46 min

Milan Novák: Jak uspět na pracovním trhu Podcast o práci

    • Careers

Milan Novák je CEO společnosti GoodCall a má přehled o pracovním trhu, jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany uchazečů o práci.
V podcastu jsme se bavili třeba o tom:
- Jak se za posledních 20 let změnilo chování zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání
- Čeho jsme nyní kvůli covidové době součástí a zda nám tato doba může přinést i nějaké výhody
- Kdo je na pracovním trhu znevýhodněný
- Co udělat jako první když hledáte práci 
- Jak být stále zaměstnatelný

Milan Novák je CEO společnosti GoodCall a má přehled o pracovním trhu, jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany uchazečů o práci.
V podcastu jsme se bavili třeba o tom:
- Jak se za posledních 20 let změnilo chování zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání
- Čeho jsme nyní kvůli covidové době součástí a zda nám tato doba může přinést i nějaké výhody
- Kdo je na pracovním trhu znevýhodněný
- Co udělat jako první když hledáte práci 
- Jak být stále zaměstnatelný

46 min