16 episodes

Welke toekomst heeft natuur in onze samenleving? In de podcast Toekomst voor Natuur gaat Anthonie Stip met inspirerende gasten op zoek naar spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de Lage Landen.

De host van deze podcast, Anthonie Stip, is een jonge natuurbeschermer die kritische vragen stelt en inspireert tot groen denken en doen. Deze podcast wordt geproduceerd voor De Vlinderstichting.

Nieuwe afleveringen verschijnen elke 2 weken op zaterdag. Reacties zijn welkom op Twitter via @birdingstip en @ToekomstNatuur. Of per mail aan toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl.

Toekomst voor Natuur Toekomst voor Natuur

  • Science

Welke toekomst heeft natuur in onze samenleving? In de podcast Toekomst voor Natuur gaat Anthonie Stip met inspirerende gasten op zoek naar spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de Lage Landen.

De host van deze podcast, Anthonie Stip, is een jonge natuurbeschermer die kritische vragen stelt en inspireert tot groen denken en doen. Deze podcast wordt geproduceerd voor De Vlinderstichting.

Nieuwe afleveringen verschijnen elke 2 weken op zaterdag. Reacties zijn welkom op Twitter via @birdingstip en @ToekomstNatuur. Of per mail aan toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl.

  15 – Hoe rijk natuur was – Marc Argeloo over natuuramnesie en het herstel van ons natuurbeeld

  15 – Hoe rijk natuur was – Marc Argeloo over natuuramnesie en het herstel van ons natuurbeeld

  Elke generatie mensen begint met een eigen natuurreferentie en bij elke generatie is die referentie kariger. Dat is heel in het kort het shifting baseline syndroom. Marc Argeloo noemt dit natuuramnesie en hierover schreef hij een indrukwekkend boek met dezelfde titel. Anthonie gaat met Marc in gesprek over de natuur van zijn jeugd, zijn internationale natuurbeschermerswerk en zijn zoektocht naar natuuramnesie. Er ontstaat een indringend beeld van de verloren én vergeten rijkdom van de natuur in het nog niet eens zo heel lange verleden. We spreken over grijze walvissen in de Waddenzee (ja echt), over de onmogelijkheid van referentiekaders in natuurbescherming en paden naar herstel van ons natuurbeeld én herstel van de rijkdom van natuur in onze Lage landen.

  De leestip van Marc is ‘Waarom wilde natuur niet meer bestaat’ van Emma Marris.

  Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via @toekomstnatuur op Twitter, @toekomstvoornatuur op Instagram of door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl.

  • 44 min
  14 – Veerkracht onder water – natuurfilmer Arthur de Bruin over de wereld onder de waterspiegel

  14 – Veerkracht onder water – natuurfilmer Arthur de Bruin over de wereld onder de waterspiegel

  Het is kurkdroog in Europa voor de vierde keer in vijf jaar tijd. Het contrast met 2021 kan niet groter, toen overstromingen grote schade aanrichten. Water speelt een grote, veerkrachtige rol in onze landschappen en natuurfilmer Arthur de Bruin brengt dat prachtig in beeld in zijn nieuwe film Nederland onder water. Anthonie spreekt met Arthur over zijn fascinatie voor onderwaternatuur, de totstandkoming van zijn film en het waterbeleid in Nederland. We spreken over de barrières die onderwaterdieren tegenkomen en de vernuftigheid van onderwaterdieren om hiermee om te gaan. Is waterrecreatie een probleem? En hoe komt het dat er meer neerslag valt, maar droger wordt in Nederland? Arthur pleit voor kathedraaldenken, met verbeeldingskracht 100 jaar vooruit kijken. We eindigen met tips om droogte tegen te gaan en zelf onderwaternatuur te beleven.

  De leestip van Arthur is ‘Drinkbare rivieren’ van Li An Phoa en Maarten van der Schaaf, uitgegeven bij Atlas Contact.

  Wil je reageren? Dat kan via @toekomstnatuur op Twitter, @toekomstvoornatuur op Instagram of door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl. Je kunt Arthur bereiken via https://www.blikonderwater.nl/.

  • 41 min
  13 – Europees landbouwbeleid – Sarah Westenburg over verleden, heden en toekomst van het GLB

  13 – Europees landbouwbeleid – Sarah Westenburg over verleden, heden en toekomst van het GLB

  Zestig jaar geleden startte het Europese landbouwbeleid, in 1962. Het bracht enorme veranderingen teweeg in de landbouw en in de samenleving. Hoe heeft het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zich in de afgelopen decennia ontwikkeld? Hoe ziet het landbouwbeleid er nu uit? Welke speelruimte hebben lidstaten? En zit er ambitie in? Anthonie spreekt hierover met Sarah Westenburg, strategisch adviseur bij Boerennatuur en goed ingevoerd op het dossier. Na zestig jaar blijkt het GLB nog altijd van grote invloed, maar ook complex en verweven met talloze andere beleidsterreinen. Je hoort wat er verandert als op 1 januari 2023 het nieuwe stelsel ingaat, voor zover dat voor Nederland nu bekend is. Omdat Europa met talloze uitdagingen geconfronteerd wordt, staan we ook stil bij de mogelijke gevolgen van Oekraïne als EU-kandidaatslid. We eindigen met een oproep van Sarah voor voedselbeleid en een pleidooi om bestaande kennis beter te benutten. Daarvoor tipt Sarah de volgende rapporten uit de (soms niet zo) oude doos:

  RIVM (1988) Zorgen voor Morgen - Nationale Milieuverkenning

  Egbert Schuurman (1987) Crisis in de landbouw

  Jan Douwe van der Ploeg (2017) Het belang van boerenlandbouw: een verwaarloosde waarheid

  Documentaire Sicco Mansholt

  Het Mansholtplan (1969)

  Westhoff en Van Leeuwen (1959) De Zwarte Adem

  Platform voor Duurzame Financiering (2022) Financing regenerative agriculture

  Naast bovenstaande rapporten is de leestip van Sarah ‘Changing the food game’ van Lucas Simons.

  Wil je meer horen over hoe de Europese landbouwoverschotten een dreigende hongersnood in Rusland voorkwamen in 1990? Beluister dan deze aflevering van de podcast Betrouwbare Bronnen (vanaf minuut 17:41).

  Wil je reageren? Dat kan via @toekomstnatuur op Twitter, @toekomstvoornatuur op Instagram of door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl.Je kunt Sarah vinden via @researchsaar en Boerennatuur via @BoerenNatuurNL.

  • 57 min
  12 – Hoe monitoring vlinders helpt – Chris van Swaay over natuurdata en vlinderbescherming in Europa

  12 – Hoe monitoring vlinders helpt – Chris van Swaay over natuurdata en vlinderbescherming in Europa

  Metingen en cijfers spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Ook in de natuur wordt er volop gemonitord en daarom duiken we in deze aflevering in de rol van data en monitoring in natuurbeleid en natuurbeheer. Anthonie spreekt met Chris van Swaay, Europees vlinderexpert, projectleider bij De Vlinderstichting en sinds 1989 grondlegger van het meetnet vlinders. Je hoort wat een dienstweigering ‘in de oude tijd’ teweeg kan brengen, hoe Staatsbosbeheer toen over vlinders dacht en hoe de dagvlinderfauna in Nederland in drie decennia drastisch veranderde. We spreken over het belang van langjarige, gestructureerde tellingen, veldervaring en de risico’s van big data. Natuurlijk komen er ook verhalen langs over vroeger en hoor je welke veranderingen er zich in Europa afspelen op vlindergebied en hoe het beleid daarop in kan spelen. En is de natuur op heideterreinen op de droge zandgronden in Nederland nog wel te redden?

  De leestip van Chris is ‘Erfgenamen van de aarde’ van Chris Thomas. Reacties op deze aflevering zijn welkom via Twitter @birdingstip en @ToekomstNatuur. Of op Instagram via @toekomstvoornatuur. Reageren kan ook door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl. Je kunt Chris vinden op Twitter via @chrisvanswaay en De Vlinderstichting via @vlinderNL.

  • 43 min
  11 – Boeken, boeken, boeken – Uitgever Bart Wessels over natuurbeleving en mooie boeken

  11 – Boeken, boeken, boeken – Uitgever Bart Wessels over natuurbeleving en mooie boeken

  Je zou deze aflevering kunnen samenvatten als een omgevallen boekenkast met allemaal inspirerende natuurboeken. Anthonie spreekt met Bart Wessels over het uitgeven van natuurboeken en de rol die boeken spelen bij natuurbeleving en – bescherming. Bart is boekenliefhebber, vogelaar en directeur van de KNNV Uitgeverij. We spreken over de toename van het verschijnen van goede natuurboeken en de rol van corona daarin, hoe een goed boek tot stand komt en de invloed van boeken op natuurbeleving. Ook duiken we de geschiedenis in en daar ontdekken we dat sommige boeken zeer invloedrijk zijn geweest. En natuurlijk krijg je talloze gouden tips van Bart over boeken die je echt gelezen moet hebben. Hieronder staan ze allemaal vermeld.

  De leestips van Bart Wessels:

  Handboek Europese vogels – Nils van Duijvendijk en AGAMI (Marc Guyt)

  Vuurvlieg, mier en vlinder – Petra Vijncke

  Doorgelicht– Bram Langeveld en Arie van ‘t Riet

  De ontdekking van de natuur – Hans Mulder

  De uitvinder van de natuur – Andrea Wulf

  Schemervluchten – Helen Macdonald

  De andere boeken die Bart noemt:

  Stoepplantjesalbum– Hortus Botanicus Leiden

  Rachel Carson, op de bres voor de aarde – Medard Hilhorst

  De wereld is mijn atelier – Erik van Ommen

  Orchideeën in Nederland - Mark Meijrink, Eric Hartgers en Mark Engels

  Veldgids Hommels- Martijn Kos, Vincent Kalkman, Jeroen de Rond en John Smit

  Veldgids Dagvlinders - Irma Wynhoff, Chris van Swaay en Pieter Vantieghem

  Veldgids Kustvissen - Mark Groen, Mick Vos en Sanne Ploegaert

  Veldgids Kevers- Karl Wilhelm Harde, Matthias Helb en Kay Elzner

  Reacties op deze aflevering zijn welkom via Twitter @birdingstip en @ToekomstNatuur. Of op Instagram via @toekomstvoornatuur. Reageren kan ook door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl. Je kunt Bart vinden op Twitter via @bartwessels en de KNNV Uitgeverij via @knnvuitgeverij.

  • 35 min
  10 – Wild van planten – Annelies Jacobs over shifting baselines en natuurbescherming in Vlaanderen

  10 – Wild van planten – Annelies Jacobs over shifting baselines en natuurbescherming in Vlaanderen

  Hoe zit de natuurbescherming in België en met name Vlaanderen in elkaar? Welke onderwerpen spelen er en wat kunnen we in Nederland leren van de Vlaamse aanpak? Anthonie spreekt hierover met Annelies Jacobs, bioloog en wetenschappelijk medewerker van Natuurpunt. Annelies is bovendien fervent liefhebber van wilde planten en speurde in 2021 een jaar lang heel België af naar wilde planten. Als een echte plantendetective zocht ze op oude kaarten en in vergeten publicaties naar oude vindplaatsen van zeldzame plantensoorten. Wat deed dit speurwerk met Annelies? In deze aflevering spreken we ook over schuivende referentiebeelden (shifting baselines) en waarom het belangrijk is om het daarover te hebben in het natuurbeheer.

  De leestip van Annelies Jacobs is ‘12.000 jaar Bos ‘t Ename’ van Guido Tack, Pieter Blondé, Martin Hermy en Paul van den Bremt.

  Reacties op deze aflevering zijn welkom via Twitter @birdingstip en @ToekomstNatuur. Of op Instagram via @toekomstvoornatuur. Reageren kan ook door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl. Je kunt Annelies vinden op Twitter via @annelies_ja.

  • 45 min

You Might Also Like

NPO Radio 1 / BNNVARA
NPO Radio 1 / BNNVARA
Arjan & Gisbert
NRC
NPO 2 / VPRO
De Correspondent