7 episodes

Komunálna rubrika, v ktorej od primátorov krajských miest Bratislavy, Nitry, Trenčína a Trnavy zisťujeme aktuálne informácie z tamojšej radnice. Rubriku pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Relácia sa vysiela každý štvrtok po 15. hodine. Počas letných prázdnin sa relácia nevysiela.

Zo života krajských miest RTVS

  • News

Komunálna rubrika, v ktorej od primátorov krajských miest Bratislavy, Nitry, Trenčína a Trnavy zisťujeme aktuálne informácie z tamojšej radnice. Rubriku pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Relácia sa vysiela každý štvrtok po 15. hodine. Počas letných prázdnin sa relácia nevysiela.

  Parkovanie v bratislavskom Ružinove (25.11.2021 15:12)

  Parkovanie v bratislavskom Ružinove (25.11.2021 15:12)

  V Ružinove je 83 tisíc ľudí s trvalým pobytom a asi 17 tisíc tu žije bez prihlásenia. V uliciach tejto mestskej časti je veľa áut a parkovacia kapacita vôbec nestačí. Samozrejme, takáto situácia je v celej Bratislave. Magistrát pripravuje novú celomestskú parkovaciu politiku. Ako to riešia v Ružinove, to zistila Mária Babinská.

  • 9 min
  Čo čaká seniorov v Trnave? (18.11.2021 15:12)

  Čo čaká seniorov v Trnave? (18.11.2021 15:12)

  Trnava zavádza viaceré novinky v sociálnej oblasti. Tie sa týkajú predovšetkým seniorov a sociálne či zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorých chce krajské mesto viac zapojiť do diania v meste a zabezpečiť vyššiu kvalitu ich života. So zástupkyňou primátora Trnavy Evou Nemčovskou sa o nich porozprávala Vlasta Cigánková.

  • 8 min
  Ako ďalej futbal v Trenčíne? (11.11.2021 15:12)

  Ako ďalej futbal v Trenčíne? (11.11.2021 15:12)

  Trenčín je známy najmä ako hokejové mesto. Svoje miesto v srdciach domácich fanúšikov však má nepochybne aj futbal. Ten už roky reprezentuje futbalový klub AS Trenčín. Jeho podpora sa ale stala predmetom búrlivých diskusií. Niektorým mestským poslancom a časti verejnosti sa totiž nepáčia podmienky, za ktorých si mesto od futbalového klubu prenajme štadión a tri tréningové ihriská v rekreačnej zóne Ostrov. Téme sa v podcaste Zo života krajských miest podrobnejšie venuje Barbora Jurenová.

  • 7 min
  Ako sa bude parkovať v Nitre? (4.11.2021 15:12)

  Ako sa bude parkovať v Nitre? (4.11.2021 15:12)

  Situácia s parkovaním je pomerne zložitá azda v každom väčšom meste a Nitra nie je výnimkou. O zmene parkovacej politiky sa hovorí už roky, zásadnejšie kroky sa do praxe dostávajú pomerne pomaly. Avšak aj tie sa chystajú. Podrobnosti zistila Jana Obrancová.

  • 7 min
  Zber kuchyského odpadu už aj v Bratislave (28.10.2021 15:12)

  Zber kuchyského odpadu už aj v Bratislave (28.10.2021 15:12)

  Biologický odpad tvorí v čiernych košoch najväčšiu časť. V prípade bytových domov až 37 %, v prípade rodinných domov 22 %. Spolu so záhradným odpadom je v čiernej nádobe so zmesovým odpadom až 45 % biologicky rozložiteľného odpadu. Cieľom zavedenia zberu kuchynského bioodpadu je znížiť, ideálne odstrániť tento odpad zo zmesového komunálneho odpadu.
  So zberom kuchynského odpadu pilotne začína aj hlavné mesto Slovenska Bratislava.
  Téme sa venuje Marcela Jedináková.

  • 9 min
  Plán udržateľnej mestskej mobility v Trenčíne (14.10.2021 15:12)

  Plán udržateľnej mestskej mobility v Trenčíne (14.10.2021 15:12)

  Trenčín patrí medzi mestá, ktoré majú už dlhodobo problémy s dopravou. Zahltené cesty v ranných a popoludňajších hodinách sú tu tak bežnou realitou. Ako by sa mala doprava v budúcnosti rozvíjať, na to dáva odpoveď špeciálny dokument. Je ním Plán udržateľnej mobility, na ktorý bližšie pozrela Barbora Jurenová.

  • 8 min

Top Podcasts In News