310 episodes

Welkom by Radio Scriptura. 2 Timotheus 3:16,17 sê die hele Skrif is deur God ge-asem. Op hierdie Gereformeerde potgooi wil ons vanuit die Skrif leer, weerlê, reg wys en onderrig, sodat God se mense volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.

Radio Scriptura scriptura.co.za

  • Religion & Spirituality
  • 4.9 • 26 Ratings

Welkom by Radio Scriptura. 2 Timotheus 3:16,17 sê die hele Skrif is deur God ge-asem. Op hierdie Gereformeerde potgooi wil ons vanuit die Skrif leer, weerlê, reg wys en onderrig, sodat God se mense volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.

  Die Tien Gebooie: Die Vierde Gebod

  Die Tien Gebooie: Die Vierde Gebod

  Wat gee God in Eksodus 20 :9-10 vir ons?  Tyd om te werk en tyd om te rus in Hom.   Ons moet die  sewende dag van die week - die sabbat van ons God -  heilig hou.  Ons is uitgelei uit slawerny, en hoef dus nie slawe van werk te wees nie.  Ons voorspoed hang nie van werk, ondernemings of skool af nie.  Dit is God wat ons onderhou, versorg en voed met Sy woord om die christelike lewe te leef in troue gehoorsaamheid. 

  • 37 min
  Pastoraal: Boelie

  Pastoraal: Boelie

  Wat is boeliegedrag?  Hoe moet ons dit hanteer en aanspreek in skole en in die samelewing?   Nie alle konflik is boeliegedrag nie, en nie alle boeliegedrag is konflik nie. Die een wat hom- of haarself verhef tot 'n hoër vlak as ander mense deur hulle te boelie, moet die gevolge en die straf dra, ten einde negatiewe gedrag te stop. Ongeregtigheid moenie ongestraf bly nie, maar boeliegedrag is meestal 'n hulpkreet wat deur middel van 'n pastorale pad kan herstel en die boelie tot bekering te roep, en die slagoffer te help om dit te verwerk en te vergewe.  Vra die Here vir wysheid sodat jy sal weet wanneer om te vlug, te veg, te vertel of te verduur.  Maar erken en belei jou sonde as jy self aan afknouery skuldig is, en as jy geboelie word, skuil by die Here.

  • 41 min
  Die Tien Gebooie: Die Mosaïese verbond as bediening van genade

  Die Tien Gebooie: Die Mosaïese verbond as bediening van genade

  Episode 1 van 'n nuwe reeks oor die Tien Gebooie.  Scirptura kyk na die Mosaïese verbond as bediening van genade.  Wat is sonde, en kan gehoorsaamheid aan die wet ons red?   In God se groot genade het Christus gekom om ons sondeskuld te betaal, sodat ons gered kan word.  Is die tien gebooie dan nou nie meer van toepassing op ons nie?  Waarom wil ons die wet nie meer hoor nie?   Wat is die drie gebruike van die wet? 

  • 35 min
  Die Tien gebooie: Drievoudige toepassing van die Wet

  Die Tien gebooie: Drievoudige toepassing van die Wet

  Scriptura bespreek in meer diepte die drievoudige toepassing van die wet.  Wat is die verskil tussen die drieledige aard van die wet teenoor die drie toepassings of gebruike van die wet?  Hoe pas ons die wet vandag op ons eie lewens toe?  Wat is die konsekwensies en gevolge van wetteloosheid?  Wat is die etiese kwessies van ons tyd vanweë wetteloosheid in die samelewing?  

  • 31 min
  Die Tien Gebooie: Die Evangelie van die Wet

  Die Tien Gebooie: Die Evangelie van die Wet

  Wat word deur die wet belig?  Plaas die wet 'n ondraaglike las op gelowiges?  Waarin lê ons redding werklik?  Wat moet die gelowige se verhouding tot die wet wees?  In die derde aflewering van die tien gebooie reeks gesels Scriptura oor die evangelie wat ons red, omdat die wet nie kan nie.  

  • 31 min
  Die Tien Gebooie: Die Eerste Gebod

  Die Tien Gebooie: Die Eerste Gebod

  Die hart van die mens neig tot afgodery, en plaas homself graag bo God.   Maar nadat Hy ons red, leer Jesus vir ons die eerste gebod.  "Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.   Dit is die eerste en groot gebod."  En in Eksodus 20 , "  Jy mag geen ander gode voor My aangesig hê nie.  Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie;  want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;   en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en My gebooie onderhou.”    Wat beteken die eerste van God se tien gebooie vir ons, en waarom moet ons elke dag poog om dit te gehoorsaam?

  • 29 min

Customer Reviews

4.9 out of 5
26 Ratings

26 Ratings

Han dewaal ,

Uitstekend

Hierdie potgooi is ‘n skrifgetroue bron in die uitleg van die Woord. Baie dankie!

Friedrich de Wet ,

Goeie inisiatief!

Die kort en bondige episodes is ‘n sinvolle manier om ook met gereformeerde teologie bedien te word in ‘n besige dag.

luisteranon ,

Uitstekend

Baie insiggewend en lekker om te luister - baie dankie!!

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Joel Osteen Podcast
Joel Osteen, SiriusXM
Girls Gone Bible
Girls Gone Bible
Elevation with Steven Furtick
iHeartPodcasts
Christ With Coffee On Ice
Ally Yost
BibleProject
BibleProject Podcast
In Totality with Megan Ashley
Megan Ashley