45 episoder

Ledelsesalmanakken er en faglig time-out for dig, der er optaget af ledelse, organisering og strategi. Du praktiserer det selv eller hjælper nogen med det. Og du vil inspireres, udfordres, måske lære nyt. Hver måned opsøger vi ledere, praktikere eller teoretikere. Sammen undersøger vi aspekter af strategi, ledelse og organisering - som det udfolder sig i praksis. Fordi vi ved, at mange ledere savner tid i hverdagen til at reflektere over dét, der strategisk er vigtigt - og som kræver indsigt eller udsyn.

Podcasten er tænkt, talt og produceret af Mobilize Strategy Consulting. Musikken er "Idéer ad omveje", skrevet og spillet af Asbjørn Busk Jørgensen.

Ledelsesalmanakken Mobilize Strategy Consulting

  • Erhverv
  • 4,8 • 17 vurderinger

Ledelsesalmanakken er en faglig time-out for dig, der er optaget af ledelse, organisering og strategi. Du praktiserer det selv eller hjælper nogen med det. Og du vil inspireres, udfordres, måske lære nyt. Hver måned opsøger vi ledere, praktikere eller teoretikere. Sammen undersøger vi aspekter af strategi, ledelse og organisering - som det udfolder sig i praksis. Fordi vi ved, at mange ledere savner tid i hverdagen til at reflektere over dét, der strategisk er vigtigt - og som kræver indsigt eller udsyn.

Podcasten er tænkt, talt og produceret af Mobilize Strategy Consulting. Musikken er "Idéer ad omveje", skrevet og spillet af Asbjørn Busk Jørgensen.

  Partnerskaber mellem kommuner og forskere

  Partnerskaber mellem kommuner og forskere

  Partnerskaber som en vej til bedre forebyggelse?

  Danmark vil være udfordret på sundheden i fremtiden, fordi vi ikke kan skaffe ressourcer og medarbejdere til at behandle alle kroniske livsstilssygdomme. Der er behov for et livsforløbs-perspektiv på sundhed, sygdom og trivsel og tidlige forebyggende indsatser målrettet børn, unge og familier. Her kan strategiske partnerskaber tæt på borgerne – som partnerskaber mellem kommuner og forskere med indsigt i forebyggelse, data og effekter være en vigtig vej.

  I denne måneds podcast kan du blive klogere på sådan et partnerskab. Vordingborg Kommune og to regionale forskningsinstitutioner, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Steno Diabetes Center Sjælland arbejder sammen frem til 2025 i partnerskabet ”Sammen om børn og unges sundhed og trivsel".

  Lyt med når sundhedschef i Vordingborg Kommune, Dorrit Guttman, og centerchef for Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Peter Bentsen, drøfter, hvad partnerskaber mellem kommune og forskning kan, hvad de har lært, og hvilke barrierer og potentialer partnerskaber har for folkesundheden. Vært er seniorrådgiver Niels Henriksen, der bl.a. arbejder med at bygge bro mellem forskning, kommuner og private aktører for at øge innovationskraften inden for sundhedsområdet.

  Rigtig god lyttelyst!

  Månedens gæster: Dorrit Guttman, sundhedschef i Vordingborg Kommune og Peter Bentsen, centerchef for Center for Klinisk forskning og Forebyggelse på Bispebjerg & Frederiksberg Hospital
  Vært: Niels Henriksen, ejer af Make It Better Consulting og fasttilknyttet senior i Mobilize
  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 35 min.
  Strategisk porteføljeledelse i store faglige organisationer

  Strategisk porteføljeledelse i store faglige organisationer

  Et nødvendigt værktøj til strategirealisering?

  De seneste år har flere og flere større offentlige organisationer fået øjnene op for arbejdet med strategisk porteføljeledelse. Når ressourcerne er knappe, og der stilles flere krav til værdiskabelse hos borgere, studerende og patienter, er der et øget behov for prioritering af projekter, der giver en fælles retning.

  ”Strategien skal fortælle hvor vi skal hen, og hvordan vi skal derhen. Strategien skal gerne indeholde nogle vigtige trædesten på rejsen, der indikerer, hvordan vi kommer hen til målet. Strategisk porteføljeledelse er for mig at få omsat vores ambition til konkrete indsatser, der udfolder vores hvordan”, siger rektor på CBS Nikolaj Malchow-Møller.

  Udvikling og innovation er blevet vigtige strategiske opgaver for store offentlige organisationer som CBS - derfor er det også centralt, at udviklingen leder til reel forandring i driften. Her spiller den strategiske porteføljeledelse en værdifuld rolle. En rolle som afsnittets vært, Kristian Mikkelsen, er i fuld gang med at undersøge nærmere i sit ph.d. projekt om porteføljeledelse af forskning og udvikling.

  I årets første udgave af Ledelsesalmanakken taler Kristian med Nikolaj Malchow-Møller og partner i Mobilize Søren Barlebo Rasmussen om, hvorfor strategisk porteføljeledelse er så relevant netop nu, og hvordan man på CBS griber opgaven an.

  Rigtig god lyttelyst!

  Månedens gæster: Nikolaj Malchow-Møller, rektor på CBS og Søren Barlebo Rasmussen, partner i Mobilize Strategy Consulting
  Vært: Kristian Mikkelsen, konsulent i Mobilize Strategy Consulting
  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 33 min.
  Fremtidens offentlige topledelse

  Fremtidens offentlige topledelse

  Bureaukratiet - den moderne topleders hemmelige våben?
   
  "Vi skal sørge for, at politikerne og borgerne ikke bliver bambi, der kigger ind i bilens forlygter og bliver skræmt. Vi skal spørge os selv: Hvad er vigtigt at gøre noget ved, og hvad kan vente?", siger professor i statskundskab på SDU Ulrik Kjær.

  Det kan opleves som om, at vi går rundt med en fyldt trillebør med samfundsproblemer, som både politikere, administration og borgere må forholde sig til. Mange snakker om, at problemerne i dag er komplekse og vilde og derfor meget udfordrende at løse. Men måske er problemerne ikke så svære at håndtere, som vi tror? 
   
  I denne måneds udgave af Ledelsesalmanakken tager vi en dialog med eksperter om, hvordan man som topleder kan agere i spændingsfeltet mellem administration og strategi, når komplekse samfundsproblemer banker på døren. Vi har flyttet podcaststudiet til Fyn på SDU for at blive meget klogere på emnet i selskab med Ulrik Kjær og kommunaldirektør i Esbjerg Kommune Rikke Vestergaard.
   
  Vi taler om politikeren, bureaukraten og borgeren og de muligheder, der ligger i borgerinddragelse og mere samspil og forståelse mellem de tre parter.
   
  Rigtig god lyttelyst!

  Månedens gæster: Rikke Vestergaard, kommunaldirektør i Esbjerg Kommune og Ulrik Kjær, professor i statskundskab på SDU
  Vært: Anne-Mette Steinmeier, seniorkonsulent i Mobilize Strategy Consulting
  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 40 min.
  Biasbevidst ledelse

  Biasbevidst ledelse

  Flere og flere organisationer får øjnene op for, hvordan inklusion og diversitet ikke kun skaber sundere arbejdspladser, men også bedre og mere bæredygtige beslutninger. Men hvordan?

  I denne måneds udgave af Ledelsesalmanakken taler vi om, hvordan Biasbevidst ledelse kan være et værktøj til at forstå de barrierer, der svækker gruppedynamikker og beslutningsprocesser - og hvordan vi gennem inklusion kan overkomme det. Vi taler med psykolog, ph.d. og forfatter Christina Lundsgaard Ottsen og psykolog og partner i Mobilize Klaus Harries om fordelene ved at have et mere inkluderende mindset i organisationerne, for at skabe det bedst mulige fundament for de rette beslutninger.  

  "Jo mere vi blander forskellige holdninger, jo tættere er vi på en holdbar løsning. Og jo flere vi har med i processen, jo mere fodslag har vi til at føre det ud i livet, og dermed bliver de mere bæredygtige og langtidsholdbare. ", siger Christina Lundsgaard Ottsen.

  Lyt med, når vi taler om dilemmaerne ved biasbevidst ledelse, bevidsthed om magt, og så kommer vi med konkrete tips til, hvordan du kan arbejde mere biasbevidst allerede i morgen.  

  Rigtig god lyttelyst! 

  Månedens gæster: Christina Lundsgaard Ottsen, psykolog, ph.d. og forfatter og Klaus Harries, psykolog og partner i Mobilize
  Vært: Magnus Vilstrup, projektmedarbejder i Mobilize Strategy Consulting
  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 41 min.
  Podcastserie om de vilde problemer - Aarhuskompasset

  Podcastserie om de vilde problemer - Aarhuskompasset

  Kan Aarhuskompasset hjælpe os til at håndtere de vilde problemer? Tredje afsnit i podcastserien om de vilde problemer.

  ”Vi har i Aarhus Kommune erkendt, at velfærd skaber større værdi, hvis det er noget vi gør sammen med andre – mere end hvis vi tror, det er noget, som kommunen kan ”give” til borgeren. Vi skal ikke bare løbe hurtigere eller gøre mere af det, vi plejer. Det handler også om at gøre noget andet”, siger Ina Bøge Eskildsen.

  Denne episode af podcastserien om de vilde problemer handler om Aarhuskompasset. I Aarhus Kommune er man i alle forvaltninger i gang med at nytænke den måde, man laver velfærd. Det sker under overskriften: “Mindre system, mere borger”. Vi taler med programleder for Aarhuskompasset Ina Bøge Eskildsen og direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse Erik Kaastrup-Hansen. Vi skal høre, om der i Aarhuskompasset er en nøgle til, hvordan vi kan arbejde med vilde sociale problemer. Vi træder også et skridt tilbage og hører, hvorfor Aarhus Kommune så et behov for at lave et Aarhuskompas, og hvordan man kom i gang med arbejdet. Til sidst i programmet giver gæsterne nogle råd til andre kommuner, der gerne vil i gang.

  ”Mit bedste råd er at sætte sig på sine hænder som system og lytte... På social- og beskæftigelsesområdet betyder det, at vi skal udleve rådet om ”Intet om borgeren uden borgeren er med”, siger Erik Kaastrup-Hansen.

  Vi finder vores kompas frem og ønsker god tur forbi Aarhus.

  Rigtig god lyttelyst!

  Månedens gæster: Ina Bøge Eskildsen, programleder for Aarhuskompasset og Erik Kaastrup-Hansen, direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Vært: Dorte Bukdahl, partner i Mobilize Strategy Consulting
  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 38 min.
  Podcastserie om de vilde problemer - Hovedloven

  Podcastserie om de vilde problemer - Hovedloven

  Hovedloven - En lov værd at omfavne

  I sommeren 2023 forventes en ny lov at træde i kraft, som går under navnet ”Hovedloven”. Loven har til formål at gøre det nemmere at samtænke indsatser på tværs af den nuværende lovgivning. Loven er i særlig grad relevant, når der skal findes gode løsninger til borgere med komplekse problemer, f.eks. borgere, der både har indsatser fra Jobcenteret og fra Socialforvaltningen.

  ”Man kan sige det på den måde, at vi i kommunerne i mange år har efterspurgt en sammenhængende lovgivning frem for en lov om sammenhæng… nu har vi fået noget af det, og så er det vigtigt, at vi tager imod det”, siger direktør i Ballerup kommune Mette Vaaben Mortensen om den politiske aftale om Hovedloven.

  Partner i Mobilize Dorte Bukdahl har inviteret direktør for beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet i Ballerup Kommune, Mette Vaaben Mortensen, og programchef for Frontløbernetværket Janne Koefoed Jørgensen ind til en snak om, hvad den nye Hovedlov går ud på. Hovedloven indeholder nogle nye bestemmelser, der vil lette det helhedsorienterede arbejde på tværs af forvaltninger. Samtidig ligger loven op til et nyt mindset i forståelsen af kommunens rolle, hvor der i højere grad tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov, når der skal findes gode løsninger.

  I podcasten vil vi forsøge at forstå Hovedlovens potentiale, og hvad det kræver af en kommune, hvis man skal være ambitiøs i implementeringen af loven.

  God lyttelyst!

  Månedens gæster: Mette Vaaben Mortensen, direktør for beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet i Ballerup Kommune og Janne Koefoed Jørgensen, programchef for Frontløbernetværket
  Vært: Dorte Bukdahl, partner i Mobilize Strategy Consulting
  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 35 min.

Kundeanmeldelser

4,8 ud af 5
17 vurderinger

17 vurderinger

Mest populære podcasts inden for Erhverv

Euroinvestor
Heartbeats.dk
Storyhouse Egmont/Story Lab for Akademikernes A-kasse
Podimo
Nicolai Vittrup
Danske Bank

Måske vil du også synes om

Morten Münster
DR
DR
B.T.
Weekendavisen
Anna Thygesen