3 min

Paano pagandahin ang image ng Pilipinas What The F?! A VERA Files Podcast

    • Politics

Maayos na trabaho, hindi PR, ang magpapaganda ng imahe ng Pilipinas. Pakinggan ang komentaryo ni Christian Esguerra ngayong linggo.

Read: https://verafiles.org/articles/paano-pagandahin-ang-image-ng-pilipinas

Maayos na trabaho, hindi PR, ang magpapaganda ng imahe ng Pilipinas. Pakinggan ang komentaryo ni Christian Esguerra ngayong linggo.

Read: https://verafiles.org/articles/paano-pagandahin-ang-image-ng-pilipinas

3 min