31 min

Life Unbottled, ep. 10: една е Митра, биовиното и винените пътувани‪я‬ Life Unbottled

    • Society & Culture

Ето ни на първата кръгла цифра - десети епизод! Ако бяха женени, Ана и Яна щяха да празнуват сватба на цветята. Не са,  но празнуват десетата си изява в ефир интимно - говорят си една с друга. За чист живот - био лозя и вина, за чудната Митра (жена и вино) и за още по-чудната Северна и Североизточна винена България. Да не забравяме и Калимочо-то.

Записан преди повече от месец и половина, този епизод се излъчва едва сега - когато се надяваме, че тъмата се развиделява и че придвижването няма да е така ограничено.

Бележка под линия: поради датата на записа, т.е. преди извънредното - COVID-19 - положение, някои събития, за които говорим като джаз феста на изба Орбелус не са актуални, но така добре ни се получи, че не искахме да презаписваме или редактираме излишно. 

Ето ни на първата кръгла цифра - десети епизод! Ако бяха женени, Ана и Яна щяха да празнуват сватба на цветята. Не са,  но празнуват десетата си изява в ефир интимно - говорят си една с друга. За чист живот - био лозя и вина, за чудната Митра (жена и вино) и за още по-чудната Северна и Североизточна винена България. Да не забравяме и Калимочо-то.

Записан преди повече от месец и половина, този епизод се излъчва едва сега - когато се надяваме, че тъмата се развиделява и че придвижването няма да е така ограничено.

Бележка под линия: поради датата на записа, т.е. преди извънредното - COVID-19 - положение, някои събития, за които говорим като джаз феста на изба Орбелус не са актуални, но така добре ни се получи, че не искахме да презаписваме или редактираме излишно. 

31 min

Top Podcasts In Society & Culture

Nailea Devora & Audioboom Studios
БНР | Българско Национално Радио
How To Academy
Miroslav Filkov
Chris Williamson
Lyss Boss