17 episodes

Podcast o zrównoważonym transporcie i mobilności

Na dobrym torze Na dobrym torze

  • Society & Culture

Podcast o zrównoważonym transporcie i mobilności

  17: Kolej aglomeracyjna - dr Michał Beim

  17: Kolej aglomeracyjna - dr Michał Beim

  Dobrze zaprojektowana i sprawnie funkcjonująca kolej na obszarach aglomeracji stanowi szkielet systemu transportowego. Promieniście rozchodzące się linie kolejowe stymulują rozwój licznych centrów lokalnych. Miasto rdzeń i jego otoczenie stanowi układ wielopalczasty z pasmami obsługiwanymi przez regularnie kursujące pociągi. Duże generatory ruchu zlokalizowane są przede wszystkim w bliskiej odległości od przystanków transportu szynowego. Tereny pomiędzy pasmami to tereny zielone, dzięki czemu mieszkańcy mają dobry dostęp do dużych obszarów rekreacyjnych. Jednym z kluczowych elementów takiej wizji jest wydajna kolej aglomeracyjna.

  Koncepcja ta z powodzeniem realizowana jest od wielu dziesięcioleci w Kopenhadze. Znalazła ona swoje odzwierciedlenie w koncepcji „Warszawy funkcjonalnej” opracowanej w 1934 r. przez Jana Chmielewskiego i Szymona Syrkusa.

  Jakich rozwiązań potrzebujemy, aby lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę i w zrównoważony sposób stymulować rozwój polskich aglomeracji? Co zrobić, aby system transportu publicznego stanowił spójną i atrakcyjną dla mieszkańców całość? Czy kolej aglomeracyjna może być narzędziem polityki przestrzennej?

  Gościem tego odcinka jest pan dr Michał Beim, adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ekspert Instytutu Sobieskiego.

  Więcej informacji na stronie: https://www.nadobrymtorze.pl/17

  • 1 hr 5 min
  16: Błękitno-zielona infrastruktura - Judyta Łuczyńska

  16: Błękitno-zielona infrastruktura - Judyta Łuczyńska

  Zieleń w miastach odgrywa znaczącą rolę. Poprawia komfort i jakość naszego życia, a jak się okazuje, nawet je wydłuża. Z badania Barcelona Institute for Global Health wynika, że wzrost roślinności o 10% w odległości 500 metrów od naszego miejsca zamieszkania powoduje czteroprocentowy wzrost długości naszego życia.

  Nie jest to jednak jedyna zaleta zieleni w miejskiej przestrzeni publicznej. Ma ona również znaczenie w adaptacji, czyli przystosowywaniu się miast do postępujących zmian klimatu. Ich negatywne skutki odczuwamy coraz dotkliwiej. Ośrodki miejskie i ich mieszkańcy obecnie muszą mierzyć się z takimi zjawiskami, jak miejska wyspa ciepła, deszcze nawalne, czy tropikalne noce.

  Powinniśmy więc dążyć do tego, aby tej zieleni wokół nas było coraz więcej. Jednak problem polega na tym, że miejska przestrzeń publiczna jest ograniczona i pełni różne funkcje. Dużą jej część stanowią ulice, które często nie tylko nie wspierają nas w adaptowaniu się do zmian środowiskowych, ale wręcz zaostrzają ich występowanie.

  Zmieniając naszą mobilność na bardziej zrównoważoną, dajemy sobie szansę na odzyskanie tej przestrzeni do innych celów niż transportowy. Pytanie tylko, co wtedy zrobić z tą przestrzenią?

  W jaki sposób powinniśmy przekształcać ulice w naszych miastach, aby dostosowywać je do zmian klimatu, jednocześnie podnosząc jakość życia mieszkańców oraz wydłużając ich życie?

  Na jakie napotykamy ograniczenia i jakich zmian potrzebujemy, aby je pokonać?

  W tym odcinku podcastu spróbujemy poszukać ciekawych rozwiązań i zainspirować Was do wprowadzania zmian w swoich miastach i małych ojczyznach.

  Gościnią tego odcinka jest Judyta Łuczyńska, koordynatorka projektów w Fundacji Sendzimira.

  Więcej informacji na stronie: https://www.nadobrymtorze.pl/16

  • 25 min
  15: Hulajnogi elektryczne - Łukasz Stachowiak

  15: Hulajnogi elektryczne - Łukasz Stachowiak

  Zgodnie z danymi portali Mobilne Miasto oraz SmartRide na koniec czerwca tego roku współdzielone hulajnogi elektryczne dostępne były w Polsce w aż 149 miejscowościach. To blisko 2,5-krotnie więcej niż czerwcu roku ubiegłego. Pod względem podaży pojazdów polski rynek sharingu e-hulajnóg urósł w ciągu roku o 92 proc. W sumie wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych stanowią trzy czwarte całego rynku sharingowych jednośladów w Polsce.

  Najwięcej e-hulajnóg na minuty jeździ w Warszawie (ponad 15 tys.), Trójmieście (ponad 10 tys.) i Krakowie (ponad 7 tys.).

  W jaki sposób wykorzystywane są hulajnogi? Jakich rozwiązań potrzebujemy, aby uporządkować chodniki i przestrzeń publiczną z pozostawianych hulajnóg? Ponieważ hulajnogi elektryczne są często postrzegane jako niebezpieczny środek transportu, co możemy zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo użytkowników? Czy potrzebujemy wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia od tych pojazdów? Czy mogą one odegrać jakąś rolę w systemie zrównoważonego transportu w miastach, albo w jego transformacji?

  W tym odcinku o mikromobilności, w tym przede wszystkim o elektrycznych hulajnogach rozmawiam z Łukaszem Stachowiakiem, Regional Managerem w firmie Bolt odpowiadającym za rozwój platformy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

  Więcej informacji na stronie: https://www.nadobrymtorze.pl/15

  • 35 min
  14: Ustawa metropolitalna - dr hab. Jakub H. Szlachetko

  14: Ustawa metropolitalna - dr hab. Jakub H. Szlachetko

  W ostatnich kilkunastu latach w ok. 70% gmin w Polsce liczba ludności spadła. Gminy, w których liczba mieszkańców wzrosła to zasadniczo gminy otaczające duże miasta. Zachodzące zmiany oraz problemy, które ten proces powoduje są najbardziej widoczne i odczuwalne w obszarach polskich metropolii.

  Jeżeli chcemy dążyć do neutralności klimatycznej i jednocześnie podnieść jakość życia mieszkańców, to jednymi z najważniejszych elementów, które musimy poprawić są polityka przestrzenna oraz transport publiczny.

  Czy jesteśmy w stanie tego dokonać w obecnym stanie prawnym? Jakich zmian potrzebują polskie metropolie, aby móc skutecznie rozwiązywać problemy, z jakimi się zmagają? Czy potrzebujemy do tego ustawy metropolitalnej i jak mogłaby ona wyglądać?

  W tym odcinku na temat metropolii, ustawy metropolitalnej i jej alternatyw rozmawiam z dr hab. Jakubem Szlachetko, prezesem Instytutu Metropolitalnego, adiunktem na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

  Więcej informacji na stronie: https://www.nadobrymtorze.pl/14

  • 30 min
  13: BIM w Centralnym Porcie Komunikacyjnym - Michał Latała

  13: BIM w Centralnym Porcie Komunikacyjnym - Michał Latała

  Building Information Modeling, w skrócie BIM, w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza modelowanie informacji o obiektach budowlanych. Jednakże jest to kompleksowa metodyka prowadzenia inwestycji budowlanych.

  Z jednej strony w procesie projektowym tworzymy cyfrowy model, tak zwanego „cyfrowego bliźniaka” obiektu budowlanego, zawierający zarówno geometrię takiego obiektu, jak i wszelkiego rodzaju dane techniczne jego poszczególnych elementów.

  Z drugiej strony stosując metodykę BIM dążymy do zwiększenia efektywności oraz jakości procesu inwestycyjnego. Poprawiamy współpracę na etapie projektowania i realizacji inwestycji.

  W kilku europejskich krajach, BIM jest obligatoryjną metodyką, stosowaną przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych.

  W Polsce nie jesteśmy jeszcze na tym etapie. Jednakże w ostatnich latach pojawił się na rynku bardzo duży inwestor publiczny, zlecający wszystkie prace projektowe z obligatoryjnym zastosowaniem metodyki BIM. To tutaj właśnie kształtuje się doświadczenie i praktyka rynkowa BIMu w obszarze infrastruktury w Polsce.

  W tym odcinku o metodyce BIM w Centralnym Porcie Komunikacyjnym rozmawiam z Michałem Latałą, zastępcą dyrektora ds. BIM w spółce CPK.

  • 38 min
  12: SUMP, Plany zrównoważonej mobilności miejskiej - Michał Babicki

  12: SUMP, Plany zrównoważonej mobilności miejskiej - Michał Babicki

  Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, z języka angielskiego Sustainable Urban Mobility Plan, czyli w skrócie SUMP to długoterminowa strategia zaspokojenia potrzeb mobilności w obszarach miast i aglomeracji. Jej celem jest także podniesienie jakości życia.

  Opracowanie planu składa się z kilku etapów. Punktem wyjścia jest analiza uwarunkowań, zachowań transportowych oraz poznanie potrzeb mieszkańców.

  Efektem końcowym powinien być natomiast precyzyjny plan wdrożenia, zawierający wytypowane, najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania, będące odpowiedzią na zidentyfikowane wcześniej potrzeby mieszkańców.

  Realizacja planu powinna zapewnić dobrą dostępność celów podróży, a przy tym minimalizować negatywny wpływ na środowisko. To wszystko kompleksowo, z uwzględnieniem możliwości, jakie daje planowanie przestrzenne.

  Pojawia się więc pytanie, czy nie będzie to kolejna, piękna, ale nierealizowana strategia za pieniądze podatników? Czy może jednak nowe, interdyscyplinarne narzędzie, które w perspektywie kilku lat przyniesie realną poprawę jakości życia w miastach? I co w takim razie zrobić, aby ten plan doprowadził nas do założonego celu?

  Gościem dzisiejszego odcinka jest pan Michał Babicki, doradca z zakresu planowania miejskiego i przestrzennego, kierownik projektów w firmie doktora Michała Wolańskiego.

  • 49 min