16 episodes

Diskusná relácia Márie Michalkovej na témy venované otázkam ľudského bytia a problémom, ktoré ho sprevádzajú. Reláciu „Symposion“ pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Devín, ktorý vysiela raz do mesiaca v stredu o 19.00 hod.

Symposion RTVS

  • Society & Culture

Diskusná relácia Márie Michalkovej na témy venované otázkam ľudského bytia a problémom, ktoré ho sprevádzajú. Reláciu „Symposion“ pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Devín, ktorý vysiela raz do mesiaca v stredu o 19.00 hod.

  O podstate revolúcií (7.2.2024 19:00)

  O podstate revolúcií (7.2.2024 19:00)

  Každá revolúcia vzniká z naliehavej potreby zásadne zmeniť jestvujúce pomery, a každý, kto sa na revolúcii podieľa, má svoje predstavy o tom, aké by tie zmeny mali byť a čo by mali priniesť. Lenže revolúcie zväčša neplnia predstavy svojich účastníkov. O tom, čo majú rôzne revolúcie spoločné, v čom sa líšia, čo priniesli, ako aj o tom, ako sa menil samotný pojem revolúcie budú s Máriou Michalkovou uvažovať historik, profesor James Krapfl z McGill University v Montreale a politológ Mgr. Juraj Marušiak, PhD, z Ústavu politických vied SAV.

  • 1 hr 14 min
  Úvahy o fanatizme (20.12.2023 19:00)

  Úvahy o fanatizme (20.12.2023 19:00)

  Nebezpečenstvo fanatizmu spočíva v oblasti najvyšších hodnôt, v potrebe čistoty jednej viery, potrebe záväznosti etických noriem a podobne: v dejinách máme množstvo príkladov cnostných idealistov – fanatikov, akými boli Savonarola, Kalvín, alebo aj mnohí iní, ktorí chceli svet „očistiť“. Vynárali sa zväčša v turbulentných časoch – vtedy je potreba jednoduchých riešení najvyššia a nádej na lepšiu budúcnosť najpotrebnejšia. A keď sa objaví charizmatická osobnosť, ktorá hlása jedinú spásu, spoločnosť je na najlepšej ceste k fanatizmu... Nad podobami fanatizmu uvažovali hostia Márie Michalkovej psychoterapeut Ľudovít Dobšovič a sociológ Miroslav Tížik.

  • 1 hr 21 min
  Moc viditeľná a neviditeľná (15.11.2023 19:00)

  Moc viditeľná a neviditeľná (15.11.2023 19:00)

  Moc je téma, ktorá sa nás dotýka všetkých, jej podoby a prejavy sú mnohotvárne. V každodennom živote vnímame najmä viditeľnú moc, najčastejšie stelesňovanú inštitúciami. Nemenej účinná je však moc neviditeľná, ktorú si často ani neuvedomujeme, a ktorá čoraz viac ovplyvňuje naše životy.
  Jedným z prostriedkov moci je totiž schopnosť ovplyvňovať zmýšľanie ľudí a manipulovať ním – v súčasnosti sú jej nositeľmi najmä sociálne siete a médiá. Nad rôznymi aspektami moci uvažovali hostia Márie Michalkovej, filozofi Ivan Buraj a Miroslav Marcelli

  • 1 hr 15 min
  Etika umelej inteligencie (18.10.2023 19:00)

  Etika umelej inteligencie (18.10.2023 19:00)

  Umelá inteligencia nám v mnohom pomáha, jej rozvoj však otvára aj množstvo neočakávaných, netechnických otázok. Etické problémy, ktoré vyvstali používaním umelej inteligencie nastoľujú zásadné otázky o človeku a spoločnosti. Ak chceme, aby človek zostal človekom, musia etické princípy vytýčené pre umelú inteligenciu rešpektovať jej užívatelia rovnako ako jej tvorcovia. Význam etiky pre ďalšie fungovanie spoločnosti je kľúčový. Hostia Márie Michalkovej boli informatik docent Martin Takáč a filozof Juraj Podroužek.

  • 1 hr 17 min
  Kultúrne dedičstvo (20.9.2023 19:00)

  Kultúrne dedičstvo (20.9.2023 19:00)

  Nehmotné kultúrne dedičstvo ľudstva spoluvytvárajú najrôznejšie prejavy ľudského ducha a tvorivosti, zvyky a rituály, interpretačné umenie, tradičné postupy a znalosti, odovzdávané z generácie na generáciu, či remeselné zručnosti, ktoré patrili ku každodennému životu našich predkov. Viaceré aspekty nehmotného kultúrneho dedičstva, na ochranu ktorého prijalo UNESCO v roku 2003 medzinárodný dohovor, predstaví etnologička Mgr Ľubica Voľanská, PhD a estetik, docent Juraj Hamar v rozhovore s Máriou Michalkovou.

  • 1 hr 17 min
  Mýtus tradičnej rodiny (31.5.2023 19:00)

  Mýtus tradičnej rodiny (31.5.2023 19:00)

  Asi najbežnejším klišé z reklamy na poistenie, bývanie, či na zdravé raňajky sú zábery na šťastnú rodinu, ktorú tvorí otec, mama a dve-tri deti. Takáto rodina je predstavovaná ako tradičná, a keď sa človek nad tým nezamyslí, ľahko takejto predstave podľahne. Ibaže stačí nakuknúť do histórie a prekvapene zistíme, že s tradíciou rodiny to také jednoduché nie je. Nad podobami rodiny a jej zmenami v priebehu času, ako aj o tom, ako chápať pojem tradičnej rodiny, sa spolu s Máriou Michalkovou budú zamýšľať etnologičky Marta Botíková a Eva Škorvanková.

  • 1 hr 15 min

Top Podcasts In Society & Culture

iHeartPodcasts
This American Life
Nick Viall
Spotify Studios
Vox Media Podcast Network
New York Times Opinion

You Might Also Like