33 min

Trykk på rundingen til høyre (WCAG 1.3‪)‬ Universelt utformet

    • Technology

Denne episoden handler om å ha en logisk rekkefølge på innhold og ikke referere til ting basert på karakteristikker som plassering og farge. (WCAG 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4)

Denne episoden handler om å ha en logisk rekkefølge på innhold og ikke referere til ting basert på karakteristikker som plassering og farge. (WCAG 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4)

33 min

Top Podcasts In Technology

Lex Fridman
Jason Calacanis
Balaji Srinivasan
The Cut & The Verge
The New York Times
NPR