62 episodes

Vad är egentligen ortodox kristendom? Ortodox betyder "rätt lära" och "rätt lovsång". Hur tar sig en sådan tro uttryck i Sverige idag? Fader Mikael, ortodox präst, går igenom olika teman och ämnen som rör den Ortodoxa Kyrkan.

Ortodox kristen tro Mikael Fälthammar

  • Religion & Spirituality

Vad är egentligen ortodox kristendom? Ortodox betyder "rätt lära" och "rätt lovsång". Hur tar sig en sådan tro uttryck i Sverige idag? Fader Mikael, ortodox präst, går igenom olika teman och ämnen som rör den Ortodoxa Kyrkan.

  61 rekonstruktion kontra tradition

  61 rekonstruktion kontra tradition

  Vad är den heliga traditionen, och varför värderar vi och slår vakt om den? I jämförelse med två olika slags försök till rekonstruktion av urkyrkan låter jag traditionen i Kyrkan framträda som liv och grundval för sund tro och teologi.

  • 54 min
  60 ikoner med michael hällzon

  60 ikoner med michael hällzon

  När det lackar mot jul är det rimligt att begrunda inkarnationen och dess följder. Ikonen är en naturlig följd av Sonens människoblivande. Om ikonens teologi, pedagogik och mystik samtalar jag med ikonograf Michael Hällzon. God jul!

  • 50 min
  59 heliga dårar

  59 heliga dårar

  De heliga dårarna är en unik företeelse i Ortodoxa Kyrkan. Vad har de att göra med den asketiska traditionen? Hur ska man förstå dem? Vad kan de lära oss idag? De är dårar för Kristi skull, och bär ett kors som är dårskap för världen men avslöjar världens dårskap.

  • 42 min
  58 tre helgon från antiokia

  58 tre helgon från antiokia

  I dagens avsnitt presenterar jag tre mindre kända helgon från Antiokias Ortodoxa Kyrka. De vittnar om de kristnas levnadsvillkor under ansträngande tider. Ett helgon från 800-talet, ett andra från 1800-talet och ett tredje från början av 1900-talet. Må de bli till inspiration!

  • 37 min
  57 kyrka och pandemi

  57 kyrka och pandemi

  Detta avsnitt handlar om Ortodoxa Kyrkans situation under pandemin, hur vi påverkats och hur vi gensvarar. Det handlar också om lidande, sjukdom, död, konspirationsteorier, andlig urskillning, människans mål, och vilken berättelse vi bör lyssna till.

  • 35 min
  56 gammaltroende i ryssland och beyond

  56 gammaltroende i ryssland och beyond

  Fader diakon Phillip Calington är vigd till diakon att tjäna de gammaltroende ortodoxa, eller gammalritualisterna, i Moskvas patriarkat. Dessa härstammar från en blodig schism i Ryssland på 1600-talet, där patriark Nikon införde liturgiska reformer som mötte motstånd, främst av prästen Avakum. En försoning har delvis ägt rum, och diakon Phillip tjänstgör i full kommunion med övriga ortodoxa kyrkan. Lyssna till vad de gammaltroende kan bidra för oss idag!

  • 1 hr

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension Catholic Faith Formation
D-Group
Christianity Today
Hank Smith & John Bytheway
That Sounds Fun Network
AccessMore

You Might Also Like

Podplay | Expressen
Myter & Mysterier
Acast
Under Produktion
Sveriges Radio
Sveriges Radio