28 episodes

En podcast om det som er rett og det som er slett i rettsstaten vår. Katrine Holter, strafferettsforsker på Politihøgskolen, inviterer aktuelle gjester til samtale om rettsstatens muligheter og begrensninger.
 
Podcasten er sponset av Karnov forlag.
 
Foto og design: Ellen Fossli, Kirell Design

Rett og Slett Moderne Media

  • Society & Culture

En podcast om det som er rett og det som er slett i rettsstaten vår. Katrine Holter, strafferettsforsker på Politihøgskolen, inviterer aktuelle gjester til samtale om rettsstatens muligheter og begrensninger.
 
Podcasten er sponset av Karnov forlag.
 
Foto og design: Ellen Fossli, Kirell Design

  #28: Domstolenes «rusreform»

  #28: Domstolenes «rusreform»

  Etter at rusreformen ble nedstemt på Stortinget, har domstolene redusert straffene for rusavhengige. Det har blitt hevdet at domstolene gjennomfører sin egen rusreform for å rydde opp der politikerne ikke får det. Og i en ny banebrytende avgjørelse gikk Høyesterett betydelig lenger. Rusavhengige skal ikke lenger straffes for egen bruk. For å forstå domstolenes «rusreform» har jeg med to kjenninger av «Rett og Slett» i studio: jusprofessorene Jon Petter Rui (UiB) og Morten Holmboe (Politihøgskolen).
   
  Denne episoden bygger videre på episode 21 om rus og straff og episode 22 om rus og tvang, men kan likevel høres uavhengig av disse.
   
  Podkasten er sponset av Karnov juridisk forlag.

  • 55 min
  #27: Akademisk ytringsfrihet – del II

  #27: Akademisk ytringsfrihet – del II

  Akademisk ytringsfrihet er en forutsetning for kunnskapssamfunnet og rettsstaten vår. I studio har jeg med leder av det offentlige utvalget som har utredet akademisk ytringsfrihet, førsteamanuensis Anine Kierulf fra UiO, og professor Morten Holmboe fra Politihøgskolen. Vi snakker bl.a. om Tyskervits-saken, politisk styring av forskning og forholdet mellom ytringsfrihet generelt og akademisk ytringsfrihet spesielt.
  Podkasten er sponset av Karnov juridisk forlag.

  • 41 min
  #26: Akademisk ytringsfrihet – del I

  #26: Akademisk ytringsfrihet – del I

  Kierulf-utvalget har nylig levert sin rapport om akademisk ytringsfrihet. «Rett og slett» tar opp dette temaet i denne og neste episode. I studio stiller utvalgets leder, Anine Kierulf, som er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiO, og professor i politivitenskap Morten Holmboe fra Politihøgskolen, som i flere år har engasjert seg i den offentlige debatt om akademisk ytringsfrihet.
   
  Lenke til rapporten: NOU 2022: 2. Akademisk ytringsfrihet – God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag
   
  Podkasten er sponset av Karnov juridisk forlag.

  • 47 min
  #25: Folkemord i Ukraina?

  #25: Folkemord i Ukraina?

  De siste ukene har verden blitt vitne til grufulle bilder og historier fra krigen i Ukraina. «Rett og Slett» tar opp det nesten uvirkelige spørsmålet om det som nå skjer er et folkemord. Jeg har med generaladvokat Sigrid Redse Johansen og Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved UiO og ekspert i internasjonal strafferett.
   
  Podkasten er sponset av Karnov juridisk forlag.

  • 1 hr
  #24: Kulturprofilen og samtykkelov – del II

  #24: Kulturprofilen og samtykkelov – del II

  Etter at kulturprofilen ble frifunnet for 8 av 9 voldtekter, ble diskusjonen om samtykkelov igjen aktualisert. Dette er del II av en samtale med strafferettsprofessor Jørn Jacobsen. I denne episoden gjør vi et faglig dypdykk i temaet samtykkelov.
  Anbefalinger i episoden: Petter Asps bok «Sex och samtycke», og Jørn Jacobsens bok «Valdtektsstraffebodet – gjeldande rett og spørsmålet om reform».
  NB! Rett og Slett tar påskefri. Neste episode slippes onsdag 20. april.
  Podkasten er sponset av Karnov juridisk forlag.

  • 1 hr 8 min
  #23: Kulturprofilen og samtykkelov – del I

  #23: Kulturprofilen og samtykkelov – del I

  Nylig ble kulturprofilen frifunnet for 8 av 9 voldtekter. Straffen ble redusert fra 13,5 år til 1 års fengsel. Saken har skapt reaksjoner. Borgarting lagmannsrett har blitt tagget ned med budskapet «Døm overgriperne!», og kvinnesaksaktivister har demonstrert for å få innført en såkalt «samtykkelov». I denne episoden diskuterer jeg Drevdal-saken med strafferettsprofessor Jørn Jacobsen fra UiB. I neste episode følger vi opp med en del II om samtykkelov.
  Podkasten er sponset av Karnov juridisk forlag.

  • 44 min

Top Podcasts In Society & Culture

This American Life
iHeartPodcasts
iHeartPodcasts
Glennon Doyle & Cadence13
Pineapple Street Studios | Wondery | Amazon Music
New York Times Opinion

You Might Also Like

Juristenes Utdanningssenter og Juridika
VG
VG
Aftenposten
NRK
NRK