19 episodes

St. Augustins Bekjennelser er en katolsk mediaorganisasjon som sprer, uttrykker og forklarer Kirkens Tro gjennom videoer, podcast, foredrag, og artikler. St. Augustins bekjennelser deler samtaler med prester, ordensfolk og lekfolk, slik at man kan vokse og bli styrket av den Katolske kirkes lære og tro. CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT,CHRISTUS IMPERAT!

St. Augustins bekjennelser St. Augustins bekjennelser

  • Religion & Spirituality

St. Augustins Bekjennelser er en katolsk mediaorganisasjon som sprer, uttrykker og forklarer Kirkens Tro gjennom videoer, podcast, foredrag, og artikler. St. Augustins bekjennelser deler samtaler med prester, ordensfolk og lekfolk, slik at man kan vokse og bli styrket av den Katolske kirkes lære og tro. CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT,CHRISTUS IMPERAT!

  Ordinasjon - Prest til evig tid

  Ordinasjon - Prest til evig tid

  Gud handler gjennom ordinasjonssakramentet som meddeles ved bønn og håndspåleggelse48 under en gudstjeneste der Kirken skal være best mulig representert. Hele Kirkens meddeltakelse kommer til uttrykk ved at alle helgener blir påkalt. Tjenerens forpliktelse markeres ved at han avlegger løfter før han blir ordinert. Den som har mottatt en ordinasjon, mottar aldri den samme ordinasjonen på nytt.

  «La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du har mottatt ved min håndspåleggelse» (2 Tim 1,6)

  I denne episoden snakker vi om ordinasjon og den tjenesten den innebærer. 

  Hellige Augustin
  Be for oss

  Følg oss på sosiale medier
  👉Facebook: https://www.facebook.com/Staugustinsbekjennelser
  👉Instagram: https://www.instagram.com/staugustinsbekjennelser/
  🌐Nettside: https://www.sanktaugustin.no/

  • 25 min
  Sykesalving - Den siste oljes sakrament

  Sykesalving - Den siste oljes sakrament

  I Bibelen står det: «Er det en som er syk, må han kalle til seg kirkens presbytere; de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal bønnen, bedt i tro, frelse den syke, og Herren skal reise ham opp igjen. Og er han skyldig i noen synd, skal den bli ham tilgitt. Så bekjenn deres synder for hverandre, og be for hverandre, for å bli friske» (Jak 5,14-16).


  "Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har dere gått det, for intet skal dere gi det." (Matteus 10,8)

  Gud viser gjennom Kirkens salving sin omsorg og støtte til syke og eldre mennesker. I den siste delen av livet får de troende et sakrament som lindrer og styrker dem til å kunne ta avskjed med denne verden. 

  I denne episoden snakker Peder og Martin om sykesalvingens sakrament.

  Hellige Augustin
  Be for oss

  Følg oss på sosiale medier
  👉Facebook: https://www.facebook.com/Staugustinsbekjennelser
  👉Instagram: https://www.instagram.com/staugustinsbekjennelser/
  🌐Nettside: https://www.sanktaugustin.no/

  • 25 min
  Eukaristien - Kjærlighetens sakrament

  Eukaristien - Kjærlighetens sakrament

  «Den hellige eukaristi fullender den kristne innvielse. De som er blitt opphøyet til det kongelige prestedømmets verdighet ved dåpen, og er blitt enda mere likedanes med Kristus ved fermingen, tar gjennom eukaristien, sammen med hele menigheten, nå del i selve Herrens offer. 3.artikkel

  I denne episoden fortsetter Peder og Martin på sakramentene og snakker idag om det aller helligste sakramentet: den hellige Eukaristien!

  Hellige Augustin 
  Be for oss

  Følg oss på sosiale medier
  👉Facebook: https://www.facebook.com/Staugustinsbekjennelser
  👉Instagram: https://www.instagram.com/staugustinsbekjennelser/
  🌐Nettside: https://www.sanktaugustin.no/

  • 32 min
  Påskevigilien - Han er sannelig oppstanden m/biskop Erik Varden

  Påskevigilien - Han er sannelig oppstanden m/biskop Erik Varden

  Halleluja, Han er sannelig oppstanden! Halleluja!

  I siste dag i reisen gjennom Triduum, forklarer biskop Erik av Trondheim stift, viktigheten av påskes mysteriuem, og hvordan det blir fullbragt i påskevigilien.
  Påskevigilien er en av Kirkens to store vigilier,  og tar oss troende på en reise gjennom Kristi ferd til dødsriket og hans oppstandelse.

  Han er sannelig oppstanden!

  Hellige Augustin
  Be for oss

  Følg oss på sosiale medier
  👉Facebook: https://www.facebook.com/Staugustinsbekjennelser
  👉Instagram: https://www.instagram.com/staugustinsbekjennelser/
  🌐Nettside: https://www.sanktaugustin.no/

  • 14 min
  Langfredag - Herrens lidelsesdag m/biskop Erik Varden

  Langfredag - Herrens lidelsesdag m/biskop Erik Varden

  På Langfredag dør Kristus på korset for oss.  Det er den mest sørgelige dagen, men samtidig også en gledens dag. Det er på denne dagen at Kristus gir sitt liv for menneskeheten, og gir oss den evige frelse.

  Biskop Erik Varden veileder oss gjennom langfredagsliturgien og det som skjedde på Langfredag.

  Hellige Augustin
  Be for oss

  Følg oss på sosiale medier
  👉Facebook: https://www.facebook.com/Staugustinsbekjennelser
  👉Instagram: https://www.instagram.com/staugustinsbekjennelser/
  🌐Nettside: https://www.sanktaugustin.no/

  • 18 min
  Skjærtorsdag - Innstiftelsen av nattverden m/biskop Erik Varden

  Skjærtorsdag - Innstiftelsen av nattverden m/biskop Erik Varden

  Skjærtorsdag innleder oss til Triduum - De tre hellige dager.

  På Skjærtorsdag har Kristus vår frelser sitt siste måltid med sine Apostler, og der innstifter han den hellige Eukaristien, og samtidig den nye pakt.
  Biskop Erik Varden av Trondheim Stift forteller oss hva som skjer på Skjærtorsdag og hvordan vi kan meditere og be rundt det som skjedde for 2000 år siden!

  Hellige Augustin
  Be for oss

  Følg oss på sosiale medier
  👉Facebook: https://www.facebook.com/Staugustinsbekjennelser
  👉Instagram: https://www.instagram.com/staugustinsbekjennelser/
  🌐Nettside: https://www.sanktaugustin.no/

  • 13 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality