40 episodes

Våld i nära relationer - det börjar med kärlek.
En utbildningspodd för dig som arbetar med personer som lever eller har levt med våld i nära relationer.
Podden görs av Linn M Hällen och Rebecca Lagh.

www.linnmhallen.se
www.advokatsjoqvist.se

Våld i nära relationer Linn Moser och Rebecca Lagh

  • Education

Våld i nära relationer - det börjar med kärlek.
En utbildningspodd för dig som arbetar med personer som lever eller har levt med våld i nära relationer.
Podden görs av Linn M Hällen och Rebecca Lagh.

www.linnmhallen.se
www.advokatsjoqvist.se

  #40 Ekonomiskt våld

  #40 Ekonomiskt våld

  I det här avsnittet pratar vi om en typ av våld som är vanligt och som kan ge allvarliga konsekvenser men som vi sällan pratar om, det ekonomiska våldet. Vår gäst är Marie Eriksson som är universitetslektor i socialt arbete vid Linné universitet och som forskar på ekonomiskt våld i nära relationer.
  Vi pratar om vad ekonomiskt våld egentligen är, hur det kan se ut och vilka konsekvenser ekonomiskt våld kan få för den som är våldsutsatt. Vad bör den professionella vara uppmärksamma på när det kommer till ekonomiskt våld och vad ska man som professionell tänka på i mötet med den som är utsatt? 
  www.advokatsjoqvist.se
  www.linnmhallen.se

  • 40 min
  #39 Att påverkas av att möta våld och trauma

  #39 Att påverkas av att möta våld och trauma

  Hur kan den yrkesverksamma påverkas av att dagligen exponeras för berättelser om våld, övergrepp och trauma och hur kan vi göra för att förebygga ohälsa kopplat till arbetet med våld i nära relationer? 
  I detta avsnitt möter vi Hanna Olsson, leg terapeut, handledare och författare som bland annat har skrivit artikeln "Det farliga men viktiga lyssnandet" 

  www.advokatsjoqvist.se
  www.linnmhallen.se

  • 41 min
  #38 Trovärdighet

  #38 Trovärdighet

  Vi fortsätter att prata om trovärdighet och träffar i detta avsnitt Sara Thunberg som är socionom och forskare i socialt arbete med inriktning mot brottsutsatthet hos unga. Vi pratar om begreppet trovärdighet, ett begrepp som ofta återkommer i arbetet med brottsoffer.
  Vad är egentligen trovärdighet och hur ska man vara för att uppfattas som ett trovärdigt brottsoffer? Varför gör vi trovärdighetsbedömningar och vilken betydelse har en persons trovärdighet?
  www.advokatsjoqvist.se
  www.linnmhallen.se     

  • 44 min
  #37 Trovärdighet

  #37 Trovärdighet

  I det här avsnittet möter vi "Anna" berättar om hur det känns att vara våldsutsatt och känna sin våldsutsatthet ifrågasatt av myndigheter i efterföljande processer. Vi får höra hur myndighetspersoners kunskap och förståelse för våld påverkar bemötandet av den som är våldsutsatt och dennes känsla av att bli trodd. Hur myndigheters önskemål om samarbete mellan föräldrar kan påverka trovärdighetsbedömningen och leda till ytterligare övergrepp av den som är våldsutsatt. Hur ser ett trovärdigt brottsoffer ut egentligen och förväntar vi oss att våldsutsatta ska bete sig på visst sätt för att bedöma den som trovärdiga?

  www.advokatsjoqvist.se
  www.linnmhallen.se     

  • 35 min
  #36 Mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer?

  #36 Mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer?

  I detta avsnitt pratar vi om begreppen ”mäns våld mot kvinnor” och ”våld i nära relationer” och huruvida det finns några skillnader mellan kvinnor och mäns erfarenheter av våld i nära relationer. Gäst är Sara Skog Waller som är Fil. dr i psykologi och forskare inom våld i nära relationer.
  www.linnmhallen.se
  www.advokatsjoqvist.se

  • 46 min
  #35 Barn på skyddat boende

  #35 Barn på skyddat boende

  I detta avsnitt pratar vi med Sara Liljegren som är projektledare för Sveriges stadsmissioners & BRIS projekt - Barns rätt i skyddat boende. Sara är också enhetschef vid Linköping stadsmissions skyddade boende med barnrättsperspektiv. Sveriges stadsmissioner och Bris har inom projektet Barns rätt i skyddat boende släppt en rapport– Min tur att berätta –som bygger på samtal med barn som har upplevt våld och som har vistats på ett eller flera skyddade boenden.
  Vi pratar bland annat om barnens egna upplevelser av att växa upp med en våldsutövande förälder, att bo på skyddat boende och deras kontakt med myndigheter och andra vuxna runtomkring dem. Vi pratar också om de brister vi ser och vad vi vuxna behöver göra för att tillgodose barns rättigheter och behov.
  www.linnmhallen.se
  www.advokatsjoqvist.se

  • 30 min

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To