16 episodes

Gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, mae Syniadau Iach yn bodlediad a fydd yn adlewyrchu syniadau newydd arweinwyr ym maes arloesol iechyd a gofal. Byddwn yn clywed gan arloeswyr , arweinwyr a dylanwadwyr sy’ wedi dangos eu hymrwymiad i drawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol drwy ddyfeisio atebion arloesol.

Syniadau Iach Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

  • Health & Fitness

Gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, mae Syniadau Iach yn bodlediad a fydd yn adlewyrchu syniadau newydd arweinwyr ym maes arloesol iechyd a gofal. Byddwn yn clywed gan arloeswyr , arweinwyr a dylanwadwyr sy’ wedi dangos eu hymrwymiad i drawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol drwy ddyfeisio atebion arloesol.

  Dyfodol digidol y GIG

  Dyfodol digidol y GIG

  Mae Syniadau Iach yn croesawu Ifan Evans o Iechyd a Gofal Digidol Cymru a Huw Thomas o Fwrdd Iechyd Hywel Dda i drafod technoleg a’r chwildro digidol fydd yn rhan annatod o’r GIG y dyfodol.

  • 26 min
  Datblygu technoleg ddwyieithog: ydy Cymru ar flaen y gad?

  Datblygu technoleg ddwyieithog: ydy Cymru ar flaen y gad?

  Mae Syniadau Iach yn edrych ar dechnoleg gynorthwyol ac yn gofyn ydy Cymru yn colli cyfle i fod ar flaen y gad wrth ddatblygu a darparu systemau dwyieithog? Mae Huw Marshall o Annwen Cymru a Gareth Rees o Lesiant Delta yn trafod.

  • 25 min
  A all deallusrwydd artiffisial drawsnewid diagnosis cleifion Cymru?

  A all deallusrwydd artiffisial drawsnewid diagnosis cleifion Cymru?

  Gall yr holl wybodaeth sy’n cael ei gasglu amdanon ni drawsnewid diagnosis a darpariaeth gofal iechyd i gleifion Cymru? Mae Ifan Evans o Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn trafod.

  • 23 min
  Pa ddata amdanom ni mae’r GIG yn casglu, a sut mae’n cael ei ddefnyddio

  Pa ddata amdanom ni mae’r GIG yn casglu, a sut mae’n cael ei ddefnyddio

  Mae Syniadau Iach yn gofyn faint o wybodaeth sydd gan y gwasanaeth iechyd a gofal amdanom ni? Sut mae’r wybodaeth yma yn cael ei defnyddio? Mae Richard Walker, cyn Pennaeth Gwasanaethau Gwybodaeth Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, yn trafod.

  • 26 min
  Tabledi lawr y draen, beth yw’r effaith amgylcheddol?

  Tabledi lawr y draen, beth yw’r effaith amgylcheddol?

  Faint o fygythiad i’n hiechyd yw llygredd o gemegau fferyllol a meddyginiaethau sy’n dianc i’r amgylchedd? Mae Siân Williams o Gyfoeth Naturiol Cymru ac Elen Jones o'r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol yn trafod.

  • 23 min
  Arloesedd yw’r allwedd i Gymru iachach - gydag Eluned Morgan AS

  Arloesedd yw’r allwedd i Gymru iachach - gydag Eluned Morgan AS

  Ym mhennod gyntaf cyfres newydd o bodlediadau Syniadau Iach, mae’r Gweinidog dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn rhannu rhywfaint o’i syniadau am y blaenoriaethau ar gyfer y GIG ar ôl y pandemig.

  • 16 min

Top Podcasts In Health & Fitness

Huberman Lab
Scicomm Media
Passion Struck with John R. Miles
John R. Miles
ZOE Science & Nutrition
ZOE
On Purpose with Jay Shetty
iHeartPodcasts
The School of Greatness
Lewis Howes
Feel Better, Live More with Dr Rangan Chatterjee
Dr Rangan Chatterjee: GP & Author