78 episodes

Sieps uppdrag är att belysa aktuella Europapolitiska frågor på ett självständigt och allsidigt sätt. Vi gör analyser, underlag och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Sieps Podcast Sieps

  • Education

Sieps uppdrag är att belysa aktuella Europapolitiska frågor på ett självständigt och allsidigt sätt. Vi gör analyser, underlag och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Eftervalsanalys: fransk skräll, tyska omvälvningar och Sverige mot strömmen

  Eftervalsanalys: fransk skräll, tyska omvälvningar och Sverige mot strömmen

  Hur starkt blåste högervinden? Hur stort stöd har Ursula von der Leyen? Och hur tänker egentligen Emmanuel Macron? Sieps Podcast analyserar valresultatet i samarbete med Utrikespolitiska institutets podd Utblick.
  Inför valet till Europaparlamentet har mycket handlat om hur stor högern skulle bli, att parlamentet skulle bli mer fragmenterat och att det skulle bli ett svårt pussel utse personer till toppjobben. Nu är valet genomfört och frågorna kan få åtminstone något tydligare svar.
  Sieps Podcast gör sin eftervalsanalys i samarbete med Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Sofie Blombäck, universitetslektor vid Mittuniversitetet, och Göran von Sydow, direktör på Sieps, gästar Utblicks programledare Jonas Löfvenberg.
  Sieps har även anordnat ett webbinarium som analyserar valresultatet, se det i efterhand här.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 1 hr 1 min
  På upploppet inför valet: migration och klimat i fokus

  På upploppet inför valet: migration och klimat i fokus

  Migration och klimat har seglat upp som några av de hetast debatterade frågorna i valrörelsen, inte bara i Sverige utan också i många andra medlemsstater. I sista poddavsnittet före valet tar vi reda på vad som står på spel och vilken roll Europaparlamentet har på de här områdena.
  Under nästa mandatperiod ska både EU:s migrationspakt och klimatlag implementeras. Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap med fokus just på migrationspolitik och Mats Engström, senior rådgivare vid Sieps och expert på miljöpolitik gästar Sieps podcast och samtalar om Europaparlamentets roll i detta.
  Många röster höjs om att migrationspakten är otillräcklig, kan det leda till att nya frågor dyker upp på EU:s bord framöver? EU:s klimatlag är också omdebatterad, och det finns tendenser som pekar åt olika håll: kommer takten i klimatomställningen att öka eller minska? Vi spanar också kring den framtida frågan kring klimatflyktingar, som berör båda dessa politikområden.
  Programledare är i vanlig ordning Karin Flordal och Gustaf Olsson.
  Efter valet håller Sieps ett webbinarium om reslultatet. Läs mer och anmäl dig här!
  Ladda ner publikationer som nämns i avsnittet
  CBAM: Bending the carbon curve or breaking international trade? Av Naghmeh Nasiritousi och Alexandra Buylova
  Stronger EU Partnerships for Sustainable Supply Chains av Mats Engström.
  Klimatprocesser i Europa: rättigheter under förändring av Agnes Hellner
  The Minimum Standards of International Protection applicable to the European Union av Maja Grundler och Elspeth Guild

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 44 min
  En grand tour till Europas valrörelser

  En grand tour till Europas valrörelser

  Valet till Europaparlamentet rycker närmare. Sieps Podcast kopplar in några svenska ambassadörer runt om i EU som berättar om hur valrörelserna gestaltar sig där.
  Valaffischer har satts upp, röstkort skickats ut och förtidsröstningen har inletts. Valrörelsen inför valet till Europaparlamentet är igång, inte bara i Sverige utan runt om i EU.
  Sieps podcast gör i det här avsnittet nedslag i Polen, Italien, Tyskland och Frankrike för att ta tempen på valrörelserna i respektive land. Till vår hjälp har vi tre svenska ambassadörer: Andreas von Beckerath (Polen), Jan Björklund (Italien) och Veronika Wand-Danielsson (Tyskland). Sieps direktör Göran von Sydow belyser läget i Frankrike.
  Våra nedslag i Warszawa, Rom, Berlin och Paris visar både skillnader och likheter. Migration, klimat och stödet till Ukraina ligger högt på agendan i flera länder, men graden av engagemang och konfliktnivå varierar. Det politiska arvet varierar också länderna emellan, och de intar olika roller i EU-samarbetet.
  Prognoserna för de olika ländernas partier ser lika olika som osäkra ut med några veckor kvar till valdagen.
  Programledare är i vanlig ordning Karin Flordal och Gustaf Olsson.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 1 hr 4 min
  Den svenska EU-opinionen är i rörelse

  Den svenska EU-opinionen är i rörelse

  Svenskarnas stöd för EU-medlemskapet fortsätter att vara högt, men backar från föregående års toppnotering. Samtidigt ökar stödet för att Sverige ska gå över till euron. Sieps Podcast tittar närmare på de här siffrorna tillsammans med Annika Ström Melin och Jakob Lewander.
  SOM-institutet genomför varje höst en Sverigeundersökning och Markus Johansson, forskare i statsvetenskap på Göteborgs universitet och vid Sieps, och Jakob Lewander som är utredare i statsvetenskap, Sieps har skrivit en analys baserade på de delar av undersökningen som handlar om Sveriges EU-medlemskap.
  I det här avsnittet av Sieps podcast fördjupar vi oss i den svenska EU-opinionen och diskuterar vad den kan betyda för det kommande valet till Europaparlamentet. Vi samtalar också om de rörelser som visar att stödet skiftar längs den politiska höger-vänster-skalan. Och hur ser stödet för EU ut bland medborgarna i andra medlemsländer?
  Med oss för att diskutera dessa rörelser är Annika Ström Melin, EU-journalist, författare, tidigare programledare för Sieps podcast och även medlem i Sieps insynsråd samt Jakob Lewander, utredare i statsvetenskap på Sieps och en av författarna till analysen.
  Programledare är i vanlig ordning Karin Flordal och Gustaf Olsson.
  Ladda ner analysen av den svenska EU-opinionen här.
  I avsnittet nämner Annika Ström Melin ett seminarium där Simon Hix medverkade och som Sieps anordnade tillsammans med SNS. Seminariet kan ses i efterhand här. Seminariet utgick från en publikation av Simon Hix och Abdul Noury. Den finns att ladda ner här.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 38 min
  Klimatambitioner, konkurrenskraft och EU:s externa relationer

  Klimatambitioner, konkurrenskraft och EU:s externa relationer

  Med en koldioxidavgift på importerade varor vill EU behålla konkurrenskraft samtidigt som man höjer klimatambitionerna. Detta avsnitt av Sieps Podcast handlar om risken för konflikt kring denna avgift, om hur EU ska säkra hållbara leverantörskedjor och om vilken roll klimatfrågorna spelar i valrörelsen.
  EU:s nuvarande mandatperiod har präglats av en rad initiativ på klimatområdet under flaggskeppsprojektet Den gröna given. Men klimatutmaningarna stannar inte vid EUs gränser utan är globala. För att vara en offensiv klimatspelare gäller det för EU att få med fler aktörer runt om i världen i det gemensamma arbetet. När EU investerar tungt i klimatlösningar gäller det också för unionen att behålla konkurrenskraft gentemot länder med lägre ambitioner.
  Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM) och åtgärder för hållbara leverantörskedjor är två exempel på verktyg som syftar till att minska utsläppen, behålla konkurrenskraften och samtidigt påverka andra länders gröna omställning. Men åtgärderna är kontroversiella, och EU har anklagats för ”grön protektionism” och för att skapa krångliga regler.
  Naghmeh Nasiritousi, forskare vid Utrikespolitiska institutet, och Mats Engström, senior rådgivare vid Sieps och expert på miljöpolitik, analyserat dessa verktyg och de gästar detta avsnitt av Sieps Podcast.
  Utöver detta diskuteras också ytterligare åtgärder som EU behöver vidta framgent för att fortsätta driva klimatarbetet. Sist men inte minst samtalar vi också om klimatfrågornas plats i valrörelsen och vad som kan väntas på klimatområdet under nästa mandatperiod.
  Programledare är som vanligt Gustaf Olsson och Karin Flordal.
  Ladda ner publikationerna på www.sieps.se
  CBAM: Bending the carbon curve or breaking international trade? Av Naghmeh Nasiritousi och Alexandra Buylova
  Stronger EU Partnerships for Sustainable Supply Chains av Mats Engström.
  På klimatområdet har Sieps också nyligen publicerat en analys om klimatprocesser i europeiska domstolar. Klimatprocesser i Europa: rättigheter under förändring av Agnes Hellner

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 34 min
  Är svenska myndigheter tillräckligt oberoende?

  Är svenska myndigheter tillräckligt oberoende?

  Svenska myndigheter ska enligt vår svenska grundlag vara fristående från regeringen. Är detta fristående tillräckligt för de krav på oberoende som EU-rätten ställer? Den frågan undersöks i detta avsnitt av Sieps Podcast.
  EU:s lagstiftning kräver i vissa fall att de myndigheter som genomför lagstiftning och utövar tillsyn är oberoende. Sverige har ofta ansett att detta krav är uppfyllt tack vare myndigheternas fristående ställning. Men stämmer det?
  Det här avsnittet av Sieps Podcast gästas av Henrik Wenander, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, och Maria Wiberg, jurist på Post- och telestyrelsen och med erfarenhet av arbete vid en rad myndigheter, däribland Sieps.
  Samtalet utgår från Wenanders nyligen publicerade Europapolitiska analys, där han visar att de svenska myndigheternas oberoende i EU-rättens mening kanske inte är så självklar som man ofta antagit.
  I avsnittet går vi igenom vilka typer av oberoende som viss EU-lagstiftning kräver och hur de svenska myndigheterna står sig gentemot dessa krav. Vidare diskuterar vi vilka spänningar kraven på oberoende kan skapa, hur myndigheter kan vara verktyg för regeringen men samtidigt självständiga och hur andra europeiska länder har löst EU-rättens krav.
  Programledare är Karin Flordal och Gustaf Olsson. Lyssna på avsnittet på Sieps sajt eller där du brukar lyssna på poddar.
  Henrik Wenanders Europapolitiska analys finns att ladda ner här.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 29 min

Top Podcasts In Education

The Mel Robbins Podcast
Mel Robbins
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Jamie Kern Lima Show
Jamie Kern Lima
The Rich Roll Podcast
Rich Roll
Mick Unplugged
Mick Hunt
The Skinny Confidential Him & Her Podcast
Lauryn Bosstick & Michael Bosstick / Dear Media

You Might Also Like

Politiken
Svenska Dagbladet
Älskade politik
Dagens Nyheter
Politikrummet
Expressen
En runda till
Aftonbladet
Åsiktskorridoren
Aftonbladet
SvD Ledarredaktionen
Svenska Dagbladet