26 episodes

شیر یا خط ٫ یک پادکست تخصصی٫ ولی دوستانه٫ در مورد بیت کوین٫ رمزارزها٫ دیفای و ماهیت نوین تکنولوژی بلاکچین است.

ShirYaKhat (Obverse and reverse in Farsi) is a community-driven Farsi podcast on the topic of blockchain and decentralized technologies. We cover a wide range of subjects, such as recent trends to philosophy of markets.

https://shiryakhat.net/

نظرات ارايه شده در این گفتگو ها نظرات شخصی بوده و جهت حمایت و علیه گروه خاصی نیست.

Shir ya Khat | شیریاخ‪ط‬ Shir | Khat

  • Technology
  • 3.9 • 15 Ratings

شیر یا خط ٫ یک پادکست تخصصی٫ ولی دوستانه٫ در مورد بیت کوین٫ رمزارزها٫ دیفای و ماهیت نوین تکنولوژی بلاکچین است.

ShirYaKhat (Obverse and reverse in Farsi) is a community-driven Farsi podcast on the topic of blockchain and decentralized technologies. We cover a wide range of subjects, such as recent trends to philosophy of markets.

https://shiryakhat.net/

نظرات ارايه شده در این گفتگو ها نظرات شخصی بوده و جهت حمایت و علیه گروه خاصی نیست.

  DeFi - Part 6 - Liquidation, Yield Farming, and Governance (S04E06)

  DeFi - Part 6 - Liquidation, Yield Farming, and Governance (S04E06)

  شیر یا خط فصل چهار - قسمت ششم

  اقتصاد غیر متمرکز DeFi

  تجمیع پروتکل‌‌های وام‌دهی و سيستم‌های حكمرانی غيرمتمركز

  در این قسمت به ادامه بررسی سیستم های وام‌دهی غیر‌متمرکز پرداختیم. با توضیحاتی در باره نقدینگی حضانتی و غیر‌حضانتی در این سیستم‌ها٫ به روش‌های تصمیم‌گیری برای متغیر‌هایی مثل سود سپرده و اسنتراتژی پروژه های تجمیع وام رسیدیم و در آخر جمع‌بندی کلی از این فصل از پادکست داشتیم.


  00:00 خلاصه ی قسمت قبل

  4:20 نقد شدن يا liquidation چيست و چرا به آن نياز داريم؟

  11:30 كنترل دارايی وثيقه گذاری شده در پلتفرم های وام دهی دست چه كسی است؟


  تفاوت پلتفرم های حضانتی (custodial) با غيرحضانتی (non-custodial) چيست؟
  آيا پروژه های ديفای واقعا non-custodial هستند؟

  17:00 راه حلهای جلوگيری از نقدشدگي


  پروژه ی DeFi Saver چيست؟

  20:10 مدل های نرخ بهره يا interest rate


  نرخ مطلوبيت يا utlization ratio چيست و چه ارتباطی با نرخ بهره دارد؟

  25:00 پروژه های ديگر وام دهی در ديفاي


  پروژه ی Aave و تفاوت های آن با Compound
  نرخ بهره ی متغير (Adjustable rate) و نرخ بهره ی ثابت (Fixed rate) در Aave

  28:40 وام های لحظه ای يا Flash loan چيست؟


  مثال هايی از استفاده flash loan
  عدم نياز به وثيقه گذاری برای flash loan
  زمان قابل استفاده از flash loan ها در حد يك بلاك
  كاربرد های flash loan و هك های ديفای با استفاده از آن

  40:28 ظهور پلتفرم های تجميع وام دهی يا lending aggregator ها


  پروژه ی Yearn چيست و چگونه به وجود آمد
  پروژه ی Yearn شروعی برای به وجود آمدن پلتفرم های با تجميع استراتژی مانند Harvest و Pickle

  46:30 سيستم های حكمرانی غيرمتمركز يا Decentralized Governance


  معرفی توكن COMP يا توكن حكمرانی پروژه ی Compound
  كاركرد توكن COMP و نحوه ی توزيع اين توكن
  كشاورزی بهره يا Yield Farmig
  ارزش گذاری توكن های حكمرانی يا governance token ها
  حمله های Vampire attack يا حمله ی خون آشامي

  01:02:25 جمع بندی و خلاصه ای از قسمت های مختلف ديفاي

  حاضرین این جلسه:


  Mehdi Salehi
  Reza Nourmohammadi
  Shayan Eskandari  https://shiryakhat.net/2020/12/defi-yield-aggregators-governance.html

  • 1 hr 7 min
  DeFi - Part 5 - Lending Protocols, Compound, and Wrapped Tokens (S04E05)

  DeFi - Part 5 - Lending Protocols, Compound, and Wrapped Tokens (S04E05)

  شیر یا خط - فصل چهار - قسمت پنجم

  اقتصاد غیر متمرکز DeFi  ---  پروتکل‌های وام‌دهی

  در این قسمت به بررسی سیستم های وام‌دهی غیر‌متمرکز پرداختیم و آن را با سیستم وام دهی سنتی مقایسه کردیم. تاریخچه و مثال هایی از وام‌دهی در حوزه ی بلاکچین را برشمردیم. به توکن های Wrapped و استفاده از آنها به عنوان وثیقه اشاره کردیم و در آخر وام دهی در حوزه ی دیفای را با بررسی پروژه ی Compound تشریح کردیم.


  (۳:۲۰) چرا به سیستم های وام دهی نیاز داریم؟
  بازار کارا
  تخصیص مناسب منابع مالی
  وام دهی به عنوان آجر سازنده ی ساز و کار های پیشرفته تر مالی

  (۱۱:۲۶) تاریخچه وام دهی در دنیای بلاکچین
  پروژه ی BTCJAM یک مثال ابتدایی از وام دهی بلاکچینی

  (۱۵:۰۳) مدل های مختلف وثیقه گذاری در سیستم های وام دهی بلاکچینی
  (۱۷:۰۰) وام دهی در بانکداری سنتی چگونه است؟
  وام دهی در حوزه دیفای چه برتری نسبت به مدل سنتی دارد؟

  (۲۲:۲۴) مثال های دیگری از وام دهی در حوزه رمزارز ها و مشکلات آنها
  (۲۷:۰۰) وام دهی در حوزه ی دیفای چگونه است؟
  استفاده از ایده ی استخرسازی یا Pooling در وام دهی غیرمتمرکز

  (۳۶:۰۰) پروژه ی Compound در حوزه ی وام دهی غیرمتمرکز
  (۳۷:۰۰) وثیقه های مختلف در پروژه های وام دهی غیرمتمرکز
  توکن های معرف کوین های خارج از شبکه ی اتریوم مانند WBTC و renBTC
  توکن WETH چیست و چه استفاده ای دارد؟

  (۴۵:۳۰) چه کسانی در استخرهای وام دهی نقدینگی قرار میدهند و چرا؟
  (۴۷:۱۵) ریسک های سیستم های وام دهی غیرمتمرکز چیست؟
  (۵۲:۰۰) بیش وثیقه گذاری یا Over-Collateralization در وام دهی غیر متمرکز چیست؟
  متغیر C-Factor در پروژه ی Compound چه نقشی بازی می کند؟


  حاضرین این جلسه:


  Mehdi Salehi
  Reza Nourmohammadi
  Shayan Eskandari

  • 58 min
  DeFi - Part 4 - Automated Market Makers (S04E04)

  DeFi - Part 4 - Automated Market Makers (S04E04)

  شیر یا خط - فصل چهار - قسمت چهارم

  اقتصاد غیر متمرکز ٫ DeFi

  صرافی های غیر متمرکز و بازارسازهای خودکار

  صرافی های غیر متمرکز٫ DeFi قسمت چهارم - پادکست شیریاخط

  در این قسمت به ادامه موضوع صرافی های غیر متمرکز و بازارسازهای خودکار٫ مثل یونیسواپ و بالانسر٫ میپردازیم.


  بازارسازهای خودکار یا AMM ها چگونه کار می کنند؟
  Uniswap چیست؟ تابع و منطق پشت Uniswap یا همان بازار ساز تابع ثابت (Constant Funtion Market Making یا CFMM) چیست؟
  فرآهم آورندگان نقدینگی (Liquidity Provider) در Uniswap چگونه مشارکت می کنند؟
  تفاوت های Uniswap V1 با Uniswap V2 چیست؟
  آربیتراژرها در Uniswap چگونه آربیتراژ می گیرند؟
  گسترش کاربردهای بازار ساز تابع ثابت
  تفاوت های پروژه Balancer با Uniswap در چیست و با چه فرمول و تابعی کار می کند؟
  تشابه Balancer با صندوق های ETF
  1inch.exchange چیست و چرا به آن DEX aggregator می گویند؟
  Curve.fi پلتفرمی متفاوت با Uniswap.
  چرا تابع و منطق پشت curve.fi برای مبادله ی stable coin ها مناسب است؟
  چه دارایی هایی روی Curve.fi جابجا می شوند
  ضرر ناپایدار یا impermanent loss چیست؟

  حاضرین این جلسه:


  Mehdi Salehi
  Reza Nourmohammadi
  Shayan Eskandari

  • 41 min
  DeFi - Part 3 - Evolution of Decentralized Exchanges (S04E03)

  DeFi - Part 3 - Evolution of Decentralized Exchanges (S04E03)

  شیر یا خط - فصل چهار - قسمت سوم

  اقتصاد غیر متمرکز ٫ DeFi

  صرافی های غیر متمرکز٫ DEX (Decentralize Exchanges)

  در این قسمت به توضیح صرافی های غیر متمرکز٫ از روزهای اول تا به امروز می پردازیم.


  تاريخچه ي تكامل صرافي هاي غير متمركز (Decentral Exchanges, DEX)
  صرافي غير متمركز اولیه IDeX, EtherDelta, ForkDelta
  پروتكل مسيجينگ 0 x براي انتقال درخواست مبادله
  ساختار شبكه 0x
  صرافي هاي غير متمركز با متد بازارسازي خودكار يا AMM (Automated Market Making)
  فراهم آورندگان نقدينگي يا liquidity provider ها چه كساني هستند و چگونه منتفع مي شوند
  شبكه ي kyber چيست و چه تفاوتي با صرافي هاي بازار ساز خودكار دارد
  صرافي Uniswap چيست؟
  علل هجوم تريدر ها به uniswap چيست؟
  تابعي كه Uniswap از طريق آن ميزان نرخ تبادل را حساب مي كند چيست؟ (Constant function market making)

  حاضرین این جلسه:


  Mehdi Salehi
  Reza Nourmohammadi
  Shayan Eskandari


  http://shiryakhat.net/2020/09/defi-dex-cex-evolution.html

  • 1 hr 8 min
  DeFi - Part 2 - The Finance in StableCoins (S04E02)

  DeFi - Part 2 - The Finance in StableCoins (S04E02)

  شیر یا خط - فصل چهار - قسمت دوم

  اقتصاد غیر متمرکز ٫ DeFi کوین های پایدار ٫ StableCoins


  Defi چيست؟
  چرا DeFi به جنبش بلاكچين ( تمركز زدايي) كمك مي كند؟ فلسفه وجودی
  دیفای مواردی از قبیل تمرکززدایی، عدم سنسورشیپ و شفافیت بوده است اما در عمل این پروژه ها موفق به دست یابی به موارد سه گانه ذکر نشدند.
  مثال هايي از كاربرد هاي فعلي DeFi
  دسته بندي رمز ارزهاي پايدار (stablecoin)
  مرحله گذار از مفهوم و مدلهای متمرکز به سمت مدلهای غیرمتمرکز پروسه ای زمان بر می باشد و در این بین نیازهای کاربران به نهادهای ثالث و فرهنگ استفاده از بانکها باعث عدم موفقیت پروژه‌های دیفای در تمرکززدایی بوده و -این موضوع از مشکلات پروژه‌های دیفای به شمار می‌آید.
  سير تكاملي استيبل كوين ها (Tether, USDt, USDC, Maker DAO, DAI, SAI, etc)
  Dai اولين استيبل كوين و پروژه ي مالي غير متمركز بر بستر اتريوم وعده CDP ها، در صورتی که نتوان برای آنها بازاری ایجاد کرد عملاً بلااستفاده خواهد ماند.

  حاضرین این جلسه:


  Babak Jalilvand
  Mehdi Salehi
  Reza Nourmohammadi
  Shayan Eskandari
  Pedram Birack

  • 1 hr 33 min
  DeFi - Decentralized Finance is Here to Stay (S04E01)

  DeFi - Decentralized Finance is Here to Stay (S04E01)

  شیر یا خط - فصل چهار - قسمت اول

  اقتصاد غیر متمرکز٫ DeFi

  در فصل جدید برنامه‌های شیریاخط٫ هر اپیزود علاوه بر فایل صوتی بصورت تصویری نیز در اختیار مخاطبین قرار می‌گیرد.

  در این اپیزود به موضوعات زیر پرداخته میشود:


  DeFi مقدمه‌ای درباره اقتصاد غیرمتمرکز یا همان دیفای
  چرا اقتصاد غیرمتمرکز؟
  تفاوت DeFi با سیستم‌مالی حاکم بر اقتصاد امروز دنیا چیست؟
  مفهوم بازار آزاد چگونه در اقتصاد غیرمتمرکز تعریف میشود؟
  تاریخچه دیفای و علت ظهور آن.
  استیبل‌کوین یا رمزارز پایدار چیست و دلیل ایجاد آنها چیست؟
  مزایا و معایب استیبل‌کوینها چیست؟
  دلار تتر چیست و تاریخچه آن؟

  ----------
  حامی مالی این قسمت: Phoenix.store تنها نمایندگی شرکت Bitmain در خاورمیانه.
  ----------

  حاضرین این جلسه:


  Babak Jalilvand
  Mehdi Salehi
  Reza Nourmohammadi
  Salman Sadeghi
  Shayan Eskandari

  • 1 hr 8 min

Customer Reviews

3.9 out of 5
15 Ratings

15 Ratings

Arash.gaf ,

کیفیت صدای بد

اینقدر کیفیت صدا پایینه گاهی نمیفهمم چی میگید، با ١۵٠ هزار تومن میشه یه میکروفن خرید و شنونده رو آزار نداد

Top Podcasts In Technology

Listeners Also Subscribed To