100 episodes

Podkast popularyzujący wiedzę o pszczołach oraz faunie towarzyszącej (stąd nazwa), pszczelarstwie, owadach, biologii, ewolucji, ekologii. Także nieco filozofii przyrody. Głównie wywiady, ale także relacje, reportaże, eseje dźwiękowe. Podkast wystartował na początku 2019 roku. Nazwa podkastu nawiązuje do aktualnie najbardziej znanego pasożyta pszczół. www: warroza.pl

Radio Warroza Pszczele Wieści Radio Warroza

  • Science

Podkast popularyzujący wiedzę o pszczołach oraz faunie towarzyszącej (stąd nazwa), pszczelarstwie, owadach, biologii, ewolucji, ekologii. Także nieco filozofii przyrody. Głównie wywiady, ale także relacje, reportaże, eseje dźwiękowe. Podkast wystartował na początku 2019 roku. Nazwa podkastu nawiązuje do aktualnie najbardziej znanego pasożyta pszczół. www: warroza.pl

  Magia, Dezinformacja, technooptymizm i technosceptycyzm

  Magia, Dezinformacja, technooptymizm i technosceptycyzm

  Rytualne aspekty ukraińskiego pszczelarstwa 3:20
  Dezinformacja w handlu miodem w internecie 14:05
  Technooptymizm, technosceptycyzm, zaprzeczanie i uwikłanie w amerykańskim przemyśle pszczelarskim 21:15

  Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 021. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“  strona: warroza.pl

  wsparcie: tutaj

  • 49 min
  Międzynarodowe Kodeksy Dobrych Praktyk Pszczelarskich

  Międzynarodowe Kodeksy Dobrych Praktyk Pszczelarskich

  Zalecenia obejmują ochronę siedlisk, zmianę praktyk rolniczych, wykorzystanie lokalnych pszczół, zintegrowane zarządzanie dręczem oraz poparcie dla wspólnot pszczelarskich, a nie indywidualnego działania na własną rękę.


  03:50 Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających Greenpeace
  20:05 Dobre Praktyki Dla Pszczelarstwa Odżywalnego (Zrównoważonego) Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa
  44:00 Kodeks Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt
  47:00 Dobre Praktyki Pszczelarskie Dla Pszczelarstwa Odżywalnego (Zrównoważonego) B-TheNet

  Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 020. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“  strona: warroza.pl

  wsparcie: tutaj

  • 54 min
  Miód a cholesterol, pszczelarstwo wędrowne zaburza sieci zapyleń, użyteczności pszczelarstwa

  Miód a cholesterol, pszczelarstwo wędrowne zaburza sieci zapyleń, użyteczności pszczelarstwa

  01:45 Wpływ miodu na profil lipidowy: przegląd systematyczny i metaanaliza kontrolowanych badań klinicznych
  09:25 Pszczoły miodne zaburzają strukturę i funkcjonalność połączeń rośliny – zapylacze
  21:30 Rola pszczelarstwa w wytwarzaniu towarów i usług: powiązanie między użytecznością środowiskową, społeczno-ekonomiczną i społeczno-kulturową…

  Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 019. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“  strona: warroza.pl

  wsparcie: tutaj

  • 36 min
  Miejskie i jadalne owady, ciało tłuszczowe młodej matki

  Miejskie i jadalne owady, ciało tłuszczowe młodej matki

  3:35 Ekologia i ochrona owadów na obszarach miejskich: przegląd
  22:30 Globalny atlas owadów jadalnych: analiza
  35:25 Obraz morfologiczny ciała tłuszczowego młodych matek nieunasiennionych

  Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 018. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“.  strona: warroza.pl

  wsparcie: tutaj

  • 37 min
  Odkrywca drecza w Polsce - Stanislaw Różyński

  Odkrywca drecza w Polsce - Stanislaw Różyński

  Gościem podkastu jest Stanisław Różyński pszczelarz senior, który pierwszy zgłosił obecność roztocza dręcza pszczelego w Polsce 15 maja 1980 r. Zauważył osłabienie pszczół w ulach swojego przyjaciela i po zbadaniu znalazł roztocza przypominające Varroa na owadach. Próbki zawiózł do weterynarza i po ich potwierdzeniu poinformował o tym Instytut Weterynaryjny w Puławach. Zespół został wysłany do pasieki pszczelarza Jana Liponogi w Dzierzkowicach, gdzie oficjalnie zarejestrowano pierwszy pojaw roztoczy Varroa w Polsce. Następnie Pan Stanisław opowiada o swoim długoletnim doświadczeniu z pszczelarstwem oraz o swoim mentalnym i duchowym kontakcie z pszczołami. Zgadzamy się, że warto promować zagubiony, gdzieś po drodze w tym szalonym pędzie za wzrostem tradycyjny etos pszczelarstwa hobbystycznego.  strona: warroza.pl

  wsparcie: tutaj

  • 29 min
  Jakość polskich produktów pszczelich, mapa mózgu owada, dzika pszczoła miodna

  Jakość polskich produktów pszczelich, mapa mózgu owada, dzika pszczoła miodna

  Charakterystyka substancji zanieczyszczających produkty pszczele pochodzenia polskiego oraz ocena ryzyka w kontekście nowotworów 01:50
  Konektom mózgu larwy muszki owocowej 13:30
  Zagęszczenie dzikiej pszczoły miodnej Apis mellifera w koloniach na całym świecie 24:00

  Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 017.
  Odcinek powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“  strona: warroza.pl

  wsparcie: tutaj

  • 40 min

Top Podcasts In Science

Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
Radiolab
WNYC Studios
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson
Something You Should Know
Mike Carruthers | OmniCast Media | Cumulus Podcast Network
Ologies with Alie Ward
Alie Ward
Tooth & Claw: True Stories of Animal Attacks
Wes Larson, Jeff Larson, Mike Smith | QCODE

You Might Also Like