązany i uzależniony od przekształceń przestrzeni publicznych, zmiany jej funkcji i sposobu wykorzystania. Zmiany te często są kontrowersyjne, budzą emocje, obawy i sprzeciw. Samorządy realizując takie projekty często przeprowadzają konsultacje społeczne dając mieszkańcom możliwość w określonych ramach odniesienia się do przedstawianej koncepcji zmian. Jednostki publiczne zazwyczaj wprowadzają nieduże korekty, uwzględniając postulaty mieszkańców. Czasami opór społeczny i obawy decydentów są tak duże, że dochodzi do zawieszenia realizacji projektu.

  W tym odcinku chciałbym przyjrzeć się bliżej właśnie tym procesom, które zachodzą przy okazji wprowadzania zmian. Jakimi narzędziami dysponują miasta, aby lepiej realizować projekty związane z przekształceniami przestrzeni publicznej? Jak mógłby wyglądać taki modelowy proces znajdowania porozumienia i akceptacji społecznej dla wprowadzanych zmian?

  Gościem w tym odcinku podcastu jest Paweł Jaworski, urbanista i właściciel firmy Experimental Urbanism.  Więcej informacji na stronie:

  https://www.nadobrymtorze.pl/44  Podcast możesz śledzić także na:

  Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

  Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

  Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

  • 57 min
  43: Elektryfikacja transportu drogowego - Aleksander Śniegocki

  43: Elektryfikacja transportu drogowego - Aleksander Śniegocki

  Transport stanowi jeden z głównych sektorów polskiej gospodarki odpowiadając za prawie 6% PKB. Polskie przedsiębiorstwa w 2021 r. odpowiadały za prawie 20% pracy przewozowej wykonywanej w UE, realizując przewozy także wewnątrz sąsiednich krajów oraz pomiędzy nimi. W przypadku relacji Niemcy – Francja polskie firmy realizują aż około 20% pracy przewozowej.

  Drogowy transport towarowy jest względnie pracochłonny i zdominowany przez mikro i małe przedsiębiorstwa. Charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem inwestycji w porównaniu do wartości branży.

  Jednocześnie ze względu na wzrost znaczenia zagadnień klimatycznych, kwestie środowiskowe w coraz większym stopniu wpływają na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Transport towarowy stanowił istotne źródło emisji w sektorze transportu drogowego w Polsce, odpowiadając za ponad 40% emisji CO2.

  Sektor drogowego transportu towarowego stoi zatem przed dużymi wyzwaniami związanymi z redukcją emisji. Jaki wpływ na niego będą miały nowe regulacje? Jak wygląda przyszłość przewozów towarów? I jakich instrumentów wsparcia może potrzebować branża?

  Punktem wyjścia do rozmowy jest raport "Wyzwania i szanse elektryfikacji ciężkiego transportu drogowego w Polsce".

  Gościem w tym odcinku podcastu jest pan Aleksander Śniegocki prezes Instytutu Reform.  Więcej informacji na stronie:

  https://www.nadobrymtorze.pl/43  Podcast możesz śledzić także na:

  Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

  Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

  Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

  • 44 min
  42: Współpraca w metropolii - Krzysztof Perycz-Szczepański

  42: Współpraca w metropolii - Krzysztof Perycz-Szczepański

  Obszary metropolitalne to intensywnie rozwijające i urbanizujące się tereny, powiązane ze sobą wieloma zależnościami społecznymi i gospodarczymi. Obejmują one wiele jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla, których zadania i kompetencje w dużym stopniu się przenikają i uzupełniają.

  Mimo braku dedykowanych im uregulowań prawnych samorządy próbują w różnym stopniu nawiązywać współpracę i koordynować działania. Obecnie ta współpraca pomiędzy poszczególnymi jednostkami ma dobrowolny charakter. Opiera się często na dobrze rozumianym interesie lokalnym, lecz czasami bez uwzględnienia szerszego kontekstu całej metropolii.

  Systemowym rozwiązaniem tego problemu może być ustawa metropolitalna. Mimo tego, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, czyli pierwszy w Polsce związek metropolitalny funkcjonuje już od kilku lat, kolejne obszary metropolitalne, m.in. obszar metropolii pomorskiej, nie mogą doczekać się wprowadzenia ogólnych podstaw prawnych, które umożliwiłyby stworzenie analogicznych podmiotów w kolejnych miejscach.  Odcinek ten powstaje w ramach współpracy reklamowej ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, organizatorem zbliżającej się Konferencji Smart Metropolia.

  Smart Metropolia to konferencja poświęcona zagadnieniom współpracy samorządów w obszarach metropolitalnych, relacji metropolii z resztą kraju oraz współtworzenia mądrej polityki państwa wobec polskich miast i gmin.

  Konferencja odbędzie się już 5 i 6 października w centrum AmberExpo w Gdańsku. Zapisy trwają do 27 września przez stronę internetową www.smartmetropolia.pl  W dzisiejszym odcinku podcastu porozmawiamy o tym, jak obecnie wygląda współpraca na obszarze metropolii pomorskiej, która skupia 61 miast, gmin i powiatów, na czele z Gdańskiem, Sopotem i Gdynią. Jak sprawić, aby była ona bardziej efektywna w kontekście mobilności mieszkańców? I Jakie szanse może przynieść wprowadzenie ustawy metropolitalnej?

  Moim gościem jest Krzysztof Perycz-Szczepański, zastępca dyrektora Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.  Więcej informacji na stronie:

  https://www.nadobrymtorze.pl/42  Podcast możesz śledzić także na:

  Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

  Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

  Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

  • 46 min
  41: ESG w logistyce - Piotr Lachowicz

  41: ESG w logistyce - Piotr Lachowicz

  Obowiązek raportowania ESG za 2024 r. dotyczyć będzie jednostek zaufania publicznego, czyli między innymi spółek giełdowych, banków, zakładów ubezpieczeń, czy funduszy inwestycyjnych zatrudniających średnio ponad 500 osób oraz spełniających określone kryteria finansowe. Rok później wymaganie to obejmie już także pozostałe duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników.

  Pomimo tych regulacji, niektóre firmy, które nie są objęte tym obowiązkiem, decydują się już teraz na sporządzanie raportów zagadnień zrównoważonego rozwoju. Motywacją mogą być z jednej strony aspekty wizerunkowe, ale w coraz większym stopniu to instytucje finansowe lub inni kontrahenci wymuszają takie działanie.

  Jak sytuacja wygląda w branży transportu, spedycji i logistyki? Czy obowiązek raportowania będzie wpływał na funkcjonowanie firm z tej branży i w jakim stopniu? W jakim kierunku będą następowały zmiany?

  Gościem w tym odcinku podcastu jest Piotr Lachowicz, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w grupie Raben.  Więcej informacji na stronie:

  https://www.nadobrymtorze.pl/41  Podcast możesz śledzić także na:

  Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

  Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

  Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

  • 59 min

Top Podcasts In Society & Culture

Spotify Studios
CNN
iHeartPodcasts
This American Life
iHeartPodcasts
Audible | Wondery

You Might Also Like