143 episodes

Velkommen til #PolyPod: Polyteknisk Forenings podcast, med innsikt og inspirasjon der teknologi, samfunn og næringsliv møtes!
Gjør som 50.000 andre – hold deg oppdatert ved å høre fagfolk, beslutningstagere og nye stemmer snakke om viktige tema det er kjekt å kunne noe om.
Vi takker våre partnere for ekstra støtte til å produsere #PolyPod! 
Hold deg oppdatert via @polyteknisk.
God fornøyelse!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

#PolyPod Polyteknisk Forening

  • Technology

Velkommen til #PolyPod: Polyteknisk Forenings podcast, med innsikt og inspirasjon der teknologi, samfunn og næringsliv møtes!
Gjør som 50.000 andre – hold deg oppdatert ved å høre fagfolk, beslutningstagere og nye stemmer snakke om viktige tema det er kjekt å kunne noe om.
Vi takker våre partnere for ekstra støtte til å produsere #PolyPod! 
Hold deg oppdatert via @polyteknisk.
God fornøyelse!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  #PolyPod: Morgendagens luftfart

  #PolyPod: Morgendagens luftfart

  Selv om luftfarten ikke er så stor, er dette en næring som mange har interesse av å følge. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er luftfarten spesielt spennende, med en rekke såkalte markedssvikt. Dette gjelder blant annet oligopolitisk konkurranse med store faste kostnader, positive og negative eksterne virkninger knyttet til miljø, og infrastrukturens kollektive godefunksjon. 
  Lytt til samtalen mellom:  
  Frode Steen, professor ved NHH Hans Jørgen Elnæs, flyanalytiker ved WinAir Harald Thune-Larsen, seniorforsker ved TØI Rasmus Bøgh Holmen, seniorforsker ved TØI og styremedlem i PF Samferdsel og PF Samfunnsøkonomi I denne episoden om morgendagens luftfart lærer du om konkurransesituasjonen og markedsstrukturen innen luftfart, og hvordan denne vil endres fremover på kort og lang sikt. Diskusjonen dekker de ulike luftfartsmarkedene; fra de regionale FOT-rutene og nasjonale rutefly, til reiser innad i kontinentet og interkontinentale reiser. Hva vil næringen bety for norsk økonomi fremover? Hvordan vil den organisere seg, både i form av aktører og geografisk inkludert luftfartsstruktur og huber. Kan vi forvente eller håpe på merkbare endringer i reguleringer nasjonalt eller internasjonalt? 

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 58 min
  #PolyPod: Tvungent psykisk helsevern - behov for (lov)endring?

  #PolyPod: Tvungent psykisk helsevern - behov for (lov)endring?

  Loven om et psykisk helsevern i Norge regulerer frivillig og tvungen innleggelse. Der frivillig innleggelser i stor grad krever medisinsk- og psykiatrisk faglig kompetanse, vil tvangsinnleggelser også kreve en juridisk vurdering. I den senere tid har en rekke hendelser aktualisert denne debatten, da særlig episodene i Kongsberg og på Bislett. Hva er egentlig det juridiske og medisinsk-psykiatriske faktagrunnlaget for et tvungent psykisk helsevern? Hva er hensikten med redusert kapasitet på tilbudssiden, og hvilke konkrete konsekvenser har dette for psykisk syke? Hvordan kan man forbygge og vurdere risikoindivider som faller innenfor og utenfor denne kategorien?
  Lytt til samtalen mellom:  
  Randi Rosenqvist, rettspsykiater Aslak B Syse, professor ved Institutt for offentlig rett ved det Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) Hans M Borchgrevink, styreleder PF Helse 
  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 47 min
  #PolyPod: Hva skjer når kybernetikere og seismologer samles for sikker lagring av CO2?

  #PolyPod: Hva skjer når kybernetikere og seismologer samles for sikker lagring av CO2?

  I rundebordskonferansen om sikker karbonlagring signerte SINTEF og NORSAR en samarbeidsavtale om teknologi for verifikasjon og sikker lagring av CO2. De skal implementere prosesser og metodikk for seismologisk overvåking samt digitale verktøy for kontroll og læring i takt med utrulling av teknologien. Hva betyr det i praksis?
  Lytt til samtalen mellom:
  Morten Dalsmo, konserndirektør i SINTEF og leder for SINTEF DigitalAnne Strømmen Lycke, administrerende direktør i NORSARMette Vågnes Eriksen, generalsekretær i Polyteknisk ForeningI denne episoden lærer du om hvordan digitale tvillinger kan brukes som styringsstøtte for løpende kontroll av CO2-lagre på norsk sokkel. Du lærer også om mekanismene for uavhengig monitorering, med internasjonale ekspertgrupper og avanserte målestasjoner, som skal gi kostnadseffektiv verifisering av både klimaeffekten og sikkerheten ved karbonlagringen. Deltagerne beskriver også samarbeidet med operatører og myndigheter og deler sine visjoner om hvordan «Team Norway» skal lykkes både med verdiskaping og klimaløsning gjennom økt tillit.
  Dette er andre av tre episoder fra rundebordskonferansen om sikker CO2-lagring.

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 20 min
  #PolyPod: Hva skal til for sikker og effektiv lagring av CO2?

  #PolyPod: Hva skal til for sikker og effektiv lagring av CO2?

  I rundebordskonferansen om sikker karbonlagring samlet den norske bransjen for CO2-håndtering seg. Den norske klyngen er verdensledende teknologisk, kommersielt og regulatorisk, men hva skal til for å lykkes med europeisk karbonlagring på norsk sokkel fremover? Hvilken rolle spiller uavhengig monitorering og verifisering av lageret for markedsutviklingen?
  Lytt til samtalen mellom:
  Roy Vardheim, administrerende direktør i GassnovaEivind Berstad, senior rådgiver for karbonfangst og -lagring i BellonaMette Vågnes Eriksen, generalsekretær i Polyteknisk ForeningI denne episoden lærer du om hva som skjer med utrullingen av den viktige klimateknologien CCS i Norge, sett fra både myndigheter og miljøorganisasjoner. Du får innblikk i hvordan dette henger sammen med utviklingen i Europa der markedsaktørene og «folk flest» trenger mer forutsigbarhet og trygghet for at CO2-lagring skal skalere raskt nok. Deltagerne deler også sine vurderinger av hvordan uavhengig monitorering og verifisering er viktig for tilliten til teknologiløsningene for karbonfangst og -lagring.
  Dette er første av tre episoder fra rundebordskonferansen om sikker CO2-lagring.

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 19 min
  #PolyPod – Full sirkel: BlaBlaBlasgow?

  #PolyPod – Full sirkel: BlaBlaBlasgow?

  PF Bærekrafts serie «Full sirkel» tar deg med på en reise i det sirkulære landskapet med engasjerte og kunnskapsrike guider. Denne 13. episoden gir en COPsummering av FNs klimakonferanse i Glasgow, med fokus på sirkulærøkonomiske vurderinger. Hva er bra og hva er ikke bra? Hva med Norge og norsk næringsliv i det internasjonale klimakappløpet?
  Lytt til samtalen mellom:
  Brita Staal, klimastrateg i SALT, president i POW Europa og styreleder i Climate PointCamilla Gramstad, Leder for bærekraft i Elkjøp NordicIda Pernille Hatlebrekke, Head of Climate and Environment i Møller Mobility Group og styreleder i PF BærekraftI denne episoden lærer du om FNs klimakonferanse COP26 og du får høre vurderingene av innsatsen og resultatene – og konsekvensene for både norske og internasjonale aktører. Status etter COP26 er i følge FN at verden fortsatt styrer mot en oppvarming på 2,1 grader – vel å merke hvis alle landene holder sine løfter. Likevel er det noen lyspunkt, som erkjennelse av behov for raske utslippskutt, nedfasing av kull, samarbeid mellom Kina og USA samt enighet om kvotesystem. Deltagerne tar på seg roller som badCOP og goodCOP med noen klare oppfordringer til både ny regjering og næringsliv.
  I «Full sirkel»-serien hører du fra folk som jobber konkret med sirkulærøkonomiske løsninger fra ulike innfallsvinkler. Her får du innsikt og inspirasjon fra eksperter, ledere, entreprenører og forskere som diskuterer utvikling, trender og tematikk – som helt enkelt handler om hvordan vi kan utnytte ressursene våre smartere, bedre og lengre. Så håper vi du vil ta diskusjonen videre – og lykkes med det du gjør – i dine sirkler.

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 28 min
  #PolyPod: Verden sett fra Kabul

  #PolyPod: Verden sett fra Kabul

  Mange ble overrasket da Talibans soldater raskt inntok presidentpalasset i Kabul i august. Nå er det deres regjering nabolandene og verden må forholde seg til og forhandle med. Hva tenker den nye regjeringen egentlig? Og har vesten nå satt «sjakk-matt» i Sentral-Asia?  
  I denne episoden hører du opptaket av møtet mellom NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal og PRIO's fredsforsker Kristian Berg Harpviken. Yama Wolasmal har selv opprinnelse fra Afghanistan og kjenner menneskene, regionen og landet godt. Hans beretning om situasjonen i Kabul fra innsiden vitner om et kaotisk døgn og en forvirret befolkning. Kristian Berg Harpviken har fulgt utviklingen i Afghanistan de siste 30 årene, og retter spesielt oppmerksomhet mot landets geopolitiske posisjon og Afghanistans (u)avhengighet til vesten.  
  Lytt til samtalen mellom: 
  Yama Wolasmal, Midtøsten-korrespondent, NRK Kristian Berg Harpviken, Research Professor, The Peace Research Institute Oslo 
  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 1 hr 14 min

Top Podcasts In Technology

You Might Also Like