235 episodes

Sermons-Bethany UMC, Austin TX

Bethany United Methodist Church - Austin, TX Sermons Bethany United Methodist Church - Austin, TX

  • Christianity

Sermons-Bethany UMC, Austin TX

  Growing in Christ’s Image (Sun)

  Growing in Christ’s Image (Sun)

  Called for a Purpose: Growing in Christ’s Image

  Knowing Jesus Christ (Sun)

  Knowing Jesus Christ (Sun)

  Called for a Purpose: Knowing Jesus Christ

  Experiencing God’s Love (Sun)

  Experiencing God’s Love (Sun)

  Called for a Purpose: Experiencing God’s Love

  Participating in God’s Mission (Sun)

  Participating in God’s Mission (Sun)

  Called for a Purpose: Participating in God’s Mission

  Being a Community (Sun)

  Being a Community (Sun)

  SUMMARY:
  Called for a Purpose: Being a Community

  Release Your Cares (Sun)

  Release Your Cares (Sun)

  Unafraid: Release Your Cares

Top Podcasts In Christianity