10 episodes

En podd om metoder och projekt inom psykiatri i Region Dalarna och om människorna som gör jobbet. Podden ges ut av Region Dalarna och samtalen leds av Viktor Månsson, psykolog och forskare.

Kontakt: psykiatriarbetarna.pod@regiondalarna.se

Psykiatriarbetarna Region Dalarna

  • Health & Fitness

En podd om metoder och projekt inom psykiatri i Region Dalarna och om människorna som gör jobbet. Podden ges ut av Region Dalarna och samtalen leds av Viktor Månsson, psykolog och forskare.

Kontakt: psykiatriarbetarna.pod@regiondalarna.se

  Dödsångest och palliativ vård med Maria Klemetz och Magnus Norén

  Dödsångest och palliativ vård med Maria Klemetz och Magnus Norén

  För en del är det svårt att överhuvudtaget tänka på sin egen eller närståendes dödlighet.
  I detta avsnitt möter Maria Klemetz, läkare vid palliativa teamet i Region Dalarna och Magnus Norén, psykolog vid allmänpsykiatriska mottagningen i Falun. Samtalet tar utgångspunkt i Marias erfarenhet av att vårda patienter i livets slutskede och e och de existentiella frågor som väcks i dessa möten.  
  PS. Filmen med Anthony Hopkins som Maria nämner inledningsvis heter ”One Life”.
  Nyckelord: Palliativ vård, existentialism, dödsångest. 

   

  • 1 hr 1 min
  OCD med Sofia Hernefalk Folke

  OCD med Sofia Hernefalk Folke

  OCD (eller tvångssyndrom) står för Obsessive- Compulsive Disorder och kan innebära ett stort lidande och en begränsning av livet både för den som drabbas och deras anhöriga. Nu kommer Region Dalarna öppna en länsövergripande mottagning för personer med OCD, oavsett ålder, var man bor i länet eller om problemen skulle höra till psykiatri eller primärvård. Sofia Hernefalk Folke är psykolog och projektledare för denna nya satsning. I detta avsnitt berättar hon om vad OCD innebär, hur behandling kan gå till och jobbet med denna nya mottagning. 
   
  Nyckelord: OCD, tvångssyndrom, KBT, exponering med responsprevention

  • 44 min
  Spelberoende med Anders Algstrand

  Spelberoende med Anders Algstrand

  Folkhälsomyndigheten beräknar att cirka en halv procent av svenskarna har allvarliga spelproblem, eller vad man också skulle kunna kalla spelberoende. I tillägg till det finns det en stor grupp med olika svårighetsgrader av spelproblem. Totalt beräknas 4,3 % av svenskarna ha någon form av spelproblem.
  Anders Algstrand utvecklade ett spelberoende i början på 2000-talet. Efter att ha blivit påkommen vände han sig till spelberoendes förening i Borlänge för stöd och hjälp. Där blev han kvar som resurs åt andra hjälpsökande och deras anhöriga. Han har nu varit ordförande i föreningen i snart tio års tid och lett de veckovisa möten där personer med spelberoende och deras anhöriga samlas för att dela råd och minska skam och utanförskap. I detta samtal hör vi om Anders bakgrund och väg in i föreningen men också reflektioner över utvecklingen på området de senaste 20 åren och en förhoppning om att kunna kombinera psykologisk behandling med kamratstöd.

  Lite länkar som nämns i samtalet: 
  Spelberoendes förening i Borlänge:
  https://spelberoende.se/borlange/
  Stödlinjen, före spelare och anhöriga med möjlighet att söka hjälp anonymt:
  https://stodlinjen.se/
  Studie om ökad risk för långtidssjukrivning för personer med spelberoende:
  https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/risk-and-development-of-work-disability-among-individuals-with-gambling-disorder-a-longitudinal-casecohort-study-in-sweden/0A287E455B7E6411B52B6762DD94A3EB
  Studie som kartlägger utbud av spelbehandling och kompetens bland behandlare: 
  https://ascpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13722-022-00347-w
  Studie om spelsug: 
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10550887.2022.2058299 
  Blogg om spelforskning:
  http://spelforskning.se/ 
  Folkhälsomyndighetens kunskapsbank om spelproblem: 

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention
  Nyckelord: Spelberoende, Hasardspelsyndrom, självhjälp, kamratstöd, Spelberoendes förening
   

  • 54 min
  Hetsätning med Anna Emet

  Hetsätning med Anna Emet

  Vad kännetecknar hetsätning och hur kan man behandla det? Gäst i detta avsnitt är Anna Emet som är psykolog på Dala ABC som är en specialistklinik inom Region Dalarna för vuxna med ätstörningar. Dala ABC erbjuder olika former av behandlingar, såväl i grupp som individuellt, och även insatser till anhöriga. Anna själv arbetar ofta utifrån metoden Acceptance and Comittment Therapy (ACT) som är en variant på KBT.
  Samtalet rör sig bland annat kring riskfaktorer för att utveckla ätstörningar och även vad som kan vara bra att tänka på både som drabbad och som anhörig.
  Föreningen frisk och fri nämns i samtalet och kan hittas här: friskfri.se
   

  • 42 min
  Drop-in besök till psykiatrin i Rättvik. Med Sara Clarstedt

  Drop-in besök till psykiatrin i Rättvik. Med Sara Clarstedt

  Hur skulle det vara om alla som upplevde behov av att komma på besök till psykiatrin, fick komma? Denna fråga har Sara Clarstedt, sjuksköterska och enhetschef inom psykiatrin, svar på. Sedan hösten 2023 har psykiatrin i Rättvik under en eftermiddag i veckan, erbjudit drop-in besök där alla som vill kan komma på ett oanmält besök. Detta avsnitt handlar om erfarenheter från de första tio veckorna och Saras tankar kring hur psykiatri kan bli mer tillgänglig.
   
  Psykiatrisk vård, drop-in, tillgänglighet, öppenvårdspsykiatri, Rättvik

   

  • 36 min
  Suicidprevention riktad till Dalarnas jägare med Henric Jansson och Cecilia Tegelberg

  Suicidprevention riktad till Dalarnas jägare med Henric Jansson och Cecilia Tegelberg

  Hur kan vi minska antalet självmord i Dalarna? Varje år tar cirka 50 personer i Dalarna sitt liv, varav 80 % är män. För att förebygga och förhindra suicid genomför Region Dalarna riktade insatser till vissa grupper. I Dalarna är det vanligare att skjutvapen används i samband med suicid, jämfört med i övriga landet. Tillsammans med Jägareförbundet Dalarna har man därför lanserat informationssidor på förbundets webbplats samt skickat ut ett plastkort till alla Dalarnas jägare där de får information om hur de kan rädda någon i psykisk kris såväl som att rädda genom hjärt- och lungräddning. I detta avsnitt berättar Henric Jansson och Cecilia Tegelberg om projektet, resonerar kring könsskillnader i suicidstatistiken och att suicidprevention kan, och bör bedrivas, på olika nivåer. 
  Ta del av informationen på Jägareförbundets webbplats.
  Information på 1177.se för dig som har självmordstankar.
  Information på 1177.se för dig som vill få råd om hur du stöttar en person med självmordstankar.
  Suicidprevention, förebygga självmord, förebyggande arbete, jägare, vapen.
   

   
   

  • 49 min

Top Podcasts In Health & Fitness

Huberman Lab
Scicomm Media
The School of Greatness
Lewis Howes
The Dr. John Delony Show
Ramsey Network
Perform with Dr. Andy Galpin
Dr. Andy Galpin
Skinquiries
iHeartPodcasts
Health Hacks with Mark Hyman, M.D.
OpenMind

You Might Also Like

Psykologisk forskning
Avdelningen för psykologi, Karolinska Institutet
Ångestpodden
Ida Höckerstrand & Sofie Hallberg
A-kursen
Emma Frans och Clara Wallin
ursäkta
Perfect Day Media
Skäringer & Nessvold
Polpo Play