4 episodes

Vi taler om primær immundefekt - Symptomer, Diagnose og Livet Herefter.

Podcasten udgives af Immun Defekt Foreningen

Vi taler om primær immundefekt dansk podcast

  • Science

Vi taler om primær immundefekt - Symptomer, Diagnose og Livet Herefter.

Podcasten udgives af Immun Defekt Foreningen

  Episode 4: Ung med primær immundefekt

  Episode 4: Ung med primær immundefekt

  I denne episode har vi besøg af 23-årige Jeppe Jensen, som lever med primær immundefekt. Han suppleres af Kirsten Boisen, der som overlæge på Rigshospitalets ungdomsmedicinske enhed deler gode råd om at gå fra barn til voksen; og af Birgitte Madsen, der som sygeplejerske har fulgt Jeppe i mere end 10 år, fra han fik diagnosen, til han overgik til voksenafdelingen.

  Med udgangspunkt i Jeppes historie taler vi om, hvordan det er at vokse op med en primær immundefekt. Hvilke tanker, følelser og udfordringer man oplever som barn og ung med en kronisk sygdom. Om diagnose, behandlingsforløb og kontakt med lægeverdenen. Hvordan det påvirker relationer, om venskaber og fritidsinteresser og overgangen til voksenlivet.

  Deltagere:
  Jeppe Jensen, patient med primær immundefekt
  Kirsten Boisen, speciallæge i pædiatri og overlæge ved Ungdomsmedicinsk Enhed, Rigshospitalet
  Birgitte Madsen, Sygeplejerske, Odense Universitetshospital

  Podcasten bliver leveret af Immundefekt Foreningen i samarbejde med Takeda Pharma. Den er produceret af Molecule Consultancy og hearHEAR || Interview af Laura Ortmann.Besøg www.idf.dk for yderligere information om primære immundefekter og Immundefekt Foreningen.

  • 32 min
  Episode 3: Voksenlivet med primær immundefekt

  Episode 3: Voksenlivet med primær immundefekt

  I denne episode har vi besøg af Kristian Holbek, som lever med primær immundefekt, Anja Pihl, formand for Immundefekt Foreningen (IDF) og af social rådgiver Vibeke Larsen.

  Vi snakker om voksenlivet med en primær immundefekt, det at leve med en kronisk sygdom og hvilke udfordringer det kan give. Vi kommer omkring diagnose og behandlingsforløb, familieliv og relationer og uddannelse og arbejdsliv. Med udgangspunkt i patientens perspektiv får vi vendt de udfordringer man kan møde og hvor man kan finde hjælp og støtte på sin vej.

  Deltagere:
  Kristian Holbek, patient med primær immundefektAnja Pihl, formand for Immundefekt Foreningen (IDF)Vibeke Larsen, Social rådgiver
  Podcasten bliver leveret af Immundefekt Foreningen i samarbejde med Takeda Pharma. Den er produceret af Molecule Consultancy og hearHEAR || Interview af Laura Ortmann. Besøg www.idf.dk for yderligere information om primære immundefekter og Immundefekt Foreningen.

  • 1 hr 1 min
  Episode 2: Arvelighed og primær immundefekt

  Episode 2: Arvelighed og primær immundefekt

  I denne episode har vi besøg af forsker Marcus Høy Hansen, som vil fortælle om arvelighed og primær immundefekt.

  Han forklarer blandt andet om arvemasse, risikoen for arvelighed, hvor forskningen på området er i dag og giver et bud på hvordan fremtiden kunne se ud.


  Deltagere:

  Marcus Høy Hansen ph.d, Molekylærbiolog, Hæmatologisk-Patologisk Forskningslaboratorium, Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

  Podcasten bliver leveret af Immundefekt Foreningen i samarbejde med Takeda Pharma. Den er produceret af Molecule Consultancy og hearHEAR | Interview af Laura Ortmann. Besøg www.idf.dk for yderligere information om primære immundefekter og Immundefekt Foreningen.

  • 31 min
  Episode 1: Primær immundefekt fra lægens vinkel

  Episode 1: Primær immundefekt fra lægens vinkel

  I denne episode har vi besøg af Carsten Schade Larsen og Terese Katzenstein, der snakker om primær immundefekt.

  Ud fra en lægefaglige vinkel tegner de et billede af hvad primær immundefekt er, hvilke symptomer man kan opleve, hvordan primær immundefekt diagnosticeres, hvordan det behandles og hvilke udsigter der er for folk der lever med primær immundefekt.  Deltagere:

  Carsten Schade Larsen, Overlæge, dr.med. Infektionsmedicinsk afdeling Q, Århus Universitetshospital, Skejby
  Terese Katzenstein, Overlæge, Afdeling for Infektionssygdomme, Rigshospitalet

  Podcasten bliver leveret af Immundefekt Foreningen i samarbejde med Takeda Pharma. Den er produceret af Molecule Consultancy og hearHEAR | Interview af Laura Ortmann. Besøg www.idf.dk for yderligere information om primære immundefekter og Immundefekt Foreningen.

  • 28 min

Top Podcasts In Science

Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
Radiolab
WNYC Studios
Something You Should Know
Mike Carruthers | OmniCast Media | Cumulus Podcast Network
Sean Carroll's Mindscape: Science, Society, Philosophy, Culture, Arts, and Ideas
Sean Carroll | Wondery
Crash Course Pods: The Universe
Crash Course Pods, Complexly
Ologies with Alie Ward
Alie Ward