54 episodes

Podcast o zrównoważonym transporcie i mobilności

Na dobrym torze Na dobrym torze

  • Society & Culture

Podcast o zrównoważonym transporcie i mobilności

  53: Od czego zależy jakość życia? - Jakub Romański, Stanisław Tarnawa

  53: Od czego zależy jakość życia? - Jakub Romański, Stanisław Tarnawa

  Czy wiedzieliście, że istnieje zależność między dostępnością miejsc użyteczności publicznej i transportu publicznego, a poczuciem zadowolenia z życia?

  Badania naukowe wskazują, że m.in. jakość przestrzeni publicznych, jakość usług transportu publicznego, czy też warunków poruszania się pieszo znacząco wpływają na jakość życia społeczności, a także na ogólną satysfakcję z życia pojedynczych mieszkańców.

  Dzięki projektowi realizowanemu przez międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City" na Politechnice Warszawskiej, badana i sprawdzana jest w polskich, a dokładniej w warszawskich warunkach właśnie ta zależność. Celem jest zrozumienie, w jaki sposób dostępność miejsc użyteczności publicznej i transportu publicznego wpływa na zadowolenie z życia mieszkańców aglomeracji Warszawskiej.

  W tym odcinku chciałbym dowiedzieć się, co stoi za pomysłem takiego badania. Czy może ono pokazać nowe spojrzenie na życie w stolicy i stać się inspiracją dla władz miasta do poprawy jakości życia mieszkańców?

  Gośćmi w tym odcinku są Stanisław Tarnawa oraz Jakub Romański z Międzywydziałowego Koła Naukowego Politechniki Warszawskiej "Smart City".  Link do ankiety, o której rozmawiamy w tym odcinku:

  https://docs.google.com/forms/d/1xdkgGIsOWh9dbXkNPpD_4ajzN8Zqwhw0F5KeJcaPaIQ/edit  Więcej informacji na stronie:

  https://www.nadobrymtorze.pl/53  Podcast możesz śledzić także na:

  Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

  Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

  Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

  • 31 min
  52: Podzielmy Polskę na nowo, żeby ją lepiej połączyć - prof. dr hab. Przemysław Śleszyński

  52: Podzielmy Polskę na nowo, żeby ją lepiej połączyć - prof. dr hab. Przemysław Śleszyński

  Współpraca jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego umożliwia tworzenie bardziej efektywnych systemów komunikacyjnych. Obecnie odbywa się ona na zasadzie dobrowolności i własnej inicjatywy samorządów. Te zaangażowane szukają porozumienia i tworzą połączenia łączące ich obszary.

  Mały zasięg terytorialny tego typu porozumień może jednak nie dać korzystnych efektów, jeżeli mieszkańcy żyją i funkcjonują na większym obszarze. Zbyt duże terytorialnie podmioty odpowiedzialne za organizację transportu publicznego mogą stać się natomiast trudne do zarządzania i słabiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

  Warto, aby współpracę nawiązywały wszystkie te samorządy, które funkcjonalnie stanowią jedną całość. Pytanie tylko jak ustalić granice takich obszarów?

  A co w sytuacji, gdyby odgórnie, z poziomu rządowego, przypisać odpowiedzialność za organizację transportu publicznego nowym podmiotom, np. związkom transportowym? Mogłyby one reprezentować samorządy będące częścią właśnie takich obszarów.

  Gościem w tym odcinku podcastu jest pan prof. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Komitetu Nauk Demograficznych PAN.  Więcej informacji na stronie:

  https://www.nadobrymtorze.pl/52  Podcast możesz śledzić także na:

  Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

  Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

  Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

  • 38 min
  51: Wielkie pieniądze dla Polski - ETS 2 i Społeczny Fundusz Klimatyczny

  51: Wielkie pieniądze dla Polski - ETS 2 i Społeczny Fundusz Klimatyczny

  W najbliższych latach w obszarze transportu nastąpią znaczące zmiany rynkowe. Powstanie nowy system handlu uprawnieniami do emisji nazywany BRT ETS lub ETS 2. Obejmie on m.in. transport drogowy. Paliwa zostaną obłożone opłatą emisyjną, a ich dystrybutorzy będą musieli kupować uprawnienia. Dochody ze sprzedaży tych uprawnień trafią do Społecznego Funduszu Klimatycznego, który będzie miał na celu zapewnienie wsparcia słabszym grupom i podmiotom, które najbardziej odczują skutki nowego systemu.

  W tym odcinku chciałbym się dowiedzieć jak dokładnie będzie działał nowy system ETS 2? Jak duży będzie miał on wpływ na sektor transportu? Jak przygotować się na jego wejście, a także jak dużą „poduszką bezpieczeństwa” będzie Społeczny Fundusz Klimatyczny?

  Gościnią w tym odcinku podcastu jest Aneta Stefańczyk, analityczka w Instytucie Reform.  Więcej informacji na stronie:

  https://www.nadobrymtorze.pl/51  Podcast możesz śledzić także na:

  Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

  Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

  Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

  • 31 min
  50: Rusza kurs "Postaw na transport publiczny i wygraj wybory"

  50: Rusza kurs "Postaw na transport publiczny i wygraj wybory"

  Jak zmotywować lokalnych polityków, aby na poważnie zajęli się problemem wykluczenia komunikacyjnego w swoich gminach?

  Grupa ekspertów z dziedziny transportu i infrastruktury znalazła na to sposób i przygotowała darmowy kurs internetowy Postaw na transport publiczny i wygraj wybory.

  Kurs skierowany jest m.in. do kandydatów w wyborach samorządowych, zarówno na szczeblu gminnym, jak i powiatowym.

  Twórcy inicjatywy, dając politykom gotowe rozwiązania, chcą ich zachęcić do podejmowania realnych działań na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa.

  Zapraszamy do odsłuchania jubileuszowego - 50 odcinka podcastu "Na dobrym torze". W tym odcinku gościem Karoliny Wąsowskiej jest Piotr Franke.


  _____________________________________________________

  Kurs dostępny jest na stronie: https://kurs.nadobrymtorze.pl/

  _____________________________________________________  Więcej informacji na stronie:

  https://www.nadobrymtorze.pl/50  Podcast możesz śledzić także na:

  Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

  Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

  Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

  • 15 min
  49: Finansowanie infrastruktury transportowej - Maciej Gładyga

  49: Finansowanie infrastruktury transportowej - Maciej Gładyga

  W Polsce każdego roku inwestujemy w infrastrukturę transportową kilkadziesiąt miliardów złotych. Jednymi z kluczowych źródeł finansowania są Krajowy Fundusz Drogowy oraz Fundusz Kolejowy. Mimo podobnej nazwy sposób zasilania i funkcjonowania tych funduszy jest inny.

  Inwestycje na sieci kolejowej, w przeciwieństwie do inwestycji na sieci dróg, nie mają zapewnionego stabilnego finansowania krajowego, w tym prefinansowania, uniezależnionego od perspektyw finansowych Unii Europejskiej. Powoduje to przestoje w ogłaszaniu i rozstrzyganiu przetargów na przełomie poszczególnych perspektyw. Efektem jest niestabilność i niepewność, które nie pozwalają na rozwój potencjału polskich firm wykonawczych i producentów. Kto zainwestuje w drogi, specjalistyczny sprzęt i odpowiednie szkolenia kadry, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć, czy ta inwestycja ma szansę się zwrócić i przynieść zysk?

  Oddzielną kwestią jest także proporcja nakładów inwestycyjnych na drogi oraz na kolej. W końcu to kolej, jako najbardziej efektywny środek transportu, w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia śladu węglowego, zużycia energii i tym samym znaczącej redukcji kosztów transportu, w tym kosztów zewnętrznych takich jak np. hałas, emisje zanieczyszczeń, czy inne koszty społeczne. Ponadto to kolej została ujęta w Taksonomii UE. Ze względu na zmiany zachodzące na rynku finansowym, m.in. w zakresie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju, o których rozmawialiśmy w kilku poprzednich odcinkach, to właśnie kolej może być bardzo ważnym elementem zapewniającym konkurencyjność całej polskiej gospodarki.

  Zatem jak działa obecny system finansowania infrastruktury transportowej? Jakich zmian potrzebujemy w tym zakresie, aby zapewnić stabilność rynku, konkurencyjność polskiej gospodarki oraz poprawić jakość życia mieszkańców?

  Gościem w tym odcinku podcastu jest pan Maciej Gładyga, Dyrektor Zarządzający w Izbie Gospodarczej Transportu Lądowego.  Więcej informacji na stronie:

  https://www.nadobrymtorze.pl/49  Podcast możesz śledzić także na:

  Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

  Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

  Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

  • 37 min
  48: Czy rozkład jazdy to tajemnica? - Aleksander Dąbrowski

  48: Czy rozkład jazdy to tajemnica? - Aleksander Dąbrowski

  Czy planowaliście kiedyś podróż pomiędzy miastami z wykorzystaniem różnych środków transportu zbiorowego? Jeżeli wiecie jak funkcjonuje transport publiczny w danych miejscach, to zapewne nie jest to dla Was bardzo trudne zadanie. Pytanie tylko co w sytuacji, jeżeli chcielibyście dotrzeć do miejscowości, w której jeszcze nigdy nie byliście? W większości przypadków, sprawa wtedy nie jest już tak prosta.

  Wyzwanie może być podobne także z perspektywy wielu osób mieszkających nawet w danej miejscowości, ale przemieszczających się jedynie swoimi samochodami. Brak łatwego dostępu do informacji o możliwych podróżach transportem zbiorowym bardzo utrudnia pierwszy krok do takiej podróży, czyli jej zaplanowanie.

  Zatem jeżeli chcemy zachęcić mieszkańców do podróżowania transportem publicznym potrzebujemy łatwo dostępnych danych o przystankach, rozkładach jazdy, a jeszcze lepiej także o aktualnym położeniu pojazdów. Jeśli będą to otwarte dane, udostępniane w ustandaryzowanych formatach, twórcy różnych aplikacji, na zasadach konkurencji rynkowej, będą mogli oferować swoje narzędzia do planowania podróży.

  W tym odcinku chciałbym przyjrzeć się bliżej otwartym danym w transporcie zbiorowym. Kto i na jakich zasadach powinien udostępniać te dane? Czym są formaty danych NeTEx i GTFS? Jakich zmian potrzebujemy, abyśmy w łatwy sposób mogli planować nasze podróże transportem zbiorowym?

  Gościem w tym odcinku jest Aleksander Dąbrowski CTO w firmie Astarium, twórcy aplikacji KOLEO.


  Więcej informacji na stronie:

  https://www.nadobrymtorze.pl/48  Podcast możesz śledzić także na:

  Facebook - https://www.facebook.com/nadobrymtorze/

  Instagram - https://www.instagram.com/nadobrymtorze/

  Linkedin - https://www.linkedin.com/company/nadobrymtorze

  • 51 min

Top Podcasts In Society & Culture

The Ezra Klein Show
New York Times Opinion
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
Hot Mess with Alix Earle
Unwell
Cancelled with Tana Mongeau & Brooke Schofield
Cancelled & Audioboom Studios
This American Life
This American Life
Shawn Ryan Show
Shawn Ryan | Cumulus Podcast Network