9 episodes

Sieps uppdrag är att belysa aktuella Europapolitiska frågor på ett självständigt och allsidigt sätt. Vi gör analyser, underlag och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU.

Sieps Podcas‪t‬ Sieps

  • Education

Sieps uppdrag är att belysa aktuella Europapolitiska frågor på ett självständigt och allsidigt sätt. Vi gör analyser, underlag och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU.

  Tuffa tag och terapi i toppolitiken – Sieps podcast # 9

  Tuffa tag och terapi i toppolitiken – Sieps podcast # 9

  Digitala toppmöten, rivalen Kina och spruckna medelhavsdrömmar. I dagens poddavsnitt diskuterar Göran von Sydow och Annika Ström Melin Europeiska rådets roll i EU-maskineriet. Rekordmånga möten senaste året vittnar om en intensifiering av Europeiska rådets aktivitet. Ska detta förstås som regeringschefernas position har stärkts gentemot övriga institutioner, eller är det tvärtom ett svaghetstecken från medlemsstaterna som krishanterare? Fokus kommer också att riktas mot den bortglömda Barcelonaprocessen som fyller 25 år och den urvattnade medelhavsunionen. Dagens fördjupningstema handlar om handelsrelationerna mellan EU och Kina. Podden gästas av nationalekonomen Harry Flam som diskuterar EU:s möjligheter att säkra europeiska intressen och hur kinesisk industripolitik påverkar europeiska företag och teknologi. Diskussionen utgår från Harry Flams nyligen publicerad policyanalys: ”Bör EU föra en tuffare handelspolitik mot Kina?”
  2021-02-25

  • 42 min
  Kan Europa försvaras? Sieps podcast # 8

  Kan Europa försvaras? Sieps podcast # 8

  Vaccin, teknokrati och europeiskt totalförsvar. I dagens poddavsnitt diskuteras känsliga frågor där nationalstatens kärnuppgifter korsas med ökade krav på gemensamma europeiska lösningar.
  Hur ska kommissionen säkra vaccin till EU-medborgarna? Vad är kopplingen mellan EU:s återhämtningsfond och Italiens regeringsombildning? Fördjupningstemat handlar om försvarsfrågor. EU ska under de kommande fem åren ta djärva steg mot en verklig försvarsunion. I detta avsnitt gästas podden av Katarina Engberg som diskuterar tillståndet och framtidsutsikterna för europeiskt försvarssamarbete med Göran von Sydow och Annika Ström Melin. Samtalet tar avstamp i en nyligen publicerad policyöversikt, skriven av Katarina Engberg: A European Defence Union by 2025? Work in Progress

  • 48 min
  #7 Nya direktivet om minimilöner och utmaningen för den svenska modellen, 12 november 2020

  #7 Nya direktivet om minimilöner och utmaningen för den svenska modellen, 12 november 2020

  När kommissionens tidigare ordförande, Jean-Claude Juncker, 2017 presenterade hur EU:s sociala pelare kunde se ut var det många som reagerade mot en skrivelse om att EU skulle verka för adekvata minimilöner i medlemsländerna. Man menade bland annat att EU saknar befogenheter att reglera lönefrågorna. Tre år senare, i oktober 2020, presenterade hans efterträdare Ursula von der Leyens kommission ett förslag på en EU-lagstiftning om miniminivåer. I denna poddcast diskuterar Per Skedinger, Erik Sjödin och Ylva Nilsson dels varför kommissionen anser att EU behöver regleringen och dels vilka utmaningar den innebär för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Samtalet modereras av Sieps-forskaren Anna Wetter Ryde.

  • 48 min
  #6 Har nöden någon lag? Konstitutionell reglering, nödtillstånd och EU, 28 oktober 2020

  #6 Har nöden någon lag? Konstitutionell reglering, nödtillstånd och EU, 28 oktober 2020

  Medlemsstaterna har olika konstitutionella regleringar av nödtillstånd. Under Coronapandemin har olika former av nödtillstånd utlysts och exceptionella åtgärder har vidtagits. Även om hälsoområdet är en nationell befogenhet påverkas EU-samarbetet av de nationella åtgärderna Vilka risker finns med nödåtgärderna? Hur påverkas EU av medlemsstaternas agerande och behövs mer EU-gemensam samordning eller reglering?
  I det här poddsamtalet diskuterar Sieps direktör Göran von Sydow dessa frågor med Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps.
  Medverkande
  Göran von Sydow, direktör
  Anna Wetter Ryde, forskare i juridik och stf direktör
  Tid Onsdag 28 oktober 2020
  13.00-13.30

  • 31 min
  #5 Tillståndet i unionen, rättsstaten och strategisk autonomi. 23 september 2020

  #5 Tillståndet i unionen, rättsstaten och strategisk autonomi. 23 september 2020

  Den 16 september höll Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt första tal om tillståndet i unionen. Bland nyheterna fanns höjda ambitioner på klimat- och hälsoområdet. Ekonomisk återhämtning och digitalisering var andra stora teman. Omvärldsläget fick stort utrymme men ord som strategisk autonomi och ”en geopolitisk kommission” användes inte. Vad säger talet om tillståndet i unionen och vad betyder egentligen strategisk autonomi?
  Medverkande:
  Björn Fägersten, chef för Europaprogrammet, Utrikespolitiska institutet
  Annika Ström Melin, journalist och författare, ledamot i Sieps insynsråd
  Göran von Sydow, direktör, Sieps

  • 40 min
  #4 Östra Medelhavet - Kris med många ansikten. 15 september 2020

  #4 Östra Medelhavet - Kris med många ansikten. 15 september 2020

  Spänningarna mellan Turkiet och Grekland har stärkts under sommaren. Turkiet har skickat fartyg in i grekiska och cypriotiska vatten för att utforska gasfyndigheter och utmanar grekisk suveränitet i Egeiska havet. Militär eskalering har följt, med Frankrike i första ledet för att stävja turkisk expansionism. Men konflikten har också kommit att involvera flera regionala aktörer i östra Medelhavet, Mellanöstern och Levanten, vilket sätter EU:s ambitioner om strategisk autonomi på prov. Sieps har bjudit in ett antal experter för att diskutera denna fråga:
  Niklas Bremberg: Forskare i statsvetenskap vid Stockholms universitet, Utrikespolitiska institutet och SIPRI
  Katarina Engberg: Senior rådgivare Sieps
  Paul T. Levin: Direktör SUITS – Stockholms universitets institut för Turkietstudier
  Jakob Lewander: Moderator

  • 35 min

Top Podcasts In Education