15 episodes

Ledelsesalmanakken er en faglig time-out for dig, der er optaget af ledelse, organisering og strategi. Du praktiserer det selv eller hjælper nogen med det. Og du vil inspireres, udfordres, måske lære nyt. Hver måned opsøger vi ledere, praktikere eller teoretikere. Sammen undersøger vi aspekter af strategi, ledelse og organisering - som det udfolder sig i praksis. Fordi vi ved, at mange ledere savner tid i hverdagen til at reflektere over dét, der strategisk er vigtigt - og som kræver indsigt eller udsyn.

Podcasten er tænkt, talt og produceret af Mobilize Strategy Consulting. Musikken er "Idéer ad omveje", skrevet og spillet af Asbjørn Busk Jørgensen.

Ledelsesalmanakke‪n‬ Mobilize Strategy Consulting

  • Administration
  • 4.7 • 14 Ratings

Ledelsesalmanakken er en faglig time-out for dig, der er optaget af ledelse, organisering og strategi. Du praktiserer det selv eller hjælper nogen med det. Og du vil inspireres, udfordres, måske lære nyt. Hver måned opsøger vi ledere, praktikere eller teoretikere. Sammen undersøger vi aspekter af strategi, ledelse og organisering - som det udfolder sig i praksis. Fordi vi ved, at mange ledere savner tid i hverdagen til at reflektere over dét, der strategisk er vigtigt - og som kræver indsigt eller udsyn.

Podcasten er tænkt, talt og produceret af Mobilize Strategy Consulting. Musikken er "Idéer ad omveje", skrevet og spillet af Asbjørn Busk Jørgensen.

  Hvad kan Duke Ellington, Miles Davis og Jonas fra den danske jazzduo Svaneborg Kardyb lære os om strategi?

  Hvad kan Duke Ellington, Miles Davis og Jonas fra den danske jazzduo Svaneborg Kardyb lære os om strategi?

  Jazz og strategi er to ord der sjældent finder hinanden i samme sætning. Mange vil nok mene, at det er to ord, der repræsenterer to forskellige og ofte modsatrettede verdener. Det ene handler jo om planlægning, taktik, styring og mål. Det andet måske mere om improvisation, tilfældighed, fejl og proces.


  Men i en volatil, uforudsigelig, kompleks og flertydig verden, hvor organisationer og ledere skal navigere, er vi måske nødt til at dygtiggøre os i Jazzens discipliner. Lære at improvisere, omfavne det emergente, lytte og lære og ikke mindst spille hinanden gode.

  I denne måned har vi Jonas Kardyb fra den prisvindende danske jazzduo Svaneborg Kardyb med i studiet. Vi taler blandt andet om, hvad han forstår ved ordet strategi, og hvordan det kommer til udtryk i deres musik. Ifølge Jonas bør vi give mere plads til flow frem for strategi og måske indføre ugentlige jamsessions, hvor resultatet er uvigtigt og processen er i fokus.

  Vi håber, du vil jazze med.

  Medvirkende: Sverri Hammer, Jonas Svaneborg & Mads Jakobsen
  Titelmusik: Asbjørn Busk Jørgensen, "Idéer ad omveje". Derudover musik af Svaneborg Kardyb.

  • 31 min
  Mellemrums-strategier: Velfærdsledelse og social innovation 2.0

  Mellemrums-strategier: Velfærdsledelse og social innovation 2.0

  Hvad betyder det "at bevæge sig ud i mellemrummene" og skabe nye løsninger og forretningsmodeller her?

  Hvad består ledelsesopgaven af i disse 'strategiske mellemrum'? Og hvor kommer danske vindmøllerentusiaster og 40 milliarder til sociale indsatser ind i billedet?

  Dét kan du få svar på i denne måneds podcast.

  Vi taler med Eik Møller, der er kommunaldirektør i Ballerup Kommune, og sammen med Claus Bjørn Billehøj, der er ny partner i Mobilize, giver de to flere bud på, hvordan vi i fremtiden får flere løsninger på tværs af sektorer og kompetencer. Hvor både den offentlige sektor, civilsamfundet, private fonde og virksomheder samt store vidensinstitutioner spiller bedre sammen.

  Vi diskuterer også, hvilke dilemmaer der spænder ben for social innovation idag. Til trods for, at der er både vilje og fagligt dygtige mennesker involveret. Én ting er sikkert: Vi står med en kolossal ledelsesopgave, der ikke kan løftes med de greb, vi kender idag. Til gengæld er potentialet stort, hvis vi lykkes - måske er dét at kunne lede og handle i mellemrummene den bedste strategi, hvis vi virkelig vil udvikle vores velfærdssamfund.

  Dette er den første podcast i 2021, hvor missionen er at udforske og udvide forståelsen af, hvad strategi er.

  Gæster: Eik Møller, Kommunaldirektør i Ballerup Kommune, samt Claus Bjørn Billehøj, Partner i Mobilize Strategy Consulting.
  Vært: Anne-Mette Steinmeier
  Titelmusik: "Idéer ad omveje", skrevet og spillet af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 30 min
  Hvad er strategi? Og hvad bliver vi inspireret af når vi arbejder med strategi i praksis? Optakt til 2021

  Hvad er strategi? Og hvad bliver vi inspireret af når vi arbejder med strategi i praksis? Optakt til 2021

  I 2021 sætter vi kompasset stik mod 'Strategi'. Vi vil undersøge, hvad strategi er - også dér, hvor vi ikke altid leder efter strategiske mål eller handlinger. I denne podcast taler vi med lektor i strategi, organisation og ledelse, og partner i Mobilize, Sverri Hammer samt økonomi-og psykologi-studerende Mads Jakobsen. Vi undersøger, hvad vi typisk forstår ved begrebet strategi (eller ikke forstår). Og om hvordan strategibegrebet fandt vej ind i ledelses- og organisationsteorierne. Endelig afslører vi, hvad lytterne kan få med sig fra Ledelsesalmanakken, hvis man lytter med i 2021.

  • 32 min
  Fra ego til øko-strategier: Om økosystemer og ledelse

  Fra ego til øko-strategier: Om økosystemer og ledelse

  Hvad er et økosystem, og hvordan kommer det til udtryk i vores hverdag? Hvorfor er økosystemerne vigtige i et strategisk- og i et samfundsperspektiv? Og hvordan bedriver man god ledelsespraksis i et økosystem?

  Disse spørgsmål forsøger vi at svare på i denne måneds udgave af Ledelsesalmanakken med hjælp fra leder af Boligsocialnet, Louise Buch Viftrup, professor på CBS, Carsten Greve, og partner i Mobilize Strategy Consulting, Christian Tangkjær.

  Coronakrisen og klimakrisen har åbnet samfundets øjne for, at vi har brug for hinanden. Udfordringen med fælles strategier og at indgå i økosystemer er, at det tager tid. Det kræver mod, villighed og åbenhed at erkende afhængigheden af andre – men har vi andre muligheder?

  Et økosystem er en biologisk metafor for, hvordan levende organismer sameksisterer, udvikler sig og tilpasser sig i gensidig afhængighed. Vi overfører den til et strategisk ledelsesperspektiv for at forstå, hvordan virksomheder, organisationer, institutioner osv. spiller sammen og tilpasser sig hinanden i større sammenhænge med en fælles strategi. Det er nødvendigt for at løse nutidens komplekse samfundsudfordringer og klare sig på den lange bane – vi er gensidigt afhængige af hinanden.


  Som et konkret eksempel på økosystemer giver Louise os et indblik i det boligsociale område, hvor oplevelsen af gensidig afhængighed fylder meget i hverdagen mellem forskellige aktører. Her ser man afhængigheden som et vilkår og mulighed til konstruktivt at gå sammen om at løse udfordringer og opgaver, der kun kan løses med forskellige aktørers komplementerende evner.


  Lyt med og bliv klogere på, om der er økosystemer lige for øjnene af dig eller om du bør indgå i et.


  Vært: Anne-Mette Steinmeier, seniorkonsulent i Mobilize

  Månedens gæster: Louise Buch Viftrup, funktionschef og leder af Boligsocialnet. Carsten Greve, professor på CBS, samt partner i Mobilize Strategy Consulting, Christian Tangkjær.

  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 37 min
  Leder, kend dine samfundsomstillinger! En erfarings-samtale med Gunnar Bovim, Innovasjon Norge

  Leder, kend dine samfundsomstillinger! En erfarings-samtale med Gunnar Bovim, Innovasjon Norge

  Hvad er de store, nødvendige samfundsomstillinger i dag? Hvorfor kan vi kun løse dem sammen? Hvordan håndterer vi dem i organisationen, og hvordan skaber vi bedre samarbejde på tværs af organisationer?

  Dét er omdrejningspunktet for denne måneds udgave af Ledelsesalmanakken, hvor vi taler med Gunnar Bovim, tidligere hospitalsdirektør og rektor på Norges største universitet, NTNU, samt nuværende styreleder (bestyrelsesformand) for Innovation Norge.

  Gunnar har et helt arbejdslivs erfaringer med samfundsomstillinger, og ifølge ham er der tre store, afgørende samfundsomstillinger: Klima- og miljøkrisen, digitalisering, og demokrati-udvikling.

  Disse er ifølge Gunnar helt nødvendige og stiller store krav til ledere på mange niveauer - samt til alle, der færdes i en moderne organisation. Ét af kravene til organisationer og ledelser idag er ifølge Gunnar evnen til komplekst samarbejde og samspil på tværs af discipliner. Udfordringernes natur er mere komplekse og sammenhængende end nogensinde før, så denne type samarbejde er den eneste vej til at imødekomme dem og gennemgå samfundsomstillingerne.

  Gunnar og Søren, partner i Mobilize, dykker ned i konkrete erfaringer med at drive omstillingerne gennem ledelse, og de taler bl.a. om broen mellem drift og udvikling, balancen mellem det ambitiøse og det realistiske, økosystemer, og hvorfor vi alle deler fælles skæbne. Gunnar supplerer med tre vigtige elementer i toplederens rolle for at flytte sin organisation gennem samfundsomstillingerne: Hold fast, hold retningen - og hold det urgent!

  Og her fra Mobilize’s podcaststudie er der kun tilbage at sige: Hold lyttelysten!

  Vært: Anne-Mette Steinmeier
  Månedens gæster: Tidl. universitetsrektor og nuværende styreleder i Innovation Norge, Gunnar Bovim, samt partner i Mobilize Strategy Consulting, Søren Barlebo Rasmussen.
  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 32 min
  Katastrofal ledelse: Om krisebeslutninger og meningsskabelse i uforudsigeligt terræn

  Katastrofal ledelse: Om krisebeslutninger og meningsskabelse i uforudsigeligt terræn

  Hvorfor skal en IT-chef afbryde strømmen i sin organisation? Hvordan kan terrorangrebet 9/11 forstås ud fra en meningsskabelsesmodel? Hvad er forskellen på ’simpel’, ’kompliceret’, ’kompleks’ og ’kaotisk’? Kan man beskytte sin organisation for meget?

  Og hvad har alle disse spørgsmål overhovedet med hinanden at gøre? Det får du at vide i denne måneds udgave af Ledelsesalmanakken.

  I denne måneds podcast har vi allieret os med Danmarks eneste katastrofehistoriker og ekspert i krisehåndtering og -ledelse, Rasmus Dahlberg, for at forsøge at nærme os svar på tre interessante spørgsmål - nemlig: Hvad er en krise? Hvordan kan vi blive bedre til at forstå de kriser, vi havner i, og handle på en reflekteret måde? Og hvad kan vi som medarbejder eller leder lære af kriser og katastrofer i en almindelig organisatorisk hverdag eller kritisk situation?

  For at svare på spørgsmålet om hvordan vi kan blive bedre til at forstå og håndtere kriser, introducerer Rasmus én af sine favoritmodeller, nemlig meningsdannelses-modellen Cynefin, udviklet af Dave Snowden. Modellen skal forstås som en ramme, vi kan vælge at opfatte verden ud fra og skabe mening i, når der er flere veje at gå og mange tolkninger af dét, vi står midt i.

  Cynefin betyder på walisisk ”et sted med mange tilhørsforhold”, og modellen belyser blandt andet, hvordan man kan håndtere en kaotisk situation - et kaotisk system - hvor de mange elementer alle har forskellige tilhørsforhold, konstant er i foranderlig bevægelse og dermed ikke kan forstås til fulde.

  Spænd selen og lyt med på en katastrofal podcast.

  God lyttelyst!

  Vært: Anne-Mette Steinmeier

  Månedens gæster: Katastrofehistoriker(en) og mangeårig kriseøvelses og –ledelsesekspert, Rasmus Dahlberg.

  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 35 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
14 Ratings

14 Ratings

Top Podcasts In Administration

Listeners Also Subscribed To