33 min

Trykk på rundingen til høyre (WCAG 1.3‪)‬ Universelt utformet

    • Technology

Denne episoden handler om å ha en logisk rekkefølge på innhold og ikke referere til ting basert på karakteristikker som plassering og farge. (WCAG 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4)

Denne episoden handler om å ha en logisk rekkefølge på innhold og ikke referere til ting basert på karakteristikker som plassering og farge. (WCAG 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4)

33 min

Top Podcasts In Technology