11 episodes

Vi introducere dig for forskellige temaer indenfor universitetspædagogik og giver dig konkrete råd, som du nemt kan implementere i din egen undervisning.

Universitetspædagogisk Snak (UPS): For dig der gerne vil udvikle din undervisning.

Universitetspædagogisk Snak Berg-Streaming

  • Education

Vi introducere dig for forskellige temaer indenfor universitetspædagogik og giver dig konkrete råd, som du nemt kan implementere i din egen undervisning.

Universitetspædagogisk Snak (UPS): For dig der gerne vil udvikle din undervisning.

  #07: Innovation & Entreprenørskab

  #07: Innovation & Entreprenørskab

  Gæster: Jette Seiden Hyldegård, Lektor, KU, j.hyldegaard@hum.ku.dk og Martin Senderovitz, Lektor, SDU, mse@sdu.dk
  Vært og producent: Kasper Bergstrøm, E-læringskonsulent, KU
  Samarbejdspartner: Dansk Universitetspædagogisk Netværk

  Double Diamond-modellen: https://innovation.sites.ku.dk/model/double-diamond/
  (link til KUs I&E værktøjskasse incl. faneblade med beskrivelse og kilder).


  Referencer:
  1. den Dekker, T. (2020). Design thinking. Groningen/Utrecht: Nordhoff.
  2. Lackéus, M., (2018). “What is Value?” - A Framework for Analyzing and Facilitating Entrepreneurial Value Creation. Uniped, 41(1), 10 – 28.
  3. Hyldegård, J.S. & Færgemann, H.M. (2022). “Value Creation is Important - but we Seldom Use that Word”. Konferencebidrag: 3E Conference – ECSB Entrepreneurship Education Conference 2022, 11-13th of May 2022 in Dijon, France. 17s.
  4.Nielsen, S.L., Klyver, K., Evald M.R. & Bager, T., (2021). Entrepreneurship in Theory and Practice: Paradoxes in Play, Edward Elgar, 3rd Third Edition.

  • 36 min
  #06 Undervisningsprisen 2021

  #06 Undervisningsprisen 2021

  Gæster: Nicole Schmitt, Professor MSO, Viceinstitutleder for Undervisning, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet.
  Jakob Egholm Feldt, proffessor i Global Historie, Roskilde Universitet
  Vært & Producent: Kasper Bergstrøm, E-læringskonsulent, KU
  Studerende: Josefine Møgelvang & Mia Larsen
  Samarbejdspartner: Dansk Universitetspædagogisk Netværk

  Referencer:
  -Feldt & Petersen. (2021). Inquiry-based learning in the Humanities - Moving from topics to problems using “the Humanities Imagination.”
  -Hansen. (2014). At stå i det åbne :  dannelse gennem filosofisk undren og nærvær (1. udgave.). Hans Reitzel.
  - Hyldgaard. (2010). Pædagogiske umuligheder :  psykoanalyse og pædagogik. Aarhus Universitetsforlag.
  - Illeris. (2018). Contemporary theories of learning :  learning theorists - in their own words (Second edition.). Routledge.
  - Schmitt & Mosbech, SUND vision and recommendations for teaching post COVID-19, June 2021, https://cobl.ku.dk/news/2021/sund-vision-and-recommendations-for-teaching/

  • 40 min
  #05 Eksamen - Del 2

  #05 Eksamen - Del 2

  Gæster: Bettina Dahl Søndergaard, Lektor, AAU, og Ole Eggers Bjælde, Undervisningsudvikler, AU
  Vært: Kasper Bergstrøm, E-læringskonsulent, KU
  Producent: Kasper Bergstrøm
  Samarbejdspartner: Dansk Universitetspædagogisk Netværk

  Referencer:
  - Biggs, J. & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University (4th ed.). Open University Press.
  - Carless, D. (2015a). Excellence in University Assessment. London: Routledge.
  - Raaheim, A. (2016). Eksamensrevolusjonen. Oslo: Gyldendal.
  - Rienecker, L., Jørgensen, P. S., Dolin, J. & Ingerslev, G. H. (2013). Universitetspædagogik. Samfundslitteratur.

  • 32 min
  #05 Eksamen - Del 1

  #05 Eksamen - Del 1

  Gæster: Bettina Dahl Søndergaard, Lektor, AAU, og Ole Eggers Bjælde, Undervisningsudvikler, AU
  Vært: Kasper Bergstrøm, E-læringskonsulent, KU
  Producent: Kasper Bergstrøm
  Samarbejdspartner: Dansk Universitetspædagogisk Netværk

  Referencer:
  - Biggs, J. & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University (4th ed.). Open University Press.
  - Carless, D. (2015a). Excellence in University Assessment. London: Routledge.
  - Raaheim, A. (2016). Eksamensrevolusjonen. Oslo: Gyldendal.
  - Rienecker, L., Jørgensen, P. S., Dolin, J. & Ingerslev, G. H. (2013). Universitetspædagogik. Samfundslitteratur.

  • 20 min
  #04 Laboratorie- og feltarbejde - Del 2

  #04 Laboratorie- og feltarbejde - Del 2

  Gæster: Magdalena Pyrz, Head of laboratories, MBG, AU, og Rie Hjørnegaard Malm, PhD,
  Vært: Kasper Bergstrøm, E-læringskonsulent, KU
  Producent: Kasper Bergstrøm
  Samarbejdspartner: Dansk Universitetspædagogisk Netværk

  Referencer:
  - Avi Hofstein og Vincent N. Lunetta: The Laboratory in Science Education: Foundations for the Twenty-First Century. Science Education 2004, 88 (1), p.28-54
  - Normal Reid & Iqbal Shah: The role of laboratory work in university chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 2007, 8 (2), p. 172-185
  - Journal of Geoscience Education (Online). National Association of Geoscience Teachers, 1996.
  - Journal of geography in higher education . (1977). Carfax.

  • 20 min
  #04 Laboratorie- og feltarbejde - Del 1

  #04 Laboratorie- og feltarbejde - Del 1

  Gæster: Magdalena Pyrz, Head of laboratories, MBG, AU, og Rie Hjørnegaard Malm, PhD,
  Vært: Kasper Bergstrøm, E-læringskonsulent, KU
  Producent: Kasper Bergstrøm
  Samarbejdspartner: Dansk Universitetspædagogisk Netværk

  Referencer:
  - Avi Hofstein og Vincent N. Lunetta: The Laboratory in Science Education: Foundations for the Twenty-First Century. Science Education 2004, 88 (1), p.28-54
  - Normal Reid & Iqbal Shah: The role of laboratory work in university chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 2007, 8 (2), p. 172-185
  - Journal of Geoscience Education (Online). National Association of Geoscience Teachers, 1996.
  - Journal of geography in higher education . (1977). Carfax.

  • 31 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
HuffPost
Dr. Jordan B. Peterson
Mark Manson
Duolingo
Dr. Melissa Lott