24 episodes

Suomessa tehdään jatkuvasti laadukasta tutkimusta opetus- ja kasvatusalalta, mutta kulkeutuuko tieto kasvattajan arkeen? Tämän podcast-sarjan tavoitteena on kertoa uudesta tutkimustiedosta opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Podcastissa keskustellaan ajankohtaisista tutkimustuloksista, joita jokainen ammattilainen voi hyödyntää työssään ja miksei vapaa-ajallaankin!

Sivistyksen Supervoimia Sivistyksen Supervoimia

  • Education

Suomessa tehdään jatkuvasti laadukasta tutkimusta opetus- ja kasvatusalalta, mutta kulkeutuuko tieto kasvattajan arkeen? Tämän podcast-sarjan tavoitteena on kertoa uudesta tutkimustiedosta opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Podcastissa keskustellaan ajankohtaisista tutkimustuloksista, joita jokainen ammattilainen voi hyödyntää työssään ja miksei vapaa-ajallaankin!

  Nuorten kokemuksia koulun ja kodin aikuisten roolista matematiikan oppimisen tukijoina

  Nuorten kokemuksia koulun ja kodin aikuisten roolista matematiikan oppimisen tukijoina

  Suomen koululaitoksessa matematiikalla on tärkeän oppiaineen asema. Matematiikan oppimisesta ollaan Suomessa huolissaan, eikä vähiten, kun Pisa-tulokset kerta toisensa jälkeen heikkenevät. Oppilaat pelkäävät matematiikkaa, jännittävät matematiikan kokeita ja useat oppilaat kokevat matematiikan asiat vaikeiksi. Olemme paljon pohtineet aikuisten kesken, mitä aikuiset voisivat tehdä tukeakseen matematiikan oppimista. Mitä ajattelevat nuoret itse, kun matematiikka haastaa?

  Marja Kosola, KT ja erityisopettaja on väitöstutkimuksessaan (julkaistu 2023) kuunnellut nuoria.

  Matematiikan lehtorille ja Oulun Matikkamaan perustajalle Janne Junttilalle nuorten opettaminen on arkipäivää. Jokaisessa luokassa on oppilaita, jotka tarvitsevat tukea oppiakseen matematiikkaa.

  Marja ja Janne keskustelevat tutkimukseen osallistuneitten nuorten kokemuksista ja pohtivat kokemuksen merkitystä koulun arkeen. Merkittävään asemaan keskustelussa nousee myös kodin aikuisten rooli nuorten tukijoina.  Linkki väitöskirjaan: https://urn.fi/URN:ISBN:9789526238227

  • 34 min
  Opettajan interkulttuurinen kompetenssi: monikielisten ja -kulttuuristen oppijoiden tukeminen koulussa

  Opettajan interkulttuurinen kompetenssi: monikielisten ja -kulttuuristen oppijoiden tukeminen koulussa

  Monikielisyys ja -kulttuurisuus on yhä selkeämmin läsnä koulujen arjessa ja monikielisten oppijoiden määrä luokissa kasvaa. Kielitietoinen toiminta voi auttaa ihan kaikkia oppilaita. Mutta mitä kielitietoisella toiminnalla tarkoitetaan? Miten luokassa voidaan käytännössä tukea monikielisiä oppilaita? Entä mitä eroa on monikulttuurisuuden ja interkulttuurisuuden käsitteillä? Tässä podcast-jaksossa näistä kysymyksistä ovat keskustelemassa yliopiston lehtori ja tutkija Katri Jokikokko sekä  kulttuuriryhmien opetuksen koordinaattori Eija Laasonen-Tervaoja.

  • 32 min
  Yhdenvertainen osallisuus yksintulleiden nuorten koulupoluilla

  Yhdenvertainen osallisuus yksintulleiden nuorten koulupoluilla

  Ilman huoltajia Suomesta turvapaikkaa hakeneiden, eli yksintulleiden nuorten elämää kuvataan usein sanalla haavoittuvuus. Näiden nuorten haavoittuva asema tunnistetaan yleisesti, sen sijaan heidän tarpeensa olla yhdenvertainen osa yhteisöä jää tunnistamatta. Suomessa yksintulleiden nuorten elämää määrittävät useat erilaiset institutionaaliset käytänteet, joiden olemassa olo saattaa kouluissa jäädä huomioimatta. Kasvatustieteen tohtori Iida Kauhanen ja rehtori Mervi Karjalainen keskustelevat yksintulleiden nuorten ja yleisemmin peruskoulun päättövaiheessa Suomeen saapuneiden nuorten koulujärjestelyistä. Iidan tuoreeseen väitöstutkimukseen pohjaten he keskustelevat siitä, miten erilaiset käytänteet kouluissa voivat luoda esteitä yhdenvertaiseen osallisuuteen ja miten näitä esteitä olisi mahdollista purkaa. 

  Linkit:

  Kauhanen, I. (2023) Barriers to social justice in unaccompanied youth’s lives: feminist ethnography in institutional settings. Väitöskirja. University of Oulu. http://urn.fi/urn:isbn:9789526238548 

  Kauhanen, I., Lanas, M. & Kaukko, M. (2023). (Im)possibilities of Parity of Participation in School Settings in the Lives of Unaccompanied Youth. International Journal of Inclusive Education. https://doi.org/10.1080/13603116.2023.2287474. 

  • 36 min
  Sokerideittailua vai seksuaaliväkivaltaa?

  Sokerideittailua vai seksuaaliväkivaltaa?

  Sokerideittailuilmiö on normalisoitumassa myös Suomessa ja ”ainahan voi alkaa Sugar Babyksi” voi olla liian tuttu heitto nuorten keskuudessa. On tärkeää, että sokerideittailuilmiöstä puhuttaessa sitä ei glamourisoida, vaan myös sen haitoista puhutaan. Mutta mitä sokerideittailu on? Missä menee sokerideittailun ja seksuaaliväkivallan raja? Millä tavoin seksuaali- ja turvataitokasvatus voi ennaltaehkäistä nuorten ”sokerideittailua” ja seksuaaliväkivallan kokemuksia? 

  Tässä podcast-jaksossa Sokerideittailua vai seksuaaliväkivaltaa? keskustelevat asiantuntija Tessa Kuusikko Vuolteen Tyttöjen Talolta sekä kasvatustieteen tohtori Helena Louhela Oulun Yliopiston sukupuolentutkimuksesta. Vuolteen Tyttöjen Talolla toteutettiin 2021–2023 oikeusministeriön rahoittama Sokerideittailu -selvitystyöhanke, jossa myös Tessa Kuusikko oli mukana kartoittamassa sokerideittailun ilmentymistä 13–29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Helena Louhela (KT) on tutkinut yli 14-vuotta lasten ja nuorten kohtaamaa ja kokemaa seksuaaliväkivaltaa sekä hän on kehittänyt ja organisoinut suhde- ja seksuaalikasvatuskurssia Oulun yliopistolla. 

  Linkit:


  Ainahan voi alkaa sugarbabyksi – mutta kannaatko se? -selvitystyön loppuraporttiin voi tutustua täältä:https://issuu.com/oulunsetlementti/docs/ainahan_voi_alkaa_sugarbabyksi_mutta_kannattaako
  Louhela, Helena (2019): Seksuaalinen väkivalta – Moniulotteisesti elämässään haavoittuneiden tyttöjen kertomana ja vaikenemana:https://oulurepo.oulu.fi/handle/10024/36450

  • 21 min
  Haastaako lukion keskeyttäminen ohjaustyötä?

  Haastaako lukion keskeyttäminen ohjaustyötä?

  Opintojen keskeyttämistä on totuttu pitämään riskinä syrjäytymiselle. Lukiossa keskeyttäminen on huomattavasti harvinaisempaa kuin ammatillisessa koulutuksessa, mutta yksittäisen opiskelijan elämässä se on kuitenkin merkittävä käännekohta. Lukiossa ohjaus kuuluu kaikkien tehtäviin, mutta tämä “koko koulu ohjaa” -periaate toteutuu vielä vaihtelevasti eri kouluilla. Kirsi Raetsaari (KT) tarkasteli väitöstutkimuksessaan lukion keskeyttämistä uudenlaisesta näkökulmasta, riskin sijaan mahdollisuutena ja nuorten lisäksi ammattilaisten näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksena syntyi kuvaus lukiolaisten ohjaustyöstä ammattilaisten kokemana ja malli lukiolaisten kolmenlaisesta toimijuudesta keskeyttämistä harkittaessa. Lukiolaiset pitävät yksilöllisten tarpeiden huomioimista tärkeänä, mutta kuinka koulussa voidaan vastata tähän haasteeseen?

  Tässä podcast-jaksossa lukiolaisten ohjauksesta ja lukion keskeyttämisestä keskustelevat kasvatustieteen tohtori ja opinto-ohjaaja Kirsi Raetsaari sekä filosofian tohtori ja englannin lehtori Tuija Anttila Raksilan lukiosta.

  Tutustu Kirsi Raetsaaren väitöstutkimukseen:

  https://www.oulu.fi/fi/vaitokset/lukion-keskeyttamisen-aarella-subjektitieteellisen-psykologian-nakokulma-toimijuuden-tukemiseen

  • 30 min
  Positiivinen johtaminen esihenkilötyössä ja työyhteisössä

  Positiivinen johtaminen esihenkilötyössä ja työyhteisössä

  Tässä jaksossa Sanna Wenström ja Mia Lappalainen keskustelevat positiivisesta johtamisesta teoriassa ja käytännössä. Mitä positiivinen johtaminen on ja mitä se ei ole? Miten johdetaan positiivisesti ja mitä positiivinen johtaminen tarkoittaa oppilaitoksen arjessa?  Miten positiivinen johtaminen näyttäytyy työyhteisön tasolla? Miten positiivisena johtajana voi kehittyä?

   

  KT, FM, ammatillinen erityisopettaja Sanna Wenström työskentelee Oulun ammattikorkeakoulun TKI-yksikössä johtamisen ja hyvinvoinnin lehtorina sekä opettajankouluttajan. Hän on tehnyt väitöskirjan opetushenkilöstön työinnostuksesta positiivisen johtamisen ja organisaation viitekehyksessä sekä kirjoittanut aiheesta tietokirjoja ja useita tieteellisiä artikkeleja. Työssään hän tutkii näitä teemoja ja sekä auttaa organisaatioita, johtoa ja työyhteisöjä ottamaan käyttöön ja kehittämään positiivista johtamista.

   

  Tanssit.maist., Rehtori Mia lappalainen työskentelee Taiteen perusopetusta antavassa Oulun taidekoulussa rehtorina. Hänen oma taidelajinsa on tanssi. Hän on kouluttautunut positiivisen johtamisen ja positiivisen organisaation valmentajaksi  toimien ja kehittäen työyhteisönsä kanssa positiivista organisaatiokulttuuria Oulun taidekoulussa. Hän on sitoutunut johtamisen kehittämiseen Oulun kaupungin sivistys -ja kulttuuripalveluissa toimien siihen liittyvissä tiimeissä.

  • 28 min

Top Podcasts In Education

The Mel Robbins Podcast
Mel Robbins
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
Mick Unplugged
Mick Hunt
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
The Rich Roll Podcast
Rich Roll
Digital Social Hour
Sean Kelly