12 episodes

Statsrättspodden är, som namnet kanske antyder, kopplad till grundkursen i statsrätt på juristprogrammet, Stockholms universitet.I Statsrättspodden diskuteras aktuella statsrättsliga ämnen tillsammans med inbjudna gäster, såsom till exempel domare, rättsexperter och advokater. I de samtal som förs beskrivs relationen mellan juridik och samhälle och växelverkan däremellan där juridiken både formar och formas av det samhälle vi lever i.Fler poddar med koppling till Stockholms universitet: www.su.se/poddar
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Statsrättspodden Stockholms universitet

  • Education

Statsrättspodden är, som namnet kanske antyder, kopplad till grundkursen i statsrätt på juristprogrammet, Stockholms universitet.I Statsrättspodden diskuteras aktuella statsrättsliga ämnen tillsammans med inbjudna gäster, såsom till exempel domare, rättsexperter och advokater. I de samtal som förs beskrivs relationen mellan juridik och samhälle och växelverkan däremellan där juridiken både formar och formas av det samhälle vi lever i.Fler poddar med koppling till Stockholms universitet: www.su.se/poddar
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  12. Utskottsarbetet & konstitutionsutskottets roll i statsskicket

  12. Utskottsarbetet & konstitutionsutskottets roll i statsskicket

  Ida Karkiainen och Lena Sandström gästar Statsrättspodden för att bland annat prata om konstitutionsutskottets (där Ida är ordförande) roll i statsskicket. Vi pratar även om Idas erfarenheter av att ha varit statsråd och hur juridiken på olika sätt kommer in i den politiska vardagen.
  Musik: Peter Bergström
  Avsnittet är inspelat den 15 februari 2024

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 1 hr 6 min
  11. Det första frågeavsnittet

  11. Det första frågeavsnittet

  Tim Holappa gästar Statsrättspodden för att tillsammans med Julia svara på de frågor som kommit in. Därutöver pratar vi om 14 kap. i RF och kommunernas roll i statsskicket och mycket annat.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 54 min
  10. Yttrandefrihet, straffrätt och koranbränningar

  10. Yttrandefrihet, straffrätt och koranbränningar

  Mikael Ruotsi och Erik Svensson gästar Statsrättspodden för att prata om statsrättsliga och straffrättsliga aspekter av koranbränningar. Vi pratar bland annat om hur yttrandefriheten kan begränsas, när yttranden kan vara kriminaliserade och de förslag om förslag som har aktualiserat med anledning av koranbränningarna (och mycket mer). Musik: Peter BergströmAvsnittet är inspelat den 10 oktober 2023
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 51 min
  9. Lagrådet, HD och justitierådsrollen

  9. Lagrådet, HD och justitierådsrollen

  Petter Asp, justitieråd i Högsta domstolen, gästar Statsrättspodden. Hur ser en vanlig arbetsdag ut i Lagrådet och på Högsta domstolen? Hur närvarande är den konstitutionella rätten? Vi pratar även om lagprövningsrätten, förhållandet mellan juridik och politik och mycket mer.Musik: Peter BergströmAvsnittet är inspelat den 5 september 2022.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 43 min
  8. Rösträtt – Dåtid, nutid och framtid

  8. Rösträtt – Dåtid, nutid och framtid

  Statsrättspodden gästas av Ludvig Beckman, professor i Statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vi pratar om rösträtt, hur rösträtten utvecklats i Sverige, ser ut idag och hur den kan komma att utformas framöver. Har Sverige allmän och lika rösträtt? Hur ser det ut i andra länder? Detta tillsammans med frågor om demokrati och makt diskuteras – och mycket mer. Musik: Peter BergströmAvsnittet är inspelat den 1 september 2022.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 52 min
  7. Staten och tvånget

  7. Staten och tvånget

  I terminens sista avsnitt gästar Justitieombudsmannen Thomas Norling och Kavot Zillén. Vi pratar bland annat om JO:s roll och uppdrag, på vilket sätt statsrätten finns med i JO-arbetet och om statens tvångsanvändning. Kan enskilda samtycka till tvång? Går det alltid att dra en tydlig gräns mellan tvång och frivillighet? Vi pratar även om olika typer av tvångsreglering, eller avsaknaden av den, och om man alltid kan säkerställa att ett giltigt samtycke finns.Musik: Peter BergströmAvsnittet är inspelat den 5 maj 2022.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 54 min

Top Podcasts In Education

The Jefferson Fisher Podcast
Civility Media
The Mel Robbins Podcast
Mel Robbins
The Jamie Kern Lima Show
Jamie Kern Lima
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
Try This
The Washington Post
Mick Unplugged
Mick Hunt