44 episodes

Podcast Socialne demokracije za napredne spremembe. V Sloveniji, Evropi in svetu. Kako jo spreminjati, da ostane in postane odgovor na izzive 21. stoletja. Refleksija političnega dogajanja. Nova vprašanja in novi odgovori.

Naprej Socialni demokrati

  • Government

Podcast Socialne demokracije za napredne spremembe. V Sloveniji, Evropi in svetu. Kako jo spreminjati, da ostane in postane odgovor na izzive 21. stoletja. Refleksija političnega dogajanja. Nova vprašanja in novi odgovori.

  Od doma do doma #18: dr. Emilija Stojmenova Duh

  Od doma do doma #18: dr. Emilija Stojmenova Duh

  V marčevskem nadaljevanju spletnih pogovorov Od doma do doma je evropski poslanec Milan Brglez gostil dr. Emilijo Stojmenovo Duh, docentko v laboratoriju za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, koordinatorico mreže ustvarjalnih laboratorijev – FabLab Slovenija in vodjo digitalnega inovacijskega stičišča 4PDIH.

  • 29 min
  Za zdravo okolje s pravom (EU) in civilno družbo

  Za zdravo okolje s pravom (EU) in civilno družbo

  Evropska komisija je v svojem zelenem dogovoru predstavila novo razvojno paradigmo, del katere je tudi krepitev vloge civilne družbe v okoljskih zadevah. To bi naj Komisija v določeni meri uresničila s predlogom spremembe Aarhuške uredbe. O dejanski ambicioznosti EU pri spopadanju z okoljskimi izzivi v tem pogledu je evropski poslanec S&D Milan Brglez spregovoril v digitalnem pogovoru, kjer so se mu pridružili: dr. Pavel Gantar, nekdanji minister za okolje in prostor ter strokovnjak za prostorsko in okoljsko sociologijo; doc. dr. Maša Kovič Dine, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani; Aljoša Petek, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC; izr. prof. dr. Vasilka Sancin, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.

  • 1 hr 10 min
  Od doma do doma #17: Tina Čeh

  Od doma do doma #17: Tina Čeh

  Evropski poslanec Milan Brglez se je v novi epizodi spletnih pogovorov Od doma do doma pogovarjal z glasbenico Tino Čeh, ki jo je pred kratkim obiskal v njenem Kulturnem Kreativnem Kotičku (Cultural Creative Corner) v Bruslju.

  • 30 min
  Strategija za izhod iz zdravstvene krize

  Strategija za izhod iz zdravstvene krize

  Digitalni pogovor Tanje Fajon o strategiji za izhod iz zdravstvene krize s prof. dr. Alenko Kraigher, dr. med., specialistko za epidemiologijo, dr. Brankom Grabrovcem, strokovnjakom za zdravstveni menedžment, dr. Renato Salecl, filozofinjo in sociologinjo, in Vidom Čeplakom Mencinom, študentom medicine in predavateljem projekta Imuno.

  V pogovoru so spregovorili o zdravstveno varnostnem vidiku, ki ob cepivih, vloge agencij, okrepljene vloge zdravstvene unije, ..., vključuje tudi boj proti dezinformacijam in transparentno komuniciranje. Govorili so še o okrevanju gospodarstva in družbe ter posledic, ki jih prinaša skoraj celoletna ustavitev življenja, kot smo ga poznali nekoč.

  • 1 hr 23 min
  Tanja Fajon: Če bomo povezani in solidarni, ni razlogov, da bi se bali prihodnosti

  Tanja Fajon: Če bomo povezani in solidarni, ni razlogov, da bi se bali prihodnosti

  "Gradili bomo zaupanje. Zaupanje med nami. To je edina pot, ki nam daje jamstvo, da nam bo bolje. Če bomo povezani in solidarni, ni razlogov, da bi se bali prihodnosti."

  Tanja Fajon, predsednica Socialnih demokratov, v novoletni poslanici in čestitki ob praznikih.

  • 1 min
  Od doma do doma #16: Jernej Šček

  Od doma do doma #16: Jernej Šček

  V tretji jesenski epizodi spletnih pogovorov Od doma do doma je evropski poslanec dr. Milan Brglez gostil Jerneja Ščeka, tržaškega Slovenca, filozofa, publicista in profesorja, ki poučuje filozofijo in zgodovino na liceju Franceta Prešerna s slovenskim učnim jezikom v Trstu.

  Dr. Brglez in Jernej Šček sta se dotaknila položaja slovenske narodne skupnosti v Italiji. Kot je povedal gost, je delež italijanskih učencev in dijakov v slovenskih šolah v Italiji vedno večji, kar je po eni strani posledica dejstva, da za slovenske družine ni več samoumevno, da svoje otroke vpisujejo v slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove, po drugi strani pa so te iz različnih razlogov vedno bolj privlačne za Italijane. Šček mednje med drugim prišteva vrednoto dvojezičnosti na dvojezičnem prostoru, ki se je zavedajo predvsem gospodarstveniki, željo po odkrivanju slovenskih korenin in pa prednost majhnosti slovenskih šol s kakovostnim učnim kadrom.

  Sogovornika sta se strinjala, da bi Evropa in predvsem Evropska unija morala namenjati veliko več pozornosti manjšinski problematiki, saj je med temeljnimi vrednotami Unije poleg človekovih pravic tudi varstvo manjšin. Po besedah Ščeka se je v zadnjem desetletju izkazalo, da Evrope ne morejo rešiti ekonomisti, saj so njeni problemi duhovni in filozofski. Pri njihovem reševanju bi zato bilo modro prisluhniti manjšinam, za katere Evropa predstavlja »skupno hišo«.

  Eden glavnih problemov je po besedah Ščeka tudi dejstvo, da Slovenci v Italiji še vedno nimajo zagotovljenega predstavništva v italijanskem parlamentu, brez katerega bo slovenska manjšina izgubila še tisto malo besede, ki jo ima. Kot zelo škodljivo vidi tudi načrtovano zmanjšanje števila italijanskih parlamentarcev, saj bo strankam, kot je Demokratska stranka, odvzelo manevrski prostor, da bi Slovencem v Italiji še naprej omogočale svoje kandidate.

  Glede spornih izjav na račun slovenske narodne skupnosti Šček odgovarja, da je teh vsakodnevno v medijih nič koliko. Po njegovih besedah je problematično predvsem to, da se tovrstne izjave, ki so bile nekoč omejene na obrobne, skrajno desničarske kroge, selijo »na druga, tudi institucionalna polja«.

  Za konec sta se sogovornika dotaknila še ukrepov za zajezitev pandemije Covid-19, ki so po mnenju obeh še posebno težki za manjšinske skupnosti. Velik problem je po besedah Ščeka ponovno vzpostavljanje državnih meja, ki za ob meji živečega človeka predstavlja hudo regresijo v preteklost. Omejevanje fizičnih stikov je problematično tudi pri ohranjanju posebne manjšinske identitete, saj so različni dogodki in prireditve prepovedani. Kot najbolj problematično pa je bo besedah Ščeka poučevanje na daljavo. Kot pravi, bistvo šole ni zgolj v poučevanju, ampak tudi v vzgajanju. Pogojev za slednje v spletnem okolju, v katerem smo se znašli, ni, je zaključil.

  • 50 min

Top Podcasts In Government