102 episodes

Vydavateľský a vzdelávací dom Poradca podnikateľa sa za 30 rokov stal synonymom pre spoľahlivé a aktuálne informácie zo sveta legislatívy. Podcast PP sa zameriava na aktuality z oblastí daní a miezd a v Kresle pre hosťa sa venujeme rôznym aktuálnym legislatívnym alebo podnikateľským témam.
www.pp.sk

Podcast PP Poradca podnikateľa

  • Business

Vydavateľský a vzdelávací dom Poradca podnikateľa sa za 30 rokov stal synonymom pre spoľahlivé a aktuálne informácie zo sveta legislatívy. Podcast PP sa zameriava na aktuality z oblastí daní a miezd a v Kresle pre hosťa sa venujeme rôznym aktuálnym legislatívnym alebo podnikateľským témam.
www.pp.sk

  Daňová a Mzdová pohotovosť PP034: Daňová uznateľnosť PHL pri aute zaradenom v obchodnom majetku

  Daňová a Mzdová pohotovosť PP034: Daňová uznateľnosť PHL pri aute zaradenom v obchodnom majetku

  Odborní poradcovia nášho Daňového centra sa v praxi často stretávajú s otázkami podnikateľov ohľadom uplatnenia daňových výdavkov súvisiacich s používaním automobilov. Najčastejšie ide o spotrebu pohonných látok.  Treba si odkladať bločky? Čo ak má podnikateľ viacero áut? Môže si podnikateľ sám vybrať spôsob pri uplatňovaní daňovej uznateľnosti? Aj na tieto otázky nám odpovedala poradkyňa Daňového centra, pani Nadežda Cígerová.

  Dozviete sa konkrétne veci ako:


  Aký je základný princíp daňovej uznateľnosti výdavkov za pohonné látky?
  Čo v prípade, ak má podnikateľ viacero áut?
  Môže firma použiť cenu PHL aj zo štatistického úradu, ak chýbajú bločky?
  Ako je to v prípade, keď SZČO alebo živnostník uplatňuje paušálne, nie preukázateľné výdavky. Aj vtedy je nutné dokladovať spotrebu PHL?
  Podľa  dostupných informácií nastala zmena v možnosti uplatnenia PHL v minulom roku 2020. O čo vlastne ide?
  Ako postupovať v situácii, ak sa v osvedčení o evidencii uvádzajú rôzne spotreby pohonných látok (mesto-mimo mesta)?
  Ak pri tzv. prelitrovaní skončí platnosť osvedčenia, je možné uplatňovať spotrebu PHL podľa uvedeného osvedčenia až do konca roka 2021, resp. aj v nasledujúcom roku?
  Paušálna uznateľnosť do výšky 80% z nákupu PHL - môže sa uplatniť paušál aj v prípade, že sa auto používa na podnikanie napr. vo výške 70 % a musí viesť knihu jázd?
  Sledovanie spotreby PHL cez GPS zariadenia - aké sú v tomto prípade špecifiká, na ktoré si musia podnikatelia dávať pozor?

  O ďalších aspektoch témy sa dozviete na stránkach www.danovecentrum.sk alebo v ďalších epizódach.

  Sme Poradca podnikateľa – viac ako 30 rokov s vami.
  www.pp.sk

  • 9 min
  Hosť: Mediácia a jej prínos, 2. časť

  Hosť: Mediácia a jej prínos, 2. časť

  Pokračujeme druhou časťou témy o mediácii a elektronickej mediácii. Rozprávali sme sa s predsedom Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov, JUDr. Františkom Kutlíkom.
  Homeoffice, dištančné vzdelávanie, komunikácia s rodinou na diaľku... Je možné aj v kyberpriestore riešiť konflikty nekonfliktne? Akú sú trendy v oblasti elektronizácie a umelej inteligencii v mediácii?

  Vypočujte si ďalej:


  Kedy sa mediácia začala vo svete objavovať v elektronickej podobe?
  Ako to vyzerá v post-kovidovom svete s e-mediáciou a posunuli sme sa aj na Slovensku do inej úrovne?
  Ako začína mediátor s prácou v kyberpriestore? Čo je asynchrónna a synchrónna komunikácia a aké majú výhody?
  Ako zasahuje mediátor už do prvých emailov oboch strán? 
  Príklady z praxe – kedy sa e-mediácia formou emailov vydarila na výbornú
  Vrámci EÚ len 12% spotrebiteľov pozná svoje základné práva. Ako funguje spotrebiteľská mediácia a čím je osobitá?
  Nová kniha nášho hosťa: eMediácia a riešenie konfliktov v kyberpriestore – ako reakcia na post-kovidovú situáciu určená pre širokú verejnosť
  Nikdy nedostaneš druhú šancu zanechať prvý dojem – 7 sekúnd sa znižuje na 3
  Podľa výskumov je slovné napádanie v kyberpriestore až 4x častejšie ako v reálnom živote – ako tomu predísť?
  eMediácia v obchodných sporoch – je vhodná aj pre malé a stredné firmy, funguje to? 
  Umelá inteligencia v roli mediačného avatara: SOPHIA – 64 terabajtov čistej empatie má už svoju tvár

  „Život je príliš krátky na to, aby sme sa umárali v konfliktoch...Zachovajte mediácii priazeň.“  Odkazuje na záver náš hosť a my sa pripájame.

  Sme Poradca podnikateľa – rozumieme svetu legislatívy – viac ako 30 rokov s vami.

  www.pp.sk

  • 33 min
  Špeciál – otázky a odpovede na tému Aspekty reklamy v podnikaní

  Špeciál – otázky a odpovede na tému Aspekty reklamy v podnikaní

  Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na rôzne otázky zákazníkov z praxe, a to na rôzne legislatívne témy. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia sociálnych sietí alebo návštevníci našich webov.

  Veríme, že viacerí z vás môžu mať podobný problém a hľadajú riešenie. Prinášame preto pravidelnú epizódu Otázky a odpovede z praxe, kde vyberáme 5 najčastejších otázok na jednu tému.

  Dnes sa pozrieme na ASPEKTY REKLAMY V PODNIKANÍ z daňovo-účtovného pohľadu.

  Odpovede vypracovala odborná poradkyňa Daňového centra pani Naďa Cígerová a dozviete sa odpovede na tieto otázky:


  Víno a iný alkohol ako reklamný predmet
  Poskytnutie reklamného predmetu v hodnote nad 17 eur
  Podpora predaja výrobkov u platiteľa DPH
  Inzercia v novinách z daňového hľadiska
  Reklamné stavby a ich odpisovanie

  Sme Poradca podnikateľa – rozumieme svetu legislatívy – už 30 rokov.
  www.pp.sk

  • 6 min
  Hosť: Mediácia a jej prínos, 1. časť

  Hosť: Mediácia a jej prínos, 1. časť

  Je možné riešiť a vyriešiť konflikty nekonfliktne? Stačí dať šancu alternatívnemu riešeniu konfliktov  – teda mediácii. O efektívnom riešení sporov mimosúdnou cestou sa budeme rozprávať so spoluzakladateľom a predsedom Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov – naším hosťom bol právnik a mediátor JUDr. František Kutlík.

  V úvodnej epizóde sa dozviete:


  Čo je mediácia a prečo by vás mala zaujímať
  Kto sa môže stať mediátorom, aké sú podmienky – môže mediátora robiť len právnik alebo psychológ?
  Ako sa rola mediátora zmenila za posledné roky a prečo by sa mali špecializovať
  Ako si nájsť vhodného mediátora pre svoj konkrétny prípad
  Ako vlastne začať prípad riešiť mediáciou, a nie súdnym sporom
  Majú aj slovenské súdy zmysel pre riešenie sporov mediáciou?
  Prináša mediácia win-win riešenia udržateľné dlhodobo?
  Môže si mediáciu dovoliť každý? Kto platí mediátora? Je mediácia lacnejšia ako súdne konanie?
  Ako často sa deje mediácia pro-bono teda zadarmo?
  Je každý prípad sporov vhodný pre mediáciu? Čo rozhoduje?
  Činnosť SIMARS – záujmové združenie právnických osôb
  Výkon mediácie ako podnikateľská príležitosť – register mediátorov SR 
  Hlavné dôvody, kedy by mali firmy a podnikatelia využiť mediáciu 
  Mediátor ako stabilný pomocník vo firme – prínos pre zamestnancov, manažment, pre partnerov a dodávateľov
  Základný mediačný výcvik pre bežnú populáciu?

  Na záver si môžete vypočuť aj sen nášho hosťa – ako ideálne riešiť nezhody medzi ľuďmi na pracovisku tak, aby neeskalovali.

  Odborné články nášho hosťa k téme mediácie nájdete na našom portáli www.epi.sk

  Sme Poradca podnikateľa – rozumieme svetu legislatívy – viac ako 30 rokov s vami.
  www.pp.sk

  • 36 min
  Daňová a Mzdová pohotovosť PP033: Podrobne o preclievaní malých zásielok

  Daňová a Mzdová pohotovosť PP033: Podrobne o preclievaní malých zásielok

  Od 1. júla 2021 musia kupujúci podávať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z tretích krajín, pričom clo kupujúci zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur. Uvedené však neplatí pre DPH, ktorú si musia kupujúci zaplatiť pri všetkých zásielkach.

  V dnešnom podcaste nám odborná poradkyňa Daňového centra, pani Zuzana Uríková, podrobne vysvetlí všetky zmeny a podmienky k tejto téme.
  Dozviete sa:


  Aké sú podmienky a ako vykonať preclenie zásielok z krajín mimo Európskej únie
  Koho sa preclievanie zásielok presne týka
  Kde podať elektronické colné vyhlásenie
  Aké oslobodenie od dane sa pri dovoze zásielok zrušilo
  Kedy je potrebné podať štandardné colné vyhlásenie
  Aké špecifické situácie môžu nastať pri vyčíslení hodnoty zásielky
  Ako formou sa podáva colné vyhlásenie a čo všetko k tomu budete potrebovať
  Ako sa postupuje v prípade prepočtu hodnoty zásielky na euro
  Ako určiť kód tovaru (6 miestne číslo), ktoré je potrebné zadávať pri vypĺňaní colného vyhlásenia
  Pre ktoré tovary nie je možné použiť colné vyhlásenie 
  Aká výnimka sa zaviedla do zákona o DPH
  Ako sa uhrádza výmer DPH po vyplnení všetkých údajov
  Prečo je dobré si pamätať hranicu 150 eur

  Viac informácií k téme preclievania zásielok do 150 eur je publikovaných na portáli daňového centra www.danovecentrum.sk

  Sme Poradca podnikateľa – viac ako 30 rokov s vami.
  www.pp.sk

  • 14 min
  Špeciál – otázky a odpovede na tému DPH

  Špeciál – otázky a odpovede na tému DPH

  Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na rôzne otázky zákazníkov z praxe, a to na rôzne legislatívne témy. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia sociálnych sietí alebo návštevníci našich webov.

  Veríme, že viacerí z vás môžu mať podobný problém a hľadajú riešenie. Prinášame preto pravidelnú epizódu Otázky a odpovede z praxe, kde vyberáme 5 najčastejších otázok na jednu tému.

  Dnes sa pozrieme na POSÚDENIE REŽIMU DPH V PRAXI.

  Odpovede vypracovala odborná poradkyňa Daňového centra - pani Zuzana Uríková a dozviete sa odpovede na tieto otázky:


  Ako je to s odvodom DPH pri likvidácii tovaru
  Zaťaženie poplatku za uloženie odpadu daňou z pridanej hodnoty
  Uvádzanie rabatu v daňovom priznaní k DPH a kontrolnom výkaze
  Ako na DPH pri kompenzácii za predčasné ukončenie nájmu
  Kedy a ako sa mení zdaňovacie obdobie DPH z kvartálneho na mesačné

  Sme Poradca podnikateľa – rozumieme svetu legislatívy – už 30 rokov.
  www.pp.sk

  • 7 min

Top Podcasts In Business

You Might Also Like