49 episodes

Ledelsesalmanakken er en faglig time-out for dig, der er optaget af ledelse, organisering og strategi. Du praktiserer det selv eller hjælper nogen med det. Og du vil inspireres, udfordres, måske lære nyt. Hver måned opsøger vi ledere, praktikere eller teoretikere. Sammen undersøger vi aspekter af strategi, ledelse og organisering - som det udfolder sig i praksis. Fordi vi ved, at mange ledere savner tid i hverdagen til at reflektere over dét, der strategisk er vigtigt - og som kræver indsigt eller udsyn.

Podcasten er tænkt, talt og produceret af Mobilize Strategy Consulting. Musikken er "Idéer ad omveje", skrevet og spillet af Asbjørn Busk Jørgensen.

Ledelsesalmanakken Mobilize Strategy Consulting

  • Erhverv
  • 4.8 • 18 Ratings

Ledelsesalmanakken er en faglig time-out for dig, der er optaget af ledelse, organisering og strategi. Du praktiserer det selv eller hjælper nogen med det. Og du vil inspireres, udfordres, måske lære nyt. Hver måned opsøger vi ledere, praktikere eller teoretikere. Sammen undersøger vi aspekter af strategi, ledelse og organisering - som det udfolder sig i praksis. Fordi vi ved, at mange ledere savner tid i hverdagen til at reflektere over dét, der strategisk er vigtigt - og som kræver indsigt eller udsyn.

Podcasten er tænkt, talt og produceret af Mobilize Strategy Consulting. Musikken er "Idéer ad omveje", skrevet og spillet af Asbjørn Busk Jørgensen.

  Strategisk oversættelse - kan strategi implementeres?

  Strategisk oversættelse - kan strategi implementeres?

  Forestil dig dette scenarie: Topledelsen i din organisation præsenterer en ny strategi, der skal implementeres. Du tænker for dig selv ”Fin strategi – men kommer den egentlig til at leve i organisationen?”.

  Lyder scenariet bekendt?

  Det er i alle organisationer en udfordring at implementere strategi, der er i overensstemmelse med den intention, man havde med strategien, da man udviklede den. Gæsterne i denne måneds udgave af Ledelsesalmanakken hjælper os gennem implementeringens fem dimensioner for at gøre os klogere på, hvad der er særligt vigtigt at holde sig for øje, når strategien udrulles, og dagligdagen banker på døren.

  ”Det undrer mig, at dem der laver strategien godt ved, at det ikke virker”, siger ph.d. i Strategi, implementering og ledelse Søren Obed Madsen.

  Søren Obed Madsen og lektor i Strategi og ledelse, Sverri Hammer, er enige om, at der i organisationerne skal bruges flere kræfter på at få oversat og skabt mening i strategien til de mennesker, der rent faktisk kan få strategien til at leve – for strategi er noget man gør.

  Lyt med når vi stiller os selv spørgsmålet: kan strategi implementeres?

  Rigtig god lyttelyst!

  Månedens gæster: Søren Obed Madsen, ph.d. i Strategi, implementering og ledelse og associate professor i Organisation og Management på USN & Sverri Hammer, lektor i Strategi og Ledelse og partner i Mobilize
  Vært: Anne-Mette Steinmeier, seniorkonsulent i Mobilize Strategy Consulting
  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 39 min
  Et sammenhængende sundhedsvæsen

  Et sammenhængende sundhedsvæsen

  Tør vi drømme om et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af kommuner, regioner og almen praksis?

  Der er store udfordringer på sundhedsområdet. Vi mangler hænder til at tage sig af patienterne på hospitalerne og af de ældre i kommunen. Vi ser ind i en fremtid, hvor andelen af ældre vil stige, og der vil være flere borgere med komplekse sygdomsforløb. Måske er vi nødt til at gøre noget radikalt anderledes, end vi har gjort før? Og måske er et mere sammenhængende sundhedsvæsen en del af løsningen?

  I dette afsnit af Ledelsesalmanakken taler partner i Mobilize Dorte Bukdahl med gæsterne Per Okkels, selvstændig konsulent og tidligere departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet og Rolf Dalsgaard Johansen, direktør for Social & Sundhed i Haderslev Kommune.

  Vi drøfter både ud fra et kommunalt- og regionalt perspektiv, hvordan udfordringen kan mærkes lige nu. Og hvordan begge parter må tage et ansvar på sig. Måske er der også behov for helt at nytænke almen praksis, så de får et større ansvar for forebyggelse og for koordinering i sundhedssektoren? Radikale og mindre radikale veje til mere sammenhæng kommer på bordet.

  Frisættelse er måske en del af løsningen – fx ved afbureaukratisering og ved at frisætte frontpersonalet i ældresektoren med selvstyrende teams. Samtidigt er der også behov for central styring, hvis vi skal evne at skalere ny innovation –selvom det vil begrænse det kommunale og regionale selvstyre.

  ”Vi er ude i noget, som ligger langt ud over, hvad vi kan løse bare ved at dreje på små tandhjul – vi står i noget, der kan minde om den perfekte storm”, siger Rolf Dalsgaard Johansen. Og Per Okkels tilføjer: ”Det kan ikke lade sig gøre med de sædvanlige måder at gøre tingene på”.

  Lyt med når vi taler om sammenhæng i sundhedsvæsnet!

  Rigtig god lyttelyst!

  Månedens gæster: Per Okkels, selvstændig konsulent og tidl. departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet og Rolf Dalsgaard Johansen, direktør for Social & Sundhed i Haderslev Kommune
  Vært: Dorte Bukdahl, partner i Mobilize Strategy Consulting
  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 41 min
  Fremtidens universiteter

  Fremtidens universiteter

  Hvad er universiteternes rolle i fremtiden?

  Universiteterne har for alvor været i politikernes søgelys på det seneste. Diskussionerne drejer sig bl.a. om kandidatuddannelser, der fremadrettet skal tage blot ét år for de studerende at gennemføre og historier om universiteter, der må lukke uddannelser pga. reduktion af optag i storbyerne. Tager vi det lange lys på, har der været hele 30 reformer på universitetsområdet de seneste 21 år. Samtidig kalder kriser i samfundet på øget inddragelse af universiteterne.

  Denne reformiver er ét blandt mange tegn på, at universiteternes samfundskontrakt er under forhandling – for hvilken rolle bør fremtidens universiteter egentlig spille?

  I denne måneds udgave af Ledelsesalmanakken har vi inviteret dekan på fakultetet Technical Sciences på Aarhus Universitet Eskild Holm Nielsen og partner i Mobilize Claus Bjørn Billehøj ind til en snak om den fremtid, universiteterne står over for. Eskild deler i afsnittet sine erfaringer med strategisk forskningsledelse og samfundsimpact og giver sit bud på, hvorfor samfundet har brug for universitetet, og universitetet har brug for samfundet.

  Lyt med når vi forsøger at forstå universitetsverdenen og ser ind i krystalkuglen for at forestille os, hvilken rolle universiteterne kommer til at spille for samfundet i fremtiden. Vi håber afsnittet giver anledning til inspiration ude på universiteterne.

  Rigtig god lyttelyst!

  Månedens gæster: Eskild Holm Nielsen, dekan på fakultetet Technical Sciences på Aarhus Universitet og Claus Bjørn Billehøj, partner i Mobilize Strategy Consulting
  Vært: Amanda Houmark-Ørsøe, konsulent i Mobilize Strategy Consulting
  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 36 min
  Strategiske chok - en anledning til udvikling?

  Strategiske chok - en anledning til udvikling?

  ”En overraskende hændelse kan lige så godt bruges til at sætte bevægelse, som en raket der sendes til månen uden at vide, hvor månen er”, siger professor emeritus på CBS Jan Molin.

  Organisationer står ofte over for uventede hændelser, som ledelsen og medarbejdere prøver at håndtere bedst muligt. Det kan være en ny regering med en politisk retning, der betyder store ændringer for mange offentlige institutioner. Det kan være en pandemi, der vender op og ned på, hvordan vi før har anskuet vores måde at arbejde og leve på.

  I nogle tilfælde kan det faktisk føles som et chok, som kan være så traumatiserende, at det gør os handlingslammede. Så hvordan skal vi tænke og agere, når vi er udsat for chok, men det samtidig forventes, at vi handler effektivt og strategisk?

  I denne måneds udgave af Ledelsesalmanakken har vi inviteret Jan Molin og partner i Mobilize Christian Tangkjær ind til en snak om strategiske chok. Sammen vender vi begrebet på hovedet og ser chok i organisationer som en anledning til at gøre det bedre, end vi gjorde i går.

  Lyt med når vi drøfter de klassiske reaktioner på trusler mod overlevelser, fight, flight or freeze, og kommer med tips til, hvordan man som leder kan anskue chok som en foranledning.

  Rigtig god lyttelyst!

  Månedens gæster: Jan Molin, professor emeritus på CBS og Christian Tangkjær, partner i Mobilize Strategy Consulting
  Vært: Nikolaj Grüner, projektmedarbejder i Mobilize Strategy Consulting
  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 35 min
  Partnerskaber mellem kommuner og forskere

  Partnerskaber mellem kommuner og forskere

  Partnerskaber som en vej til bedre forebyggelse?

  Danmark vil være udfordret på sundheden i fremtiden, fordi vi ikke kan skaffe ressourcer og medarbejdere til at behandle alle kroniske livsstilssygdomme. Der er behov for et livsforløbs-perspektiv på sundhed, sygdom og trivsel og tidlige forebyggende indsatser målrettet børn, unge og familier. Her kan strategiske partnerskaber tæt på borgerne – som partnerskaber mellem kommuner og forskere med indsigt i forebyggelse, data og effekter være en vigtig vej.

  I denne måneds podcast kan du blive klogere på sådan et partnerskab. Vordingborg Kommune og to regionale forskningsinstitutioner, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Steno Diabetes Center Sjælland arbejder sammen frem til 2025 i partnerskabet ”Sammen om børn og unges sundhed og trivsel".

  Lyt med når sundhedschef i Vordingborg Kommune, Dorrit Guttman, og centerchef for Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Peter Bentsen, drøfter, hvad partnerskaber mellem kommune og forskning kan, hvad de har lært, og hvilke barrierer og potentialer partnerskaber har for folkesundheden. Vært er seniorrådgiver Niels Henriksen, der bl.a. arbejder med at bygge bro mellem forskning, kommuner og private aktører for at øge innovationskraften inden for sundhedsområdet.

  Rigtig god lyttelyst!

  Månedens gæster: Dorrit Guttman, sundhedschef i Vordingborg Kommune og Peter Bentsen, centerchef for Center for Klinisk forskning og Forebyggelse på Bispebjerg & Frederiksberg Hospital
  Vært: Niels Henriksen, ejer af Make It Better Consulting og fasttilknyttet senior i Mobilize
  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 35 min
  Strategisk porteføljeledelse i store faglige organisationer

  Strategisk porteføljeledelse i store faglige organisationer

  Et nødvendigt værktøj til strategirealisering?

  De seneste år har flere og flere større offentlige organisationer fået øjnene op for arbejdet med strategisk porteføljeledelse. Når ressourcerne er knappe, og der stilles flere krav til værdiskabelse hos borgere, studerende og patienter, er der et øget behov for prioritering af projekter, der giver en fælles retning.

  ”Strategien skal fortælle hvor vi skal hen, og hvordan vi skal derhen. Strategien skal gerne indeholde nogle vigtige trædesten på rejsen, der indikerer, hvordan vi kommer hen til målet. Strategisk porteføljeledelse er for mig at få omsat vores ambition til konkrete indsatser, der udfolder vores hvordan”, siger rektor på CBS Nikolaj Malchow-Møller.

  Udvikling og innovation er blevet vigtige strategiske opgaver for store offentlige organisationer som CBS - derfor er det også centralt, at udviklingen leder til reel forandring i driften. Her spiller den strategiske porteføljeledelse en værdifuld rolle. En rolle som afsnittets vært, Kristian Mikkelsen, er i fuld gang med at undersøge nærmere i sit ph.d. projekt om porteføljeledelse af forskning og udvikling.

  I årets første udgave af Ledelsesalmanakken taler Kristian med Nikolaj Malchow-Møller og partner i Mobilize Søren Barlebo Rasmussen om, hvorfor strategisk porteføljeledelse er så relevant netop nu, og hvordan man på CBS griber opgaven an.

  Rigtig god lyttelyst!

  Månedens gæster: Nikolaj Malchow-Møller, rektor på CBS og Søren Barlebo Rasmussen, partner i Mobilize Strategy Consulting
  Vært: Kristian Mikkelsen, konsulent i Mobilize Strategy Consulting
  Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

  • 33 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
18 Ratings

18 Ratings

Top Podcasts In Erhverv

Morten Münster
Euroinvestor
Radio4
Børsen
Nordnet
Børsen

You Might Also Like

Morten Münster
DR
DR
Lederstof.dk
Weekendavisen
DR