33 min

Trykk på rundingen til høyre (WCAG 1.3‪)‬ Universelt utformet

    • Technology

Denne episoden handler om å ha en logisk rekkefølge på innhold og ikke referere til ting basert på karakteristikker som plassering og farge. (WCAG 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4)

Denne episoden handler om å ha en logisk rekkefølge på innhold og ikke referere til ting basert på karakteristikker som plassering og farge. (WCAG 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4)

33 min

Top Podcasts In Technology

Acquired
Ben Gilbert and David Rosenthal
All-In with Chamath, Jason, Sacks & Friedberg
All-In Podcast, LLC
Search Engine
PJ Vogt, Audacy, Jigsaw
Lex Fridman Podcast
Lex Fridman
Hard Fork
The New York Times
Underserved
Andrew Gelina