6 episodes

Diskusná relácia Márie Michalkovej na témy venované otázkam ľudského bytia a problémom, ktoré ho sprevádzajú. Reláciu „Symposion“ pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Devín, ktorý vysiela raz do mesiaca v stredu o 20. hod.

Symposion RTVS

  • Society & Culture

Diskusná relácia Márie Michalkovej na témy venované otázkam ľudského bytia a problémom, ktoré ho sprevádzajú. Reláciu „Symposion“ pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Devín, ktorý vysiela raz do mesiaca v stredu o 20. hod.

  Symposion: Naša Európa (11.1.2023 20:00)

  Symposion: Naša Európa (11.1.2023 20:00)

  Naša Európa / Onedlho uplynie dvadsať rokov od chvíle, keď výrazná väčšina slovenského obyvateľstva vyjadrila súhlas so začlenením Slovenska do Európskej únie. Mária Michalková s Jurajom Marušiakom a Radovanom Gestom uvažujú o tom, že v 90. rokoch sa svetlom na konci tunela javili najprv demokracia, potom budovanie alebo obnova národnej štátnosti. V prípade Slovenska sme národný štát začali budovať skoro od základov. A napokon tým svetlom bola Európska únia. Prišla však globálna ekonomická a finančná kríza v roku 2008, po nej celý rad ďalších kríz a napokon aj poznanie, že proces dobiehania najvyspelejších štátov EÚ sa zastavil a ak aj bude pokračovať, tak bude trvať celé generácie.

  • 1 hr 13 min
  Symposion: Melanchólia (7.12.2022 20:00)

  Symposion: Melanchólia (7.12.2022 20:00)

  O melanchólii uvažovali filozofi počínajúc Aristotelom, zaoberali sa ňou umelci, ktorí ju stvárňovali vo svojich dielach. Mnohí významní umelci melanchóliou či depresiou trpeli, niektorí z nich o tom zanechali aj svedectvo, ako napríklad William Styron alebo Sylvia Plathová, iní ho pretavili do svojich diel. O melanchólii prítomnej v umení, filozofii a celkove v živote, budú s Máriou Michalkovou hovoriť psychiater MUDr Jozef Hašto a filozof a teoretik umenia profesor Peter Michalovič.

  • 1 hr 18 min
  Symposion: Solidárne Slovensko (19.10.2022 20:00)

  Symposion: Solidárne Slovensko (19.10.2022 20:00)

  Nespokojnosť s fungovaním štátu nie je slovenská špecialita: najmä v súčasnosti, v časoch bezprostredného ohrozenia vážnymi krízami, sa v celej Európe čoraz väčšmi ozývajú kritické hlasy. O to vzácnejší je hlas, ktorý navrhuje riešenia. Práve takým hlasom sú publikácie kolektívu autorov, medzi ktorých patrí aj Ing. Brigita Schmögnerová, bývalá ministerka financií a viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj, ktorá spolu s filozofom profesorom Františkom Novosádom bude hovoriť o tom, čo robiť, aby bolo Slovensko solidárne, ekologické a moderné. Moderuje Mária Michalková.

  • 1 hr 16 min
  Symposion: Umelá inteligencia a my (21.9.2022 20:00)

  Symposion: Umelá inteligencia a my (21.9.2022 20:00)

  K najvýznamnejším výzvam súčasnosti nepochybne patrí aj umelá inteligencia: nad tým, čo všetko nám môže poskytnúť, ale tak trochu aj nad rizikami, ktoré prináša, sa budú spolu s Máriou Michalkovou zamýšľať profesorka Mária Bieliková z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií a profesor Igor Farkaš z Centra pre aplikovanú vedu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

  • 1 hr 20 min
  Symposion: Odchádzame? (1.6.2022 20:00)

  Symposion: Odchádzame? (1.6.2022 20:00)

  Profesor Teodor Münz sa vo svojej eseji s názvom „Odchádzame?“, ktorá bola inšpiráciou júnového Symposionu, zaoberá vzťahom človeka a prírody a končí neveľmi potešujúcim konštatovaním: ľudstvo kráča v ústrety zániku. Sebaobraz človeka je nutné zmeniť, uzatvára Münz. Len ako? A máme na to vôbec ešte dosť času? Indiánsky náčelník Seattle pred takmer dvesto rokmi povedal, že zem nepatrí človeku ale človek patrí zemi. Indiáni to vedeli už dávno, my nie? Pozvanie Márie Michalkovej prijali filozofi, profesor Miroslav Marcelli a docent Richard Sťahel.

  • 1 hr 19 min
  Symposion: Búrať si dom (12.1.2022 20:00)

  Symposion: Búrať si dom (12.1.2022 20:00)

  Žil kedysi človek v harmónii s prírodou, alebo je to len idealizovaná predstava? O tom, ako sa menil postoj človeka k prírode a ako chápe svoje miesto v nej dnes, ale aj o tom, ako zanedbávaním ochrany životného prostredia smeruje ľudská spoločnosť k dystópii, uvažujú spolu s Máriou Michalkovou Monika Zaviš, docentka teológie z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a filozof doc. Richard Sťahel z FÚ SAV.

  • 1 hr 18 min

Top Podcasts In Society & Culture

Hoda Kotb, TODAY
This American Life
iHeartPodcasts
Joe Rogan Experience Review podcast
Glennon Doyle & Cadence13
iHeartPodcasts