6 min

Prečo je dôležité poznať svoje silné stránky a slabosti Genedu - geniálna edukácia

    • Courses

Čo sa v dnešnej epizóde dozvieš?
načo sa viac kladie v rodine dôraz
cvičenie ktoré ti odhalí aké silné a slabé stránka poznáš
príklad zo života prečo je dôležité poznať svoje silné stránky a slabostiChceš získať sebavedomie? Prihlás sa na kurz zdravé sebavedomie! 

Čo sa v dnešnej epizóde dozvieš?
načo sa viac kladie v rodine dôraz
cvičenie ktoré ti odhalí aké silné a slabé stránka poznáš
príklad zo života prečo je dôležité poznať svoje silné stránky a slabostiChceš získať sebavedomie? Prihlás sa na kurz zdravé sebavedomie! 

6 min